Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. hosting 2 Created with Sketch. hosting Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue svg-CP Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. wsb Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. wsb 2 Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. wp Created with Sketch. wp 2 Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. svg-webmail Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Menu Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Zasady ochrony prywatności i jakości produktów

Zasady ochrony prywatności
Zasady ochrony danych klientów
Zasady wygasania domen
Proces obsługi klienta w One.com
Nadużycia
Specjalne zasady obowiązujące dla poszczególnych domen najwyższego poziomu

Zasady ochrony prywatności

Dlaczego zapewnienie prywatności klientów jest tak ważne dla One.com

Prawo klienta do prywatności jest dla nas bardzo ważne. W One.com zdajemy sobie sprawę, że jeśli klient udostępnia nam swoje dane osobowe, ufa, że będziemy potrafili zapewnić mu prywatność w odpowiedzialny sposób.

W One.com uważamy, że te informacje powinny być używane jedynie do poprawy jakości usług świadczonych klientowi. Ustaliliśmy zasady ochrony prywatności, aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez One.com

Gdy klient składa zamówienie w One.com, gromadzimy jego informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Ochrona prywatności klientów

W One.com podejmujemy odpowiednie kroki, aby chronić prywatność klientów. Zawsze, gdy klient udostępnia ważne informacje (na przykład numer karty kredytowej podczas zakupów), dokładamy wszelkich starań, aby je chronić — na przykład szyfrujemy numer karty kredytowej. W One.com podejmujemy również odpowiednie kroki, aby chronić przechowywane dane osobowe klientów.

Może się zdarzyć, że One.com może ujawnić nazwę i adres klienta stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane w celu dostarczenia konkretnych usług i produktów zamówionych przez klienta. W One.com bez zgody klienta nie przekazujemy jego danych firmom ani osobom trzecim w celach marketingowych.

Dane osobowe dostępne w celu aktualizacji przez klienta

Klient może pomóc One.com poprawić efektywność i jakość usług, powiadamiając nas o wszystkich zmianach nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Można to zrobić, aktualizując dane osobowe po zalogowaniu się do Panelu sterowania w One.com.

Gromadzenie i obsługa danych osobowych w One.com podlega zasadom ochrony prywatności obowiązującym w czasie gromadzenia informacji. One.com rezerwuje sobie prawo do zmiany zasad ochrony prywatności co jakiś czas, a informacje o tym będą udostępnianie w sekcji aktualności na stronie internetowej One.com. Klienci powinni regularnie przeglądać zasady ochrony prywatności, aby mieć pewność, że spełniają one ich oczekiwania.

Prywatność i udostępnianie danych osobom trzecim w związku z obsługą domeny

Zgodnie z obowiązującym prawem jako rejestrator nazw domen najwyższego poziomu One.com ma obowiązek udostępniania organom władzy pewnych informacji o klientach, którzy rejestrują nazwy domen w One.com.

Te informacje obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko klienta, adres i numer telefonu. Mogą one zostać udostępnione do wiadomości publicznej w otwartych, dostępnych katalogach właścicieli nazw domen.

Warunkiem zakupu nazwy domeny w One.com jest zgoda klienta na udostępnienie danych osobowych uprawnionym do tego organom. Klient rozumie i akceptuje, że jest to warunek zakupu nazwy domeny w One.com i zgadza się na transfer danych osobowych do uprawnionych do tego jednostek oraz zgadza się na umieszczenie przez nie danych osobistych w publicznej bazie danych.

Zasady ochrony danych klientów

Dane klientów

Dane klienta to wszystkie informacje wprowadzone w przestrzeni Web w serwisie One.com, na przykład wiadomości e-mail, strony internetowe, zdjęcia czy zawartość bazy danych.

Dane klientów na koncie

Rejestracja domeny w One.com oznacza, że klient jest jej właścicielem. Zachowuje on wszelkie prawa do treści umieszczanych w przestrzeni Web. Szablony i obrazy udostępniane przez serwis One.com pozostają własnością serwisu. Jednak One.com nie rości sobie żadnych praw do treści umieszczanych na koncie przez klienta. Właściciel konta jest w świetle prawa odpowiedzialny za treści zamieszczane na swoim koncie.

One.com nie formułuje żadnych opinii ani nie sprawdza w żaden prawny sposób treści umieszczanych przez klientów w przestrzeni Web. Jeśli jednak treść jest w oczywisty sposób nielegalna, na przykład pornografia dziecięca, phishing (wyłudzanie danych) lub podobna, serwis One.com jako podmiot odpowiedzialny podejmie odpowiednie działania i poinformuje odpowiednie władze. We wszystkich innych przypadkach One.com podejmie działania jedynie na żądanie odpowiednich władz w UE lub w USA.

Odpowiedzialność klientów za konto przed One.com

Po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu się z konta, aby inni użytkownicy nie mieli dostępu do znajdujących się na nim danych osobowych. Należy o tym pamiętać, nawet jeśli nie korzysta się z komputera publicznego w bibliotece, kawiarence internetowej itp.

Bezpieczeństwo danych

W One.com zdajemy sobie sprawę z wyjątkowej odpowiedzialności związanej z hostingiem danych osobowych przechowywanych w przestrzeni Web klientów. Dążymy do tego, aby nasi klienci uważali One.com za bezpieczne miejsce do przechowywania danych. Dlatego centrum danych One.com spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Codziennie jest tworzona zdalna kopia zapasowa wszystkich danych klientów i danych systemowych One.com ze wszystkich serwerów. Kopia jest przesyłana prywatnym łączem światłowodowym o przepustowości 10 Gb/s do centrum danych kopii zapasowych, które znajduje się w odległości 10 km od głównego centrum danych.

Dzięki tworzeniu kopii zapasowych przestrzenie Web naszych klientów są codziennie zabezpieczane przed utratą danych. Kopia zapasowa zawiera wszystkie przestrzenie Web, niezależnie od typu i wielkości. Kopia zapasowa jest zabezpieczeniem przed utratą danych spowodowaną błędami w serwisie One.com. Oczywiście jeśli utrata danych nastąpi z innych przyczyn, również możemy odzyskać całą zawartość. Podczas odzyskiwania danych z kopii zapasowej wszystkie przestrzenie Web na serwerze są odtwarzane do stanu sprzed awarii.

Zasady wygasania domen

Rodzajowe domeny najwyższego poziomu oraz nazwy domen .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

One.com odnawia rejestrację nazwy domeny przed datą wygaśnięcia pod warunkiem, że rejestrator domeny terminowo opłaci należności dla One.co.

Powiadomienie o wygaśnięciu domeny

Przed wygaśnięciem domeny typu gTLD, One.com dwukrotnie przesyła do rejestratora powiadomienie zawierające instrukcje odnowienia nazwy domeny. Pierwsze powiadomienie jest wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail w przybliżeniu na miesiąc przed datą wygaśnięcia. Drugie powiadomienie mailowe jest wysyłane na około tydzień przed datą wygaśnięcia.

Powiadomienie po wygaśnięciu domeny

Jeżeli rejestracja domeny nie została odnowiona przez rejestratora, w terminie pięciu dni od daty wygaśnięcia, One.com wysyła do rejestratora dodatkowe powiadomienie zawierające instrukcje przywrócenia nazwy domeny.

Treść powiadomienia o wygaśnięciu domeny

One.com wysyła powiadomienia na temat wygaśnięcia za pośrednictwem poczty e-mail do rejestratora domeny w języku, w jakim była podpisana umowa rejestracji. Wszystkie dane dotyczące daty wygaśnięcia , odnowienia domeny oraz zalecanych działań są przejrzyście opisane w wiadomości e-mail.

Redemption grace period

One.com oferuje trzydziestodniowy redemption grace period po wygaśnięciu domeny gTLD. Podczas redemption grace period, ustawienia DNS są nieaktywne dla domeny i nie może ona zostać przeniesiona. One.com może przywrócić domenę w czasie redemption grace period na żądanie rejestrującego domenę. Opłata za przywrócenie domeny jest zawarta w cenniku One.com.

Niniejsze Zasady wygasania domen określają procedurę odzyskiwania wygasłych domen (ERRP) firmy One.com, dotyczącą domen typu gTLD zgodnie z wymaganiami konsorcjum ICANN dla nazw domen uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk. W przypadku innych domen typu TLD mogą obowiązywać inne zasady.

Łącza

Cennik One.com
Materiały edukacyjne dla rejestratora (ICANN)
Korzyści i odpowiedzialność rejestratora (ICANN)

Proces obsługi klienta w One.com

W jaki sposób zajmujemy się zapytaniami klientów

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. W ciągu pięciu minut od otrzymania Twojego zapytania wysłanego na adres sales@one.com lub support@uk.one.com wyślemy Ci automatyczne potwierdzenie otrzymania zapytania. W ciągu 24 godzin otrzymasz odpowiedź pracownika działu obsługi klienta.

Nasz proces obsługi zażaleń

1. Skontaktuj się z działem sprzedaży lub działem obsługi klienta One.com

Najpierw skontaktuj się z naszym działem pomocy. W przypadku pytań dotyczących sprzedaży i subskrypcji skontaktuj się z działem sprzedaży One.com. W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Odpowiemy na pytanie w ciągu 24 godzin.

2. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Jeżeli odpowiedź otrzymana od działu sprzedaży One.com nie była satysfakcjonująca, skieruj sprawę do działu obsługi klienta.

Pracownicy działu pomocy zapoznają się ze sprawą i opracują rozwiązanie w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Skontaktuj się z kierownikiem działu obsługi klienta

Jeżeli odpowiedź otrzymana od naszego działu pomocy nie jest satysfakcjonująca, możesz przekazać sprawę do kierownika działu pomocy.

Wszystkie zażalenia powinny zawierać następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę domeny lub numer zamówienia oraz dokładny opis zażalenia. Prosimy o umieszczenie słowa „Zażalenie” w polu tematu wiadomości e-mail.

Kierownik działu obsługi klienta potwierdzi wpłynięcie zażalenia w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania i odpowie na zażalenie w ciągu pięciu dni roboczych.

4. Złóż skargę w celu rozstrzygnięcia sporu online.

Skarga na temat produktów zakupionych w One.com może zostać wysłana do internetowego centrum rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/odr.

Wpisując treść skargi, proszę podać nasz adres email: service@one.com.

Dotyczy nazw domen .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

Jeżeli odpowiedź otrzymana od kierownika działu obsługi klienta nie jest satysfakcjonująca i uważasz, że łamiemy zapisy umowy z rejestrem, postępuj zgodnie z procedurą składania zażaleń Nominet.

Nadużycia

W jaki sposób reagujemy na zgłoszenia nadużyć

Jako rejestrator akredytowany w ICANN traktujemy zgłoszenia nadużyć bardzo poważnie. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz zgłosić nadużycie. One.com sprawdza zasadność wszelkich zażaleń i podejmuje odpowiednie kroki w najkrótszym możliwym czasie.

Specjalne zasady obowiązujące dla poszczególnych domen najwyższego poziomu

Korzystanie z domen .de

Podczas rejestracji lub transferu domen .de firma One.com występuje wyłącznie jako pośrednik pomiędzy właścicielem domeny i DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (por. http://www.denic.de/)

Korzystanie z domen .dk

Właściciel domeny akceptuje fakt, że kontynuacja rejestracji następuje pod warunkiem m.in. przestrzegania aktualnych zasad DIFO w zakresie administracji nazwami domen najwyższego poziomu .dk, a także na podstawie decyzji podjętych przez Radę ds. rozpoznawania zażaleń powołaną przez DIFO, zgodnie z artykułem 5 zasad (por. http://www.dk-hostmaster.dk/)

Korzystanie z domen .nl

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .nl oznacza akceptację przez właściciela domeny zasad SIDN dotyczących administracji nazwami domen najwyższego poziomu .nl (por. https://www.one.com/static/terms/regulations-registration.pdf)

Korzystanie z domen .se

Przy rejestracji lub transferze nazwy domeny .se firma One.com jest pośrednikiem pomiędzy właścicielem domeny i .SE (The Internet Infrastructure Foundation), natomiast właściciel domeny akceptuje bieżące zasady .SE dotyczące administracji nazwami domen najwyższego poziomu .se (por. http://www.iis.se/ i https://www.one.com/static/terms/se-registrar.pdf)

Korzystanie z domen .uk

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .uk oznacza akceptację przez właściciela domeny bieżących zasad Nominet dotyczących administracji nazwami domen najwyższego poziomu .uk (por. http://www.nominet.org.uk/)

W przypadku nazw innych niż wymienione na tej stronie obowiązuje odniesienie do zasad dotyczących indywidualnych domen najwyższego poziomu. Jeżeli właściciel domeny działa niezgodnie z zasadami dotyczącymi danej domeny, firma One.com ma prawo do usunięcia przestrzeni Web danego klienta.

Korzystanie z domen .rio

Rejestracja lub transfer nazwy domeny .rio oznacza akceptację przez właściciela domeny bieżących zasad .rio dotyczących korzystania i rejestracji domen (por. http://nic.rio/english/policies/)

Korzystanie z domen .be

Właściciel domeny oświadcza, że rejestracja lub transfer nazwy domeny .be oznacza zgodę na postanowienia regulaminu DNS.be dotyczącego domen .be (cf. http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Korzystanie z domen najwyższego poziomu

Rejestracja lub transfer nazwy domeny najwyższego poziomu w One.com oznacza akceptację przez właściciela domeny zasad określonych w Umowie o rejestrację domeny One.com (por. http://www.one.com/en/domain-registration-agreement)

Użycie innych domen

W przypadku nazw domen innych, niż powyższe, obowiązują zasady dot. poszczególnych domen najwyższego poziomu.

Warunki płatności

Specjalne zasady płatności dotyczące domen indywidualnych można znaleźć na stronie https://help.one.com/hc/articles/115005595625.