.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Webtilgængelighed – hvad er det?

Hvorfor det er vigtigt for din hjemmeside og dens brugere

Princippet om webtilgængelighed har over en årrække vundet indpas og er blevet en central del af de fleste webdesigns. Webtilgængeligheden sikrer, at internettet er åbent og inkluderende for alle individer. I denne artikel afdækkes betydningen af webtilgængelighed, og der ses nærmere på dens juridiske status og dens indvirkning både på brugeroplevelsen og brandets omdømme.

Byg en hjemmeside, du kan være stolt af

Opret en professionel hjemmeside med vores smarte, brugervenlige hjemmesideprogram.

Prøv det gratis i 14 dage
 • Vælg mellem 140+ skabeloner
 • Ingen kodningsfærdigheder er påkrævet
 • Gå online med nogle få klik
 • Gratis SSL-certifikat
 • Mobilvenlig version
 • 24/7 support

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed betyder at designe hjemmesider og digitale platforme på en måde, så det henvender sig til brugere med forskellige behov. Dette involverer en bred vifte af designaspekter, der når de følges, gør internettet til et mere brugervenligt miljø for alle mennesker.

I denne artikel vil vi se nærmere på principperne for webtilgængelighed, som du bør følge, den dybere betydning af webtilgængelighed for dit brand, og samtidig også give dig nogle praktiske tips til, hvordan du skaber en inkluderende onlineoplevelse.

De 4 principper for webtilgængelighed

Der er fire hovedprincipper, som indgår i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Disse retningslinjer er blevet vedtaget af World Wide Web Consortium (forkortet W3C), en global standardiseringsorganisation, der har eksisteret siden 1994 og som fastlægger internationale standarder for internettet.

De fire principper er Perceivable, Operable, Understandable og Robust (eller POUR). Selvom vi her forholder os til en engelsksproget model, har vi valgt at bruge følgende danske begreber; Opfattelse, Betjenes, Forståeligt og Varighed.

Vi vil dykke ned i hvert af principperne og kort komme ind på, hvad disse betyder for din hjemmeside.

Opfattelse

Dette første princip siger noget om, at al information og brugergrænseflader på en hjemmeside skal kunne opfattes af alle brugere. Det betyder, at tekst, billeder og grafikker skal være indlysende og tydelige. Uanset evner, skal enhver person være i stand til at forstå alle komponenterne på en hjemmeside.

Hvordan ser det ud i praksis? Ja, det betyder bl.a. at ’ikke-tekst-baseret’ indhold, som billeder og multimedier, har tekstalternativer, så skærmlæsere kan læse informationerne op for synshandicappede brugere.

Det indebærer også brug af klare farver og kontraster for at hjælpe brugere med problemer med visuel perception, såsom farveblindhed. Samtidig er det afgørende at have fokus på at forbedre brugervenligheden ved at levere tekst og indhold, der kan tilpasses til forskellige skærmstørrelser og opløsninger.

Skal kunne betjenes

Hvor det første princip fokuserede på at gøre oplysningerne på en hjemmeside synlige, handler det andet princip om behovet for at gøre alle hjemmesider nemme at tilgå.

Du kan sikre, at din hjemmeside lever op til dette princip ved at kontrollere, at brugerne nemt kan få adgang til og interagere med alle brugergrænsefladeelementer gennem forskellige inputmetoder. Er det f.eks. muligt at bruge din hjemmeside ved hjælp af tastaturnavigation eller stemmekommandoer?

Det er også vigtigt at give brugerne tilstrækkelig tid til at læse og engagere sig i indholdet på din side. Det gælder ikke mindst for personer med kognitive eller motoriske svækkelser. Det betyder, at indholdet ikke skal skifte til nyt indhold, før end læseren er nået igennem teksten.

Forståeligt

Dette princip henviser til, at man skal sikre, at webindhold og funktioner er tydelige og lette at forstå. Hjemmesider bør bruge et klart og let forståeligt sprog, hvor man undgår brugen af jargoner eller kompleks terminologi.

En anden del af dette princip er, at hjemmesider skal sørge for, at indholdet er ordentligt organiseret. Det betyder bl.a., at man skal sikre, at alle sidestrukturer er organiseret logisk for at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan siden skal bruges. Dette omfatter endda fejlmeddelelser og instruktioner, som skal være så informative og forståelige som muligt og undgå at skabe forvirring.

Varighed

Det sidste princip understreger vigtigheden af at udvikle content, der understøtter mange forskellige teknologier. Det handler også om at fremtidssikre din hjemmeside, så brugerne fortsat har adgang til indholdet, selv når (hjælpe)teknologierne ændrer sig. Du kan leve op til dette princip ved løbende at overholde gængse webstandarder og teste din hjemmeside for at sikre, at den er fri for større fejl, og at indholdet er tilgængeligt på alle enheder, herunder naturligvis mobile enheder.

Hvorfor er webtilgængelighed vigtig?

Lad os se på et par nøglefaktorer, der fremhæver vigtigheden af webtilgængelighed, og hvordan det både påvirker brugere, virksomheder og det bredere digitale landskab.

Lovkrav

Webtilgængelighed har også en juridisk betydning. På globalt plan er webtilgængelighed anerkendt som en grundlæggende menneskerettighed under FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).

Inden for Den Europæiske Union er der flere direktiver, der omhandler tilgængelighed for hjemmesider og mobilapplikationer med specifikke standarder og tidslinjer for overholdelse. Manglende opfyldelse af disse forpligtelser kan i sidste ende føre til juridiske konsekvenser, herunder økonomiske sanktioner.

En sådan lovgivning er European Accessibility Act, et direktiv, der trådte i kraft i 2019, men som først er bindende fra 2025. Dette direktiv skitserer mange sektorer af samfundet, som skal reducere adgangsbarrierer for personer med handicap.

Blandt de sektorer, som direktivet omhandler, er e-handel. Her drejer det sig om, at alle brugere har lige adgang til online shopping, uanset evne. I 2025 forventes det, at alle EU-lande vil have tilføjet direktivets regler om tilgængelighed i deres nationale lovgivning.

Det er derfor vigtigt, ud fra et juridisk perspektiv, at følge reglerne for webtilgængelighed for at undgå økonomiske sanktioner. Samtidig gælder det om at fremtidssikre din hjemmeside mod fremtidige lovændringer og vigtigst af alt at handle etisk over for alle individer, uanset evner.

Bedre online shoppingoplevelse

For webshopejere, og virksomheder, der driver enhver form for e-handel, spiller tilgængelighed en vigtig rolle for at sikre, at så mange potentielle kunder som muligt kan foretage et køb på hjemmesiden.

De bedst tilgængelige hjemmesider er bygget ved hjælp af et brugercentreret design, som kommer alle brugere til gode. For eksempel hjælper det at have velstruktureret indhold og en tydelig og veldefineret navigationslinje. Det retter sig ikke kun imod personer med handicap, men er i lige så høj grad med til at skabe en smidigere shoppingoplevelse for alle dine kunder.

En tilgængelig webshop er ikke kun et juridisk krav, men også et forretningsbehov. Ved at inkorporere funktioner for øget tilgængelighed, og bedste praksis, forbedrer du shoppingoplevelsen for en bred vifte af kunder.

Opbyg tillid til dit brand og udvid din kundebase

At vise overfor omverdenen, at du bekymrer dig om alle dine potentielle kunder ved at følge tilgængelighedsprincipperne, demonstrerer din virksomhed god etik. Det er med til at øge kundernes tillid til dit brand, som rækker langt ud over kun at omfatte din hjemmeside.

Mange kunder er mere tilbøjelige til at stole på virksomheder, der prioriterer inklusivitet og viser god etisk praksis. Dette kan igen øge kundeloyaliteten, da kunderne vil anerkende, at din virksomhed gør en ekstra indsats for at sikre en problemfri og inkluderende oplevelse for alle mennesker.

At appellere til en bred vifte af kunder er også afgørende for virksomhedens vækst. Webtilgængelighed giver dig mulighed for at fremme salget hos nye kundesegmenter, som andre virksomheder måske slet ikke har haft fokus på. Ved at gøre din hjemmeside endnu mere tilgængelig, kan du derfor også udvide din kundekreds.

For at opsummere er webtilgængelighed ikke kun et tiltalende, juridisk eller sympatisk koncept. Det er en kurs for udvikling af din hjemmeside, der kan få din e-handelsvirksomhed til at vokse gennem en udvidelse af din kundebase samt en positiv udvikling i dit brandimage. Ved at gøre din webshop tilgængelig for alle, opfylder du de gældende lovkrav og bidrager til et mere rummeligt og brugervenligt digitalt miljø.

Hvordan tjekker du webtilgængelighed?

At sikre webtilgængelighed involverer en kombination af metoder og værktøjer designet til at evaluere, hvorvidt din hjemmeside er i overensstemmelse med standarderne for webtilgængelighed. Her er en kort oversigt over, hvordan webtilgængelighed kan testes.

Automatiserede testværktøjer

Der findes automatiserede værktøjer til brug ved en tilgængelighedstest. Disse værktøjer kan hurtigt scanne din hjemmeside og identificere almindelige tilgængelighedsproblemer. Brugen af sådanne værktøjer er et godt sted at starte for en indledende gennemgang. Værktøjerne kan bl.a. identificere potentielle problemer relateret til hjemmesidens kode, billeder og indholdsstruktur. Værktøjerne kan dog have sine begrænsninger, så en manuel test er også nødvendig.

Manuel test

Manuel test er også en af måderne til at kontrollere webtilgængelighed. En manuel test er en gennemgang af din hjemmesides indhold, navigation og eventuelle interaktive elementer. Den manuelle test gør det muligt at identificere problemer, som de automatiserede værktøjer ikke fanger. Testen sikrer en grundig gennemgang af din hjemmesides tilgængelighed og giver værdifuld indsigt i brugeroplevelsen. En del af en manuel test kan også omfatte en brugerundersøgelse, hvor du får feedback fra brugere, efter de har besøgt din hjemmeside.

Brugertest og research

En brugertest ville ideelt set involvere personer med handicap, så man i testfasen kan få indsigt i deres oplevelser på din hjemmeside. Ved at observere brugere, der navigerer rundt på din hjemmeside, er det muligt at identificere specifikke udfordringer og få den nødvendige feedback, der skal til for at kunne lave målrettede forbedringer.

Brugertest øger ikke kun tilgængeligheden, men det bidrager også til at opbygge tillid til dit brand ved at du viser dit engagement i inklusivitet.

Husk, at det at sikre webtilgængelighed er en løbende proces, og at regelmæssige evalueringer og tilpasninger er afgørende for at opretholde et inkluderende digitalt miljø.

Ideer til hurtige rettelser på dit website

Du spørger måske ’hvordan kan jeg gøre min hjemmeside mere tilgængelig?’ Når det kommer til at booste webtilgængeligheden, er der adskillige hurtige løsninger, du kan implementere. Disse forholdsvis simple tilretninger vil i løbet af kort tid gøre din hjemmeside mere rummelig.

Farvekontrast

En af de hurtigste måder at øge webtilgængeligheden på er ved at tilpasse farvekontrasten på dine websider. Helt konkret vil det sige, at du skal sikre, at der er en tilstrækkelig farveforskel mellem tekst og baggrundselementer. God farvekontrast gør læsning af tekst til en mere behagelig oplevelse. Det gælder for alle brugere, uanset evne, og farvekontrasten vil gøre dit indhold mere læsevenligt for brugere med synshandicap eller farveblindhed.

Implementering af denne rettelse forbedrer ikke kun tilgængeligheden, men gavner også din hjemmesides søgemaskineoptimering (SEO). Søgemaskiner straffer ofte hjemmesider med dårlig farvekontrast og læsbarhed, hvilket gør farvekontrast til noget, du skal huske på, når du arbejder på dit website.

Alt tekst

Alternativ tekst, normalt blot omtalt som alt-tekst, er en væsentlig komponent i webtilgængeligheden. Alt-tekst er der, hvor du giver beskrivelser til billeder og grafik, hvilket gør det muligt for tilgængelighedsværktøjer såsom skærmlæsere at læse indholdet op.

At sikre, at alle dine billeder indeholder alt-tekst, er også et vigtigt element i forhold til dit SEO-arbejde. Søgemaskiner er afhængige af alt-tekster, når de crawler hjemmesider for at forstå konteksten af billeder. Derfor er tilføjelse af alt-tekster potentielt med til at forbedre din hjemmesides placering i søgemaskinerne. Omvendt kan undladelsen af alt-tekster resultere i en forringelse af SEO-værdien. Sørg derfor for så vidt muligt at inkludere beskrivende alt-tekst for alle visuelle elementer på din hjemmeside.

Alt-tekst er normalt let at tilføje i dit Content Management System (CMS). Tilføjelsen af disse tekstbeskrivelser er en solid måde at forbedre tilgængeligheden og potentielt få mere trafik til din hjemmeside.

Knapper og opfordringer til handling (CTA’er)

Opfordringer til at foretage en handling, ’call to action’, spiller en afgørende rolle på mange hjemmesider. Det gælder især på e-handelsplatforme, hvor man ønsker, at brugerne skal klikke på en knap som ’Tilføj til kurv’, ’Fortsæt med at handle’ eller ’Gå til kassen’. Hvis knapperne er for små til at kunne læses eller trykkes på, eller hvis knapperne er forvirrende mærkede eller ikke-beskrivende, risikerer du, at dine brugere får en negativ oplevelse eller helt vælger at forlade din webshop.

Der er et par ting, du kan foretage dig for at sikre, at dine knapper og CTA’er er tilgængelige:

 • Beskrivende tekst: Knapper skal have en klar, beskrivende tekst, der tydeliggør formålet. I stedet for upræcise formuleringer som ’Klik her’ eller ’Send’, skal du bruge formuleringer, der giver kontekst, såsom ’Føj vare til indkøbskurv’ eller ’Fortsæt til kassen’. Dette hjælper brugerne, inklusive dem, der er afhængige af skærmlæsere, med at forstå knappens funktion.
 • Knapper, der kan ændres i størrelse: Giv brugerne mulighed for at ændre størrelse på knapper og justere skriftstørrelsen for at imødekomme deres individuelle behov. Denne funktion forbedrer ikke kun tilgængeligheden, men tilbyder også en mere personlig oplevelse.
 • Design med zoom-funktion: Sørg for at designe dine knapper og CTA’er under hensyntagen til brugere, der muligvis skal zoome ind på deres skærme. Sørg for, at knapperne forbliver funktionelle og læsbare, når en bruger zoomer ind.

At sikre, at knapper og CTA’er er tilgængelige, hjælper brugerne med at finde rundt på din hjemmeside og er med til at højne brugeroplevelsen.

Inkluder transskriptioner og billedtekster til dit multimedieindhold

Multimedieindhold, såsom videoer og guides, kan gøres mere tilgængeligt ved at levere transskriptioner og billedtekster. Dette er endnu en win-win for både tilgængelighed og SEO, da det påvirker begge dele i en positiv retning.

At sikre, at du har et tekstbaseret alternativ til mundtlige udtalelser, giver lettere adgang til dit indhold for hørehæmmede personer og brugere generelt, der blot foretrækker skriftligt indhold.

At inkludere transskriptioner og billedtekster forbedrer også søgemaskinernes evne til at crawle dit indhold. Som med alt-tekster, er søgemaskiner afhængige af tekstdata for at forstå, hvad der er på hjemmesiden. Billedtekster og transskriptioner giver dette supplerende indhold, hvilket gør dine videoer nemmere at opdage og mere tiltrækkende for både menneskelige brugere og Googles søgealgoritmer.

Prioriter ikke stil frem for funktionalitet

Selvom en visuel tiltalende hjemmeside er værd at gå efter, er det vigtigt ikke at prioritere stil frem for funktionalitet i dit webdesign. Webtilgængelighed er ikke kun mange steder et lovkrav, men det er også en måde at udvide dit publikum, forbedre SEO og øge brugeroplevelsen for alle dine besøgende.

Ved hurtigt at kunne foretage ændringer og tilpasninger og samtidig have webtilgængelighed i tankerne, allerede når du påbegynder dit webdesign, kan du balancere æstetik og funktionalitet. Husk, at tilgængelighed gavner alle ved at skabe en mere inkluderende, etisk korrekt og brugervenlig digital tilstedeværelse.

Tilgængelighed: Godt både for din virksomhed og brugerne

I denne artikel har vi set nærmere på, hvordan webtilgængelighed ikke kun er et koncept. Det er både en juridisk forpligtelse og en forretningsbeslutning, der kan have stor betydning. Ved at gøre din digitale tilstedeværelse mere inkluderende, omfavner du ikke kun en bredere kundebase, men øger også dit brands omdømme såvel som dine placeringer i søgemaskinerne.

Men vigtigheden af webtilgængelighed rækker langt ud over de rent forretningsmæssige fordele. Det er en del af en forpligtelse til at skabe en mere retfærdig onlineverden, som er for alle. Med de digitale muligheder, som i dag er en stor del af vores allesammens hverdag, fortjener alle nemlig at kunne deltage, få adgang til information og interagere med onlineressourcer uanset deres evner.

Uanset om du laver rettelser til dit eksisterende webdesign, eller du er opmærksom på retningslinjerne for webtilgængelighed, når du designer en ny hjemmeside, så husk på, at dit arbejde bidrager til et mere tilgængeligt, imødekommende og helhedsskabende digitalt landskab. Du fremmer dine forretningsinteresser og hjælper med at opbygge en verden, hvor teknologien er for alle.

Opret din egen webshop

Start din e-handelsvirksomhed hurtigt og nemt, og sælg dine produkter eller tjenester online.

Kom godt i gang
 • Nem produkt- og salgsstyring
 • Sikre betalingsmetoder
 • Gå online med nogle få klik
 • Gratis SSL-certifikat
 • Mobilvenlig version
 • 24/7 support