Vårfeber: Prøv hosting gratis i 3 måneder og få opp til 90% rabatt på domener. **

Prøv nå
.com
$ 5.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1. år

Logg på

Kontrollpanel Webmail Nettsidebygger Nettbutikk File Manager WordPress

Webtilgjengelighet – hva er det?

Hvorfor det er viktig for nettsiden din og dens brukere

Webtilgjengelighet har blitt et grunnleggende prinsipp i nettdesign, som sikrer at internett er åpent og inkluderende for alle individer. Denne artikkelen utforsker betydningen av webtilgjengelighet, undersøker dens juridiske status og påvirkningen den har på brukeropplevelse og merkevareanerkjennelse.

Bygg enkelt et nettsted du er stolt av

Lag et profesjonelt nettsted med en brukervennlig og rimelig nettsidebygger.

Prøv 14 dager gratis
 • Velg mellom over 140 maler
 • Ingen kodeferdigheter kreves
 • På nett innen kort tid
 • Gratis SSL-sertifikat
 • Mobilvennlig
 • 24/7 støtte

Hva er webtilgjengelighet?

Webtilgjengelighet betyr å designe nettsider og digitale ressurser på en måte som tar hensyn til brukere med ulike behov. Dette innebærer en rekke designaspekter som, når de følges, gjør de internett til et mer brukervennlig sted for alle mennesker.

I denne artikkelen vil vi utforske prinsippene for webtilgjengelighet som du bør følge og den dypere betydningen av webtilgjengelighet for merkevaren din. Vi gir deg også noen praktiske tips for å skape en inkluderende opplevelse online.

De 4 prinsippene til webtilgjengelighet

Det er fire grunnprinsipper som former en del av retningslinjene for tilgjengelighet av webinnhold (WCAG). Dette er retningslinjer som er bestemt av World Wide Web Consortium (forkortet W3C), som er en global standardorganisasjon som har eksistert siden 1994 og fastsetter internasjonale standarder for nettet.

De fire prinsippene er mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig og robust. Vi vil gå nærmere inn på hver av prinsippene og snakke kort om hva disse betyr for nettstedet ditt. 

Mulig å oppfatte

Dette første prinsippet hevder at all informasjon og alle brukergrensesnittkomponenter på en nettside må være oppfattbare for alle brukere – det vil si åpenbare og tydelige. Uavhengig av en persons evner, må de være i stand til å forstå alle komponentene på en nettside.

Hvordan ser dette ut i praksis? Dette betyr å tilby tekstalternativer for ikke-tekstlig innhold som bilder og multimedia, slik at skjermlesere kan lese opp informasjon til visuelt svaksynte brukere.

Det involverer også å bruke klare farger og kontraster for å hjelpe brukere med visuelle oppfattelsesproblemer, som for eksempel fargeblindhet. I tillegg betyr det å forbedre brukervennligheten ved å tilby tekst og innhold som kan justeres i størrelse for å passe ulike skjermstørrelser og oppløsninger.

Mulig å betjene

Der det første prinsippet fokuserte på å gjøre at informasjonen online blir enklere å oppfatte, legger det andre prinsippet mer vekt på behovet for å gjøre alle nettsteder aktivt brukbare for alle brukere.

For å sikre at nettsiden din følger dette prinsippet, må du sjekke om brukerne enkelt kan få tilgang til og samhandle med alle brukergrensesnittkomponenter ved hjelp av ulike inndatametoder. Kan noen av dine besøkende bruke nettsiden din ved å navigere via tastaturet eller stemmekommandoer? Det er også viktig å gi tilstrekkelig tid for brukerne til å lese og samhandle med innholdet på siden din, spesielt for enkeltpersoner med kognitive eller motoriske utfordringer.

Forståelig

Dette prinsippet refererer til å sikre at webinnhold og funksjonaliteter er klare og lette å forstå. Nettsteder bør bruke klart og enkelt språk, unngå fagspråk eller kompleks terminologi, for å sikre at brukerne enkelt kan forstå den presenterte informasjonen.

En annen del av dette prinsippet er at denne nettsiden bør sørge for at innholdet blir riktig organisert. Dette inkluderer å sørge for at sidestrukturer blir organisert logisk for å hjelpe brukerne med å forstå hvordan man bruker siden. Dette gjelder også feilmeldinger og instruksjoner, som bør være så informative og forståelige som mulig for å unngå forvirring.

Robust

Det siste prinsippet understreker viktigheten av å utvikle webinnhold som støtter mange ulike typer situasjoner og muligheter. Det handler også om å fremtidssikre nettstedet ditt for kommende teknologier. Du kan leve opp til dette prinsippet ved å kontinuerlig følge webstandarder og teste nettstedet ditt jevnlig for å sikre at det er fritt for større feil og at den kan brukes på alle typer enheter.

Hvorfor er webtilgjengelighet så viktig?

For at du skal skjønne sammenhengen bedre og vite hvorfor webtilgjengelighet er alfa og omega, kan vi se på hvordan det påvirker brukere, bedrifter og det bredere digitale landskapet.

Et juridisk krav

Webtilgjengelighet har juridisk betydning. På et globalt nivå, blir webtilgjengeligheten gjenkjent som en fundamental menneskerettighet i henhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD).

Innenfor den europeiske unionen er det flere direktiver som pålegger tilgjengelighet for nettsteder og mobilapplikasjoner, med spesifikke standarder og tidsfrister for overholdelse. Å ikke oppfylle disse forpliktelsene kan til slutt føre til juridiske konsekvenser, inkludert økonomiske bøter.

Én slik lovgivning er den europeiske tilgjengelighetsloven, et direktiv som trådte i kraft i 2019, men som ikke er bindende før 2025. Dette direktivet fastsetter mange samfunnssektorer som må redusere barrierer for tilgang til personer med funksjonshemminger.

Blant sektorene som omfattes av direktivet, finnes e-handel. Den forventer at alle brukere skal ha lik tilgang til online handlemetoder, uavhengig av evne. Innen 2025 forventes det at alle EU-land vil ha innarbeidet direktivets bestemmelser om tilgjengelighet i sin nasjonale lovgivning.

Det er derfor viktig fra et juridisk perspektiv å følge retningslinjene for webtilgjengelighet for å unngå økonomiske bøter, fremtidssikre nettstedet ditt mot fremtidige lovgivningsendringer, og mest av alt, å være etisk overfor alle individer, uavhengig av evne.

Bedre handleopplevelse på nett

For e-handel og nettbutikkeiere, spiller tilgjengeligheten en viktig rolle for å forsikre at så mange potensielle kunder som mulig kan gjøre kjøp på nettsiden din.

Tilgjengelige nettsteder er utformet med en brukersentrert tilnærming, noe som gir fordeler for alle brukere. For eksempel, ved å bruke velstrukturert innhold og en enkel nettside-navigering, hjelper det ikke bare enkeltpersoner med funksjonshemminger, men gir også en jevnere handleopplevelse for alle dine kunder.

En tilgjengelig nettbutikk er ikke bare en juridisk nødvendighet i mange regioner, men også et forretningsbehov. Ved å inkludere tilgjengelighetsfunksjoner og beste praksis, forbedrer du handleopplevelsen for en mangfoldig gruppe kunder.

Bygg tillit til merkevaren din og utvid kundebasen din

Å vise at du bryr deg om alle potensielle kunder og følger prinsippene for tilgjengelighet, demonstrerer selskapets etikk og øker kundenes tillit til merkevaren din utover nettstedet ditt.

Mange kunder har større tillit til bedrifter som prioriterer inkludering og viser etiske praksiser. Dette kan igjen øke kundelojaliteten, da kundene vil sette pris på at du går ekstra langt for å sikre en sømløs og inkluderende opplevelse.

Noe som er avgjørende for forretningsvekst er å appellere til et bredt spekter av nye kunder. Webtilgjengelighet lar deg nå nye kundesegmenter som andre bedrifter kanskje har tjenestegjort dårlig. Ved å gjøre nettstedet ditt tilgjengelig, kan du derfor også utvide kundebasen din.

For å oppsummere webtilgjengelighet, er det ikke bare en tiltalende idé. Det er en tankegang for nettstedsutvikling som kan vokse e-handelsvirksomheten din, utvide kundebasen din og fremme et positivt varemerkebilde. Ved å gjøre nettbutikken din tilgjengelig for alle, oppfyller du juridiske krav og bidrar til et mer inkluderende og brukervennlig digitalt miljø.

Hvordan sjekker du webtilgjengelighet?

For å kunne sikre webtilgjengeligheten, innebærer dette en kombinasjon av metoder og verktøy designet for å vurdere nettstedets samsvar med tilgjengelighetsstandarder. Her er en kort oversikt over hvordan du kan teste webtilgjengeligheten.

Automatiserte testverktøy

Det finnes automatiserte tilgjengelighetstestverktøy som raskt kan skanne nettstedet ditt og identifisere vanlige tilgjengelighetsproblemer. Disse verktøyene er verdifulle for en første gjennomgang og for å finne potensielle problemer knyttet til kode, bilder og innholdsstruktur. De kan imidlertid ha begrensninger, så manuell testing er også nødvendig.

Manuell testing

Manuell testing er nøkkelen til å sjekke webtilgjengeligheten. Dette innebærer å gjennomgå nettstedets innhold, navigasjon og eventuelle interaktive elementer for å finne problemer som de automatiserte verktøyene kan gå glipp av. Manuell testing sikrer en grundig gjennomgang av nettstedets tilgjengelighet og gir verdifulle innsikter i brukeropplevelsen. Den ene delen av manuell testing kan inkludere brukerundersøkelser, der du får tilbakemelding fra brukere etter at de har brukt nettstedet ditt.

Brukertesting og research

Ideelt sett bør brukertesting involvere personer med funksjonshemminger i testprosessen for å få førstehåndsinnsikt i deres opplevelser på nettstedet ditt. Ved å observere brukere navigere på nettstedet ditt, kan du identifisere spesifikke utfordringer og få tilbakemelding for å gjøre målrettede forbedringer.

Brukertesting forbedrer ikke bare tilgjengeligheten, men bidrar også til å bygge tillit til merkevaren din ved å vise ditt engasjement for inkludering. Husk at å sikre webtilgjengelighet er en kontinuerlig prosess, og regelmessige vurderinger er avgjørende for å opprettholde et inkluderende digitalt miljø.

Raske tilgjengelighetsgrep for nettstedet ditt

Du lurer kanskje på “hvordan kan jeg gjøre nettstedet mitt tilgjengelig?” Når det gjelder å forbedre webtilgjengeligheten på nettsiden din, er det flere raske grep du kan implementere i dag som vil gå langt for å gjøre nettstedet ditt mer inkluderende.

Fargekontraster

En av de raskeste måtene å booste webtilgjengelighetenpå er å adressere fargekontrasten på nettsidene dine. Dette innebærer å sørge for at det er tilstrekkelig stor fargekontrast mellom tekst og bakgrunnselementer. Ved å bruke gode fargekontraster får brukere en mer behagelig opplevelse når de leser tekst på sidene dine, uavhengig av evne, men det er avgjørende for å gjøre innholdet lesbart for brukere med visse synshemninger eller fargeblindhet.

Å implementere denne løsningen forbedrer ikke bare tilgjengeligheten, men gir også fordeler for søkemotoroptimalisering (SEO) for nettstedet ditt. Søkemotorer straffer ofte nettsteder med dårlig fargekontrast og lesbarhet, noe som gjør fargekontrast til noe du må ha i bakhodet mens du jobber med nettstedet ditt.

Alt-tekst

Alternativ tekst, vanligvis referert til som bare alt-tekst, er en viktig komponent i webtilgjengelighet. Alt-teksten er der du gir beskrivelser for bilder og grafikk, som igjen gjør det mulig for tilgjengelighetsverktøy som skjermlesere å lese opp innholdet.

Å sørge for at alle visuelle elementer har alt-tekst er også avgjørende når du jobber med søkemotoroptimalisering (SEO). Søkemotorer bruker dette når de indekserer nettsteder for å forstå konteksten til bilder, så å legge til alt-tekst kan potensielt forbedre nettstedets rangering i søkemotorer. På den andre siden kan manglende alt-tekst føre til SEO-straff, så sørg for å inkludere beskrivende alt-tekster for alle visuelle elementer på nettstedet ditt.

Alt-tekst er vanligvis enkelt å legge til i ditt innholdsbehandlingssystem (CMS), så sørg for at alle visuelle elementer har disse tekstbeskrivelsene. Dette er en solid måte å forbedre tilgjengeligheten på og potensielt tiltrekke mer trafikk til nettstedet ditt.

Knapper og handlingsoppfordringer (CTA-er)

Knapper og handlingsoppfordringer spiller en avgjørende rolle på mange nettsider, spesielt på e-handelssider der du vil at brukerne skal trykke på “Legg i handlekurven” eller “Gå til kassen”. Hvis knappene er for små til å leses eller trykkes på, eller hvis knappene har forvirrende etiketter eller er uklare, risikerer du at brukerne får en negativ opplevelse og forlater nettstedet ditt helt.

Det er noen ting du kan gjøre for å sikre at knappene og handlingsoppfordringene er tilgjengelige:

 • Beskrivende tekst: Knapper bør ha tydelig, beskrivende tekst som klargjør formålet deres. I stedet for vage etiketter som “Klikk her” eller “Send inn,” bruk etiketter som gir kontekst, for eksempel “Legg vare i handlekurven” eller “Gå til kassen”. Dette hjelper brukere, inkludert de som er avhengige av skjermlesere, med å forstå knappens funksjon.
 • Justerbare knapper: Tillat brukere å endre størrelsen på knappene og justere skriftstørrelsen for å matche deres individuelle behov. Denne funksjonen forbedrer ikke bare tilgjengeligheten, men gir også en mer personlig opplevelse.
 • Zoom-vennlig design: Design knappene og handlingsoppfordringene med tanke på brukere som kanskje må zoome inn på skjermen. Sørg for at knappene forblir funksjonelle og lesbare når en bruker zoomer inn.

Å sikre at knapper og handlingsoppfordringer er tilgjengelige hjelper brukere med å finne veien rundt på nettstedet ditt og fullføre hele brukerreisen på siden din.

Inkluder transkripsjoner og undertekster for ditt multimediainnhold

Multimedieinnhold, som videoer og opplæringsmateriell, kan gjøres mer tilgjengelig ved å tilby transkripsjoner og undertekster. Dette er en fordel både for tilgjengelighet og SEO, da det har fordeler for begge aspekter.

Når det kommer til de med hørselsvansker eller de som foretrekker skriftlig innhold, er det viktig å sørge for at du bruker tekstbaserte alternativer. På denne måten mister du ikke potensielle kjøpere.

Inkludering av transkripsjoner og undertekster forbedrer også søkemotorenes evne til å indeksere innholdet ditt. Som med alt-tekst, er søkemotorer avhengig av tekstlig informasjon for å forstå hva som er på nettstedet ditt. Undertekster og transkripsjoner gir denne verdifulle konteksten, og gjør videoene dine lettere å oppdage og mer tiltalende både for menneskelige brukere og søkealgoritmer.

Konklusjon: Prioriter funksjonalitet over stil

Det er selvfølgelig fristende å gå for et unikt og stilig webdesign, men det vil ikke være veldig funksjonelt og tiltalende for alle. Derfor bør du prioritere funksjonalitet over stil og tenke på hvor tilgjengelig informasjonen er for dem med syns- eller lese – hemninger.

Webtilgjengelighet er ikke bare et juridisk krav på mange steder, men det er også en måte å utvide målgruppen din, forbedre SEO og en måte å forbedre brukeropplevelsen for alle besøkende på nettstedet ditt.

Ved å ha dette i bakhodet og vurdere tilgjengelighet fra begynnelsen av nettutviklingen, kan du balansere estetikk og funksjonalitet. Husk at tilgjengelighet gagner alle ved å skape en mer inkluderende, etisk og brukervennlig digital tilstedeværelse.

Tilgjengelighet: Bra for din bedrift, bra for verden

Som vi har utforsket gjennom hele denne artikkelen, er webtilgjengelighet ikke bare en idé. Det er en juridisk forpliktelse og en forretningsbeslutning som kan ha stor innvirkning. Ved å gjøre din digitale tilstedeværelse mer inkluderende, treffer du ikke bare en bredere kundebase, men forbedrer også omdømmet ditt, samt din rangering i søkemotorer.

Likevel går betydningen av webtilgjengelighet langt utover dens forretningsfordeler. Det er en del av en forpliktelse til å skape en rettferdig digital verden. Med digitale interaksjoner som i økende grad blir en del av dagliglivet, fortjener alle muligheten til å delta, få tilgang til informasjon og engasjere seg med nettressurser hvor som helst, når som helst.

Husk at når du lager en nettside, e-handelsvirksomhet eller ønsker å starte et nytt varemerke er det viktig å tenke på inkludering. Tenk hvor langt du kan komme og hvor mye du kan øke bedriftens vekst hvis du tenker på alle – uavhengig av deres evner.

Opprett din nettbutikk

Start din e-handel virksomhet raskt og enkelt. Og selg dine produkter eller tjenester online.

Kom igang
 • Enkel produkt- og salgsstyring
 • Sikre betalingsmetoder
 • På nett innen kort tid
 • Gratis SSL-sertifikat
 • Mobilvennlig
 • 24/7 støtte