Jako podporu firmám zasaženým situací kolem Covid-19 nabízí one.com domény .one a Webshop všem zákazníkům zdarma.

Využít nabídky

Zásady pro produkty a ochranu osobních údajů

Nakládání s osobními údaji
Zásady nakládání s daty zákazníka
Zásady vypršení platnosti domény
Postup vyřizování požadavků na zákaznický servis one.com
Zneužití
Zvláštní podmínky pro jednotlivé domény nejvyššího řádu.

Nakládání s osobními údaji

Proč je ochrana osobních údajů zákazníků pro společnost one.com tak důležitá

Zákazníkovo právo na soukromí a ochranu osobních údajů je pro společnost one.com velmi důležité. one.com si je vědoma toho, že když nám zákazník poskytne své osobní údaje a informace, činí tak s důvěrou, že s těmito osobními údaji budeme rozumným způsobem nakládat.

Společnost one.com jako správce osobních údajů

Společnost one.com plní ve vztahu k vám coby zákazníkovi a ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete při registraci a používání našich služeb, funkci správce osobních údajů. Za tyto údaje také jako jejich správce neseme odpovědnost.

Informace o našem shromažďování a využívání vašich osobních údajů najdete v kapitole Oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost one.com jako zpracovatel osobních údajů

Pokud ukládáte osobní údaje na našich serverech, bude společnost one.com plnit funkci zpracovatele těchto údajů. Jako náš zákazník jste správcem těchto osobních údajů a budete muset s námi uzavřít Dohodu o zpracování údajů (DPA).

Zde najdete naši Dohodu o zpracování údajů , která se vztahuje na všechny naše zákazníky v Evropské unii, kteří nás využívají ke zpracování osobních údajů.

Společně s našimi aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů bude tento dokument tvořit základ pro zpracování osobních údajů na našich systémech.

Mějte na paměti, že pokud využíváte našich služeb ke zpracování osobních údajů výhradně pro osobní nebo domácí účely a jste fyzickou osobou, pak se na vás Nařízení EU o ochraně osobních údajů nevztahuje a nepotřebujete DPA.

Doporučujeme vám své osobní údaje pravidelně aktualizovat

Zákazník může společnosti one.com pomoci při zvyšování efektivity a kvality služeb tím, že ji bude informovat o veškerých změnách svého jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Tyto změny může zákazník sám aktualizovat v sekci osobních údajů po přihlášení k ovládacímu panelu zákazníka na webu one.com

Zásady nakládání s daty zákazníka

Data zákazníka

Pod pojmem Data zákazníka se myslí veškeré informace, které zákazník umístil do svého webového prostoru u one.com, například e-maily, internetové stránky, fotografie a obsah databází.

Pokud zákazník zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů, odkazujeme na odstavec Společnost one.com jako zpracovatel osobních údajů výše.

Data zákazníka v jeho účtu

Registrací domény u one.com se zákazník stává vlastníkem domény. Zákazníkovi přináleží veškerá práva k obsahu, který umístí do svého webového prostoru u one.com. Šablony a obrázky, které dává k dispozici společnost one.com, však zůstávají jejím vlastnictvím. one.com si nenárokuje žádná práva k obsahu, který zákazník umístil do svého účtu. Vlastník účtu je však na druhou stranu právně odpovědný za obsah, který v rámci tohoto účtu zveřejňuje.

one.com si nevytváří žádný názor na obsah, který zákazník publikuje ve svém webovém prostoru, ani tento obsah po právní stránce nijak nezkoumá. V případě jednoznačně nelegálního obsahu, jako je dětská pornografie, pokusy o phishing apod., se však one.com zachová jako odpovědná společnost a informuje příslušné úřady. Ve všech ostatních případech one.com však podnikne potřebné kroky pouze tehdy, pokud ji k tomu vyzve soud EU nebo USA, či jiný relevantní orgán.

Odpovědnost zákazníka za svůj účet u one.com

Po ukončení relace by se měl zákazník vždy odhlásit ze všech účtů, aby měl jistotu, že se k jeho soukromým osobním informacím nedostanou ostatní. Zákazník by měl toto opatření provádět vždycky - nejen při používání veřejného počítače v knihovně, internetové kavárně a na podobných místech.

Zabezpečení dat

Společnost one.com si uvědomuje zvláštní odpovědnost, kterou si vyžaduje hostování osobních údajů ve webovém prostoru zákazníka. Chceme, aby naši zákazníci považovali one.com za důvěryhodné úložiště dat. Datové centrum one.com je proto navrženo tak, aby splňovalo ty nejvyšší standardy zabezpečení. Všechna data zákazníků a systémová data one.com na všech serverech jsou denně zálohována prostřednictvím privátního 10Gbit optického připojení do samostatného záložního datového centra, které je vzdáleno 10 km od hlavního datového centra.

Toto každodenní zálohování chrání webové prostory našich zákazníků před ztrátou dat. Zálohovány jsou všechny webové prostory bez ohledu na typ nebo velikost. Zálohování představuje ochranu před ztrátou dat, způsobenou chybami, které one.com nemůže ovlivnit. Díky tomu můžeme veškerý obsah po potenciální poruše obnovit (s výjimkou některých speciálních faktorů, které jsou zcela mimo naši kontrolu). Při obnově dat ze zálohy se celý server a všechny webové prostory na tomto serveru vrátí do stavu před poruchou.

Zásady vypršení platnosti domény

Generické domény nejvyšší úrovně (gTLD) a doménová jména .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

one.com obnoví registraci doménového jména před jeho expirací (vypršením platnosti) za předpokladu, že žadatel o registraci domény splní platební podmínky one.com.

Oznámení o vypršení platnosti domény

Před expirací gTLD společnost one.com nejprve žadatele o registraci takové domény upozorní na její expiraci e-mailem s pokyny k obnově doménového jména. První upozornění zasíláme e-mailem zhruba jeden měsíc před expirací. Druhé upozornění zasíláme e-mailem zhruba jeden týden před expirací.

Oznámení po vypršení platnosti domény

Pokud žadatel o registraci tuto doménu neobnoví, během pěti dnů po expiraci společnost one.com mu zašle další upozornění na expiraci domény s pokyny pro obnovení doménového jména.

Obsah oznámení o vypršení platnosti domény

one.com zasílá oznámení o vypršení platnosti domény žadateli o registraci v jazyce registrační smlouvy. Všechny příslušné podrobnosti, včetně data expirace, obnovení domény a doporučeného postupu, jsou zde jasně vysvětleny - stačí otevřít e-mail s oznámením.

Redemption grace period

one.com nabízí možnost obnovení domény během tzv. Redemption Grace Period (RGP), tj. 30 dní po expiraci gTLD. Během ochranné lhůty RGP je deaktivováno nastavení DNS pro doménu a doménu nelze převést. one.com může na žádost zákazníka doménu v této ochranné lhůtě obnovit. Poplatek za toto obnovení je uveden v ceníku one.com.

Zásady vypršení platnosti domény obsahují Postup obnovení po expirované registraci one.com pro generické domény nejvyšší úrovně (gTLD) dle požadavků organizace ICANN a pro domény .uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk. Pro ostatní domény nejvyšší úrovně mohou platit jiné zásady vypršení platnosti domény.

Odkazy

Ceník one.com
Informační materiály pro žadatele o registraci (ICANN)
Práva a povinnosti žadatelů o registraci (ICANN)

Postup vyřizování požadavků na zákaznický servis one.com

Jak vyřizujeme požadavky zákazníků

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte naši zákaznickou podporu. Během pěti minut po přijetí vašeho dotazu na adresu support@uk.one.com nebo sales@one.com vám zašleme automatický e-mail s potvrzením. Během následujících 24 hodin pak obdržíte odpověď od zástupce zákaznického servisu.

Náš postup vyřizování stížností zákazníků

1. Kontaktujte podporu nebo prodej one.com

Jako první byste měli kontaktovat naši podporu. Dotazy týkající se prodeje a předplatného adresujte oddělení prodeje one.com. S technickými problémy se obracejte na naši zákaznickou podporu. Na váš dotaz odpovíme do 24 hodin.

2. Kontaktujte náš tým zákaznické podpory

Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste dostali od prodejního týmu one.com, obraťte se se svým případem na náš tým zákaznické podpory.

Náš tým péče o zákazníky váš problém pečlivě prošetří a během dvou pracovních dnů navrhne řešení.

3. Kontaktujte našeho manažera podpory

Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste obdrželi prostřednictvím týmu péče o zákazníky, můžete svůj případ eskalovat manažerovi podpory.

Všechny eskalované stížnosti by měly obsahovat tyto informace: vaše jméno, kontaktní údaje, doménové jméno nebo číslo objednávky a jasný popis vaší stížnosti. Do řádky Předmět v e-mailu napište „Stížnost“.

Manažer podpory potvrdí vaši stížnost během dvou pracovních dnů od přijetí a bude se snažit na ni odpovědět do pěti pracovních dnů.

4. Podání stížnosti pro řešení online sporů

Stížnost týkající se produktu či služby zakoupené od one.com může být podána přes portál Evropské komise "Řešení sporů online": http://ec.europa.eu/odr.

Při vyplňování žádosti prosím poskytněte naši e-mailovou adresu: service@one.com.

Doménová jména .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk

Pokud nejste spokojen(a) s odezvou, které se vám dostalo od našeho manažera podpory a pokud se domníváte, že porušujeme Dohodu registrátora, řiďte se postupem organizace Nominet pro stížnosti.

Zneužití

Jak zpracováváme hlášení o zneužití

Jako akreditovaný registrátor ICANN bereme veškerá hlášení o zneužití velmi vážně. Pokud chcete nahlásit zneužití, kontaktujte nás. one.com zkontroluje oprávněnost stížnosti a vaši žádost co nejrychleji zpracuje.

Zvláštní podmínky pro jednotlivé domény nejvyššího řádu.

Používání domén .de

Při registraci nebo převodu domén .de funguje společnost one.com výhradně jako prostředník mezi uživatelem a organizací DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (viz http://www.denic.de/)

Používání domén .dk

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodloužení registrace je mimo jiné podmíněno dodržováním aktuálních pravidel DIFO upravujících správu doménových jmen v doméně nejvyššího řádu .dk, včetně rozhodnutí přijatých Radou pro vyřizování stížností, ustanovenou DIFO, viz článek 5 příslušných pravidel (viz http://www.dk-hostmaster.dk/)

Používání domén .nl

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že při registraci nebo převodu doménového jména .nl bude dodržovat aktuální pravidla organizace SIDN upravující správu doménových jmen v doméně nejvyššího řádu .nl (viz General Terms and Conditions for .nl Registrants)

Používání domén .se/.nu

Při registraci nebo převodu doménového jména .se/.nu je společnost one.com prostředníkem mezi vlastníkem domény a IIS.se (Nadací pro internetovou infrastrukturu) a vlastník domény souhlasí s tím, že bude dodržovat aktuální pravidla organizace IIS.se, týkající se správy doménových jmen v doméně nejvyššího řádu .se/.nu viz:
IIS terms & conditions for .se
IIS terms & conditions for .nu
IIS privacy policy for .se
IIS privacy policy for .nu
one.com .se registrar

Používání domén .uk

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že při registraci nebo převodu doménového jména .uk bude dodržovat aktuální pravidla organizace Nominet upravující správu doménových jmen v doméně nejvyššího řádu .uk (viz https://media.nominet.uk/wp-content/uploads/2018/05/22141655/Ts-and-Cs-of-Domain-Name-Registration.pdf)

U jiných doménových jmen než těch, která jsou uvedena na této stránce, odkazujeme na pravidla jednotlivých domén nejvyššího řádu. Pokud vlastník domény nebude dodržovat pravidla příslušné domény, je společnost one.com oprávněna smazat zákazníkovi jeho webový prostor.

Používání domén .rio

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že při registraci nebo převodu doménového jména .rio bude dodržovat pravidla spouštění a registrace domén .rio (viz http://nic.rio/english/policies/)

Používání domén .be

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že při registraci nebo převodu doménového jména .be bude dodržovat obchodní podmínky organizace DNS.be pro domény .be (viz http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Používání generických domén nejvyššího řádu

Vlastník domény bere na vědomí a souhlasí s tím, že při registraci nebo převodu generické domény nejvyšší úrovně k one.com bude dodržovat podmínky smlouvy o registraci domény u one.com (viz http://www.one.com/cs/smlouva-o-registraci-domeny)

Používání ostatních domén

Pro jiná doménová jména než výše uvedená odkazujeme na pravidla pro jednotlivé domény nejvyššího řádu.

Platební podmínky

Ohledně speciálních platebních podmínek pro jednotlivé domény viz https://help.one.com/hc/articles/115005595625.