Aby wspomóc firmy dotknięte sytuacją związaną z Covid-19, one.com oferuje darmowe domeny .one oraz usługę Sklepu internetowego dla wszystkich klientów.

Skorzystaj z oferty

Zasady ochrony prywatności i jakości produktów

Przetwarzanie danych osobowych
Zasady ochrony danych klientów
Zasady wygasania domen
Proces obsługi klienta w one.com
Nadużycia
Specjalne zasady obowiązujące dla poszczególnych domen najwyższego poziomu

Przetwarzanie danych osobowych

Dlaczego kwestie dotyczące ochrony prywatności klientów są ważne dla one.com

Prawo klienta do prywatności ma dla one.com ogromne znaczenie. Uznajemy, że jeśli klient zdecyduje się udostępnić one.com swoje dane osobowe, ufa, że będziemy się z nimi obchodzić odpowiedzialnie.

one.com jako administrator danych

one.com w stosunku do swoich klientów pełni funkcję administratora danych i zarządza wszelkimi danymi osobowymi podawanymi przez klientów podczas rejestracji i korzystania z naszego serwisu. Jako administrator danych ponosimy za nie odpowiedzialność.

Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych klientów można znaleźć w dokumencie Informacja o polityce prywatności .

one.com jako podmiot przetwarzający dane

Jeśli przechowujesz dane osobowe na naszych serwerach, firma one.com pełni funkcję podmiotu przetwarzającego te dane. Jako nasz klient, jesteś administratorem tych danych i musisz mieć podpisaną z nami Umowę o Przetwarzaniu Danych (DPA).

Niniejsza Umowa o Przetwarzaniu Danych dotyczy wszystkich naszych klientów w Unii Europejskiej, którzy korzystają z naszych usług w celu przetwarzania danych osobowych.

Razem z zaktualizowaną polityką prywatności będzie podstawą umożliwiającą przetwarzanie danych osobowych w naszych systemach.

Należy pamiętać, że jeśli nasze usługi są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w celach osobistych lub prywatnych i klient jest osobą fizyczną, wówczas rozporządzenie UE o ochronie prywatności nie ma zastosowania i nie jest potrzebna Umowa o Przetwarzaniu Danych.

Zachęcamy do aktualizacji danych osobowych

Klient może pomóc one.com poprawić efektywność i jakość usług, powiadamiając nas o wszystkich zmianach nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Można to zrobić, aktualizując dane osobowe po zalogowaniu się do Panelu sterowania w one.com.

Zasady ochrony danych klientów

Dane klientów

Dane klienta to wszystkie informacje wprowadzone w przestrzeni Web w serwisie one.com, na przykład wiadomości e-mail, strony internetowe, zdjęcia czy zawartość bazy danych.

W zakresie, w jakim klient przetwarza dane osobowe jako administrator danych, odsyłamy do powyższego akapitu one.com jako podmiot przetwarzający dane.

Dane klientów na koncie

Rejestracja domeny w one.com oznacza, że klient jest jej właścicielem. Zachowuje on wszelkie prawa do treści umieszczanych w przestrzeni Web. Szablony i obrazy udostępniane przez serwis one.com pozostają własnością serwisu. Jednak one.com nie rości sobie żadnych praw do treści umieszczanych na koncie przez klienta. Właściciel konta jest w świetle prawa odpowiedzialny za treści zamieszczane na swoim koncie.

one.com nie formułuje żadnych opinii ani nie sprawdza w żaden prawny sposób treści umieszczanych przez klientów w przestrzeni Web. Jeśli jednak treść jest w oczywisty sposób nielegalna, na przykład pornografia dziecięca, phishing (wyłudzanie danych) lub podobna, serwis one.com jako podmiot odpowiedzialny podejmie odpowiednie działania i poinformuje odpowiednie władze. We wszystkich innych przypadkach one.com podejmie działania jedynie na żądanie odpowiednich władz w UE lub w USA.

Odpowiedzialność klientów za konto przed one.com

Po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu się z konta, aby inni użytkownicy nie mieli dostępu do znajdujących się na nim danych osobowych. Należy o tym pamiętać, nawet jeśli nie korzysta się z komputera publicznego w bibliotece, kawiarence internetowej itp.

Bezpieczeństwo danych

W one.com zdajemy sobie sprawę z wyjątkowej odpowiedzialności związanej z hostingiem danych osobowych przechowywanych w przestrzeni Web klientów. Dążymy do tego, aby nasi klienci uważali one.com za bezpieczne miejsce do przechowywania danych. Dlatego centrum danych one.com spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Codziennie jest tworzona zdalna kopia zapasowa wszystkich danych klientów i danych systemowych one.com ze wszystkich serwerów. Kopia jest przesyłana prywatnym łączem światłowodowym o przepustowości 10 Gb/s do centrum danych kopii zapasowych, które znajduje się w odległości 10 km od głównego centrum danych.

Dzięki tworzeniu kopii zapasowych przestrzenie Web naszych klientów są codziennie zabezpieczane przed utratą danych. Kopia zapasowa zawiera wszystkie przestrzenie Web, niezależnie od typu i wielkości. Kopia zapasowa jest zabezpieczeniem przed utratą danych spowodowaną błędami w serwisie one.com. Oczywiście jeśli utrata danych nastąpi z innych przyczyn, również możemy odzyskać całą zawartość. Podczas odzyskiwania danych z kopii zapasowej wszystkie przestrzenie Web na serwerze są odtwarzane do stanu sprzed awarii.

Zasady wygasania domen

Rodzajowe domeny najwyższego poziomu oraz nazwy domen .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

one.com odnawia rejestrację nazwy domeny przed datą wygaśnięcia pod warunkiem, że rejestrator domeny terminowo opłaci należności dla One.co.

Powiadomienie o wygaśnięciu domeny

Przed wygaśnięciem domeny typu gTLD, one.com dwukrotnie przesyła do rejestratora powiadomienie zawierające instrukcje odnowienia nazwy domeny. Pierwsze powiadomienie jest wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail w przybliżeniu na miesiąc przed datą wygaśnięcia. Drugie powiadomienie mailowe jest wysyłane na około tydzień przed datą wygaśnięcia.

Powiadomienie po wygaśnięciu domeny

Jeżeli rejestracja domeny nie została odnowiona przez rejestratora, w terminie pięciu dni od daty wygaśnięcia, one.com wysyła do rejestratora dodatkowe powiadomienie zawierające instrukcje przywrócenia nazwy domeny.

Treść powiadomienia o wygaśnięciu domeny

one.com wysyła powiadomienia na temat wygaśnięcia za pośrednictwem poczty e-mail do rejestratora domeny w języku, w jakim była podpisana umowa rejestracji. Wszystkie dane dotyczące daty wygaśnięcia , odnowienia domeny oraz zalecanych działań są przejrzyście opisane w wiadomości e-mail.

Redemption grace period

one.com oferuje trzydziestodniowy redemption grace period po wygaśnięciu domeny gTLD. Podczas redemption grace period, ustawienia DNS są nieaktywne dla domeny i nie może ona zostać przeniesiona. one.com może przywrócić domenę w czasie redemption grace period na żądanie rejestrującego domenę. Opłata za przywrócenie domeny jest zawarta w cenniku one.com.

Niniejsze Zasady wygasania domen określają procedurę odzyskiwania wygasłych domen (ERRP) firmy one.com, dotyczącą domen typu gTLD zgodnie z wymaganiami konsorcjum ICANN dla nazw domen uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk. W przypadku innych domen typu TLD mogą obowiązywać inne zasady.

Łącza

Cennik one.com
Materiały edukacyjne dla rejestratora (ICANN)
Korzyści i odpowiedzialność rejestratora (ICANN)

Proces obsługi klienta w one.com

W jaki sposób zajmujemy się zapytaniami klientów

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. W ciągu pięciu minut od otrzymania Twojego zapytania wysłanego na adres sales@one.com lub support@uk.one.com wyślemy Ci automatyczne potwierdzenie otrzymania zapytania. W ciągu 24 godzin otrzymasz odpowiedź pracownika działu obsługi klienta.

Nasz proces obsługi zażaleń

1. Skontaktuj się z działem sprzedaży lub działem obsługi klienta one.com

Najpierw skontaktuj się z naszym działem pomocy. W przypadku pytań dotyczących sprzedaży i subskrypcji skontaktuj się z działem sprzedaży one.com. W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Odpowiemy na pytanie w ciągu 24 godzin.

2. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Jeżeli odpowiedź otrzymana od działu sprzedaży one.com nie była satysfakcjonująca, skieruj sprawę do działu obsługi klienta.

Pracownicy działu pomocy zapoznają się ze sprawą i opracują rozwiązanie w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Skontaktuj się z kierownikiem działu obsługi klienta

Jeżeli odpowiedź otrzymana od naszego działu pomocy nie jest satysfakcjonująca, możesz przekazać sprawę do kierownika działu pomocy.

Wszystkie zażalenia powinny zawierać następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę domeny lub numer zamówienia oraz dokładny opis zażalenia. Prosimy o umieszczenie słowa „Zażalenie” w polu tematu wiadomości e-mail.

Kierownik działu obsługi klienta potwierdzi wpłynięcie zażalenia w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania i odpowie na zażalenie w ciągu pięciu dni roboczych.

4. Złóż skargę w celu rozstrzygnięcia sporu online.

Skarga na temat produktów zakupionych w one.com może zostać wysłana do internetowego centrum rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/odr.

Wpisując treść skargi, proszę podać nasz adres email: service@one.com.

Dotyczy nazw domen .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

Jeżeli odpowiedź otrzymana od kierownika działu obsługi klienta nie jest satysfakcjonująca i uważasz, że łamiemy zapisy umowy z rejestrem, postępuj zgodnie z procedurą składania zażaleń Nominet.

Nadużycia

W jaki sposób reagujemy na zgłoszenia nadużyć

Jako rejestrator akredytowany w ICANN traktujemy zgłoszenia nadużyć bardzo poważnie. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz zgłosić nadużycie. one.com sprawdza zasadność wszelkich zażaleń i podejmuje odpowiednie kroki w najkrótszym możliwym czasie.

Specjalne zasady obowiązujące dla poszczególnych domen najwyższego poziomu

Korzystanie z domen .de

Podczas rejestracji lub transferu domen .de firma one.com występuje wyłącznie jako pośrednik pomiędzy właścicielem domeny i DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (por. http://www.denic.de/)

Korzystanie z domen .dk

Właściciel domeny akceptuje fakt, że kontynuacja rejestracji następuje pod warunkiem m.in. przestrzegania aktualnych zasad DIFO w zakresie administracji nazwami domen najwyższego poziomu .dk, a także na podstawie decyzji podjętych przez Radę ds. rozpoznawania zażaleń powołaną przez DIFO, zgodnie z artykułem 5 zasad (por. http://www.dk-hostmaster.dk/)

Korzystanie z domen .nl

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .nl oznacza akceptację przez właściciela domeny zasad SIDN dotyczących administracji nazwami domen najwyższego poziomu .nl (por. General Terms and Conditions for .nl Registrants)

Korzystanie z domen .se/.nu

Przy rejestracji lub transferze nazwy domeny .se/.nu firma one.com jest pośrednikiem pomiędzy właścicielem domeny i IIS.se (The Internet Infrastructure Foundation), natomiast właściciel domeny akceptuje bieżące zasady IIS.se dotyczące administracji nazwami domen najwyższego poziomu .se/.nu por.:
IIS terms & conditions for .se
IIS terms & conditions for .nu
IIS privacy policy for .se
IIS privacy policy for .nu
one.com .se registrar

Korzystanie z domen .uk

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .uk oznacza akceptację przez właściciela domeny bieżących zasad Nominet dotyczących administracji nazwami domen najwyższego poziomu .uk (por. https://media.nominet.uk/wp-content/uploads/2018/05/22141655/Ts-and-Cs-of-Domain-Name-Registration.pdf)

W przypadku nazw innych niż wymienione na tej stronie obowiązuje odniesienie do zasad dotyczących indywidualnych domen najwyższego poziomu. Jeżeli właściciel domeny działa niezgodnie z zasadami dotyczącymi danej domeny, firma one.com ma prawo do usunięcia przestrzeni Web danego klienta.

Korzystanie z domen .rio

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .rio oznacza akceptację przez właściciela domeny bieżących zasad .rio dotyczących korzystania i rejestracji domen (por. http://nic.rio/english/policies/)

Korzystanie z domen .be

Właściciel domeny oświadcza, że rejestracja lub transfer nazwy domeny .be oznacza zgodę na postanowienia regulaminu DNS.be dotyczącego domen .be (cf. http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Korzystanie z domen najwyższego poziomu

Rejestracja lub transfer nazwy domeny najwyższego poziomu w one.com oznacza akceptację przez właściciela domeny zasad określonych w Umowie o rejestrację domeny one.com (por. http://www.one.com/en/domain-registration-agreement)

Użycie innych domen

W przypadku nazw domen innych, niż powyższe, obowiązują zasady dot. poszczególnych domen najwyższego poziomu.

Warunki płatności

Specjalne zasady płatności dotyczące domen indywidualnych można znaleźć na stronie https://help.one.com/hc/articles/115005595625.