.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Forretningsvækst: 10 strategier til at komme igang

Alle der driver en virksomhed har et ønske om at vokse i den ene eller anden forstand. Eller i det mindste sørge for at virksomheden er sund og rentabel. Nogle gange er det dog ikke så nemt at finde ud af, hvordan man opnår det, som kaldes for forretningsvækst. Vi vil forsøge at hjælpe dig. I denne artikel vil du kunne læse om forskellige indgange til strategisk forretningsvækst, og vi giver dig 10 strategier til, hvordan du får din virksomhed til at vækste.

Definition af forretningsvækst

Forretningsvækst kan defineres som stigningen i en organisations størrelse, kapacitet, profit eller markedsandele i en given periode.

Hvordan måler du din forretningsvækst?

Du kan måle virksomhedens vækst på forskellige måder. For eksempel:

 • antallet af ansatte eller filialer
 • Antallet af kunder
 • Omsætningen eller årets resultat
 • Afkast af investeringen
 • Markedsandele
 • Tilføjelse af produkter, tjenester eller lokationer

Byg din egen hjemmeside med en ultrahurtig webhosting-løsning

Gør din drøm til virkelighed. Host din hjemmeside på vores driftssikre servere.

Kom i gang med det samme
 • Højtydende SSD-servere
 • Nemt og brugervenligt kontrolpanel
 • Gratis hjemmesideprogram
 • Gratis SSL-certifikat
 • Daglig backup
 • 24/7 support

Fordelene ved forretningsvækst

I introduktionen har vi allerede omtalt, hvordan man som virksomhedsejer ønsker en sund og veldreven forretning som meget gerne må vækste. Det er der mange gode grunde til.

Du kan:

 • Få mere sikkerhed for fremtiden;
 • Give kunderne bedre service og kvalitet;
 • Få mere afkast af investeringer;
 • Få en mere robust markedsposition;
 • Investere langsigtet i branding;
 • Investere i innovation, dvs. nye ideer, der omsættes til praksis og skaber merværdi;
 • Forøge videresalgsværdien af din virksomhed.

Virksomhedens vækstrisici

En effektiv forretningsvækst giver din virksomhed en række spændende muligheder. Men det kan også medføre nogle risici, som det er værd at forholde sig til. Nedenfor diskuterer vi nogle risici for forretningsvækst.

 1. Overbelastning

Hvis din virksomhed vokser for hurtigt, risikerer du at miste overblikket. For hurtig organisk vækst kan påvirke alle negativt i din virksomhed. Resultatet kan blive personalemangel, længere (leverings)ventetider og dårligere kundeservice.

 1. Økonomisk slagside

Når du vokser, vil du gerne investere i forskellige komponenter. Forvalter du det ikke ordentligt, og bruger du flere midler end der kommer ind på indtjeningssiden, så risikerer du at komme i økonomiske problemer.

 1. Ændring af virksomhedskultur

En virksomhed i vækst betyder også ofte flere medarbejdere og generelle ændringer i organisationen. Sådanne ændringer kan også medføre forandringer i virksomhedskulturen.

 1. Operationelle udfordringer

At holde trit med væksten vil mange gange kræve nye systemer og processer. Det kan være udfordrende at håndtere denne overgang og kræver ofte en god planlægning.

 1. Mistet fokus

Fordi du skal fokusere på operationelle udfordringer og strategier, kan virksomhedens oprindelige mission, vision og værdier gå i glemmebogen eller blive sat på standby.

 1. Større risici

Vækst kan også betyde mere og øget konkurrence på nye markeder, større forpligtelser og et marked i forandring, som man er nødt til at forholde sig til.

Hvor meget skal en virksomhed vokse om året?

Der findes ikke noget entydigt svar på, hvor meget en virksomhed bør eller skal vokse årligt. For vækstraten afhænger meget af virksomheden, markedet, de overordnede mål og strategier, konkurrencen og de generelle omstændigheder. En virksomhed kan sigte efter at vokse 1% eller 5% om året. Nogle startups går måske endda efter at opnå en årlig vækst på 20 % i de første år.

Det vigtige her er at sætte nogle opnåelige og realistiske mål, som bidrager til den årlige vækst i din virksomhed. For eksempel er en vækst på 20 % under en økonomisk krise måske nok en urealistisk målsætning. Men en vækst på 1 % på et hurtigt voksende marked er sikkert ikke ambitiøst nok. Man skal altid forsøge at forholde sig til den aktuelle situation og være parat til at revurdere planer og målsætninger, hvis det viser sig nødvendigt.

Hvad er den gennemsnitlige vækstrate for en virksomhed?

Den gennemsnitlige vækstrate for en virksomhed er også svært at komme med et bud på. Der kan dog gives en indikation.

Startups, og virksomheder i en tidlig etableringsfase, kan opnå høje vækstrater, fordi de starter i det små og hurtigt tager markedsandele. Du kan i sådan en situation godt stræbe efter en vækstrate på 20 % eller mere. Virksomheder, der er veletableret på markedet, og som har eksisteret i flere år, ses oftere have en lavere vækstrate. Det kan dog sagtens være 5% eller mere. Det hele afhænger af markedet og de ydre omstændighederne.

Hvilke brancher vokser hurtigst?

Ifølge tre hollandske banker vil 2023 blive udfordrende for mange virksomheder. Ikke desto mindre vil flere brancher sandsynligvis vokse. Disse er:

 • Transportsektoren
 • Teknologi-, medie-, underholdnings- og teleselskaber
 • Professionel service
 • IT og telekommunikation
 • Cybersikkerhed, big data, software og digital infrastruktur
 • Cateringbranchen

5 forretningsvækstmodeller

Der findes flere modeller, som du kan bruge til at udvikle din virksomhed. Vi vil ikke her gå i detaljer med hver enkel model, men nedenfor har vi oplistet 5 modeller, du kan undersøge nærmere:

 1. Business Model Canvas
 2. Ansoff Matrix
 3. Treacy and Wiersema model
 4. Blue Ocean Strategy
 5. Porter’s generic competitive strategy

De 5 stadier af forretningsvækst

Foruden de 5 ovenstående modeller, som du kan bruge til at skabe vækst i din virksomhed, er der også en anden model, der kan være nyttig at bruge, når man vil definere nogle vækststadier i sin virksomhed. Det er Greiners vækstmodel. Greiner skabte med sin model 5 faser af forretningsvækst:

 1. Pionerfase – Vækst gennem kreativitet

Virksomheden er ung og lille. Organisationen er flad, og medarbejderne er engagerede. Fokus er på produktudvikling og markedspositionering.

 1. Ledelsesfase – Vækst gennem fokuseret ledelse

Virksomheden vokser; der er behov for struktur og kontrol. Der ansættes en mellemledelse, som har fokus på planlægning og koordinering.

 1. Decentraliseringsfase – Vækst ved hjælp af uddelegering

Virksomheden fortsætter med at vokse. Mellemlederne får mere ansvar, og der bliver behov for at få udpeget nøglemedarbejdere.

 1. Standardiseringsfase – Vækst gennem koordinering

Der er behov for at indføre systemer, procedurer og nye faste kommunikationskanaler. Lederne er udpeget til at administrere forskellige områder eller teams. Lederne rapporterer til mellemlederne osv. op gennem hierarkiet.

 1. Samarbejdsfase – Vækst gennem samarbejde

De forskellige afdelinger begynder at arbejde mere og mere sammen. Medarbejderne får mere kontakt med hinanden for at skabe vækst og fastholde de ambitiøse mål. Kommunikation bliver et nøglebegreb.

10 forretningsvækststrategier

Nu hvor du har fået en ide om, hvad forretningsvækst er for en størrelse, vil du gerne begynde at fokusere på, hvordan din virksomhed kan komme til at vokse. Der findes flere strategier for forretningsvækst. Nedenfor er oplistet 10 nyttige strategier, som kan hjælpe dig med at tage din virksomhed til det næste niveau.

1. Definer din strategi

Først skal du se nærmere på, hvor du befinder dig henne i øjeblikket, og hvilken strategi der kan være smart at bruge. Har den strategi, som du har valgt, virket, eller skal den finjusteres? Overvej de næste skridt, og beslut, hvilke tiltag, der skal til for at din virksomhed kan vokse yderligere.

Eksempel

Antag, at du vil øge væksten af dit kerneprodukt. Hvordan vil du gribe det an? Vil du for eksempel annoncere via Google Ads? Brug evt. SMART modellen (Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk, Tidsafgrænset) til at få opfyldt dine målsætninger.

Eksempel: “Jeg vil generere x % mere salg gennem Google Ads inden for x antal måneder ved at hyre en SEA-specialist til dagligt at administrere annoncerne.”

2. Lav en køreplan

En køreplan kortlægger de vigtigste mål og milepæle for et projekt, et produkt eller en virksomhed. En køreplan giver dig og dine medarbejdere et overblik over, hvilke initiativer, der skal tages for at virksomheden opnår yderligere vækst. Du kan sammenligne en køreplan med en tidsbestemt huskeliste, som du løbende kan sætte kryds ved hver gang du tager et skridt i retning af målet.

3. Tilegnelse af ny viden

Som virksomhedsejer kræver det, at du har mange kompetencer og indsigt i mange processer. Det er dog de færreste, der som udgangspunkt kan vide alt om alle dele af virksomhedens processer.

For at udvikle din viden og dine kompetencer er det klogt at følge kurser, læse bøger, deltage i træningsprogrammer, afholde lederseminarer m.m. Ny viden vil give dig mere indsigt i, hvordan du bedst administrerer virksomheden og de ansatte, og hvordan du bedst driver din virksomhed frem mod nye mål.

Man skal ikke være bange for at uddelegere arbejdsopgaver. Du har måske tidligere været ansvarlig for markedsføringen, men har nu, i takt med at virksomheden er vokset, fået flere andre ledelsesopgaver at tage dig af. Ved at uddelegere ansvaret for virksomhedens markedsføring til en anden person vil du have mere tid til de ting, der er vigtigere for dig, og som på et mere overordnet og strategisk niveau skal være med til at fremme væksten i din virksomhed.

4. Fokuser på det, der virker

At holde fokus er noget af det vigtigste du kan gøre, når du vil have din virksomhed til at vækste. Du kan godt ene mand forsøge at holde alle bolde i luften, men så vil du skulle løse al for mange arbejdsopgaver.

Skab dig derfor et overblik over alle de aktiviteter, du laver, og foretag så nogle valg. Ved at fokusere på nogle kerneområder, der allerede virker, vil du lettere kunne fremme væksten på den korte bane.

5. Arbejd for din virksomhed

Mange iværksættere (af små virksomheder) arbejder i virksomheden. Men dem som får størst succes er oftest dem, som arbejder for virksomheden. Det handler om engagement og lidenskab. Sæt ugentligt et par timer af til at gøre dig nogle strategiske overvejelser om, hvordan du kan forbedre produktivitet, din markedsposition, og se nærmere på planlægningen og økonomien i din virksomhed. Følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at arbejde for din virksomhed:

 • Er vi effektive?
 • Har vi fokus på de rigtige kunder?
 • Hvor ser jeg virksomheden være henne om 2 år?

6. Engager dine medarbejdere

Vidste du, at motiverede medarbejdere hjælper med at udvikle din virksomhed? Dine medarbejdere har viden og kompetencer inden for et bestemt felt og er oftest dem, som er tættest på kunden. Uden engagerede medarbejdere risikerer din virksomhed at gå i stå og tabe markedsandele.

Involver derfor dine medarbejdere i beslutningsprocesserne, afhold regelmæssige møder, hvor medarbejder får følelsen af, at de er med på holdet og en vigtig del af virksomhedens fremtid. Sørg også for at få skabt en attraktiv og berigende virksomhedskultur, hvor hver enkelt medarbejder føler, at de kan udvikle sig og bidrage til den fortsatte vækst.  

7. Find gode samarbejdspartnere

Samarbejde er ofte nøglen. Ikke kun internt, men også eksternt. Sammen kan der løftes i flok. Lad forskellige afdelinger arbejde sammen om projekter eller om at skabe nye produkter. Prøv også at kigge ud over virksomhedens grænser og se om der findes mulige samarbejdspartnere indenfor samme branche eller på tværs af andre brancher. Et godt eksempel er brands, der samarbejder med en populær film eller tv-serie for ad den vej at få promoveret sit brand.

8. Hold styr på økonomien

Som iværksætter har du mange muligheder og ideer i tankerne til, hvordan du kan vokse. Det vigtigste er, at du ikke bevæger dig hovedkulds frem og taber grebet om økonomien. Sørg for, at du altid ved, hvordan økonomien ser ud, så du ikke ender med at have større udgifter end indtægter. Find også en finansieringsform, der passer til ambitionerne for din virksomhed.

9. Sørg for at skille dig ud fra konkurrenterne

Antag, at du køber en ny frakke. Øjeblikket senere ser du 10 andre med samme jakke. Ingen ønsker at være som de andre. Hverken dig selv eller dine kunder. Derfor skal du differentiere dig fra konkurrenterne. Hvad gør dit produkt eller din service bedre og mere unik end de øvrige aktører på markedet? Hvad kan du gøre for at være anderledes og skille dig ud? For eksempel kan du bruge en stærk farve på dit produkt-emballage eller opfinde en anden og ny måde at kommunikere med kunderne på. Måske skal du også bruge tid på at udvikle dine salgsstrategier, så din service eller dine produkter bliver mere attraktive end konkurrenternes.

10. Invester i innovation

Endelig kan du kun vokse, hvis du investerer i udvikling. Verden ændrer sig konstant. Hvis du ikke er omstillingsparat, og følger med udviklingen, går din virksomhed højst sandsynligt i stå. Hvis du for eksempel har en fysisk butik, kan næste skridt være at oprette en webshop ved hjælp af Website Builders online shop.

Sørg også for, at dine medarbejdere holder sig opdateret omkring den seneste udvikling gennem kurser og seminarer.

En kort opsummering

At få en virksomhed til at vokse er afgørende for at have en god og sund forretning. Det er dog ikke altid lige til at nå sine vækstmål. Forhåbentlig har gennemgangen ovenfor med fokus på de 10 vækststrategier givet dig nye ideer til, hvordan du kan få din virksomhed til at vokse.

Opret din egen webshop

Start din e-handelsvirksomhed hurtigt og nemt, og sælg dine produkter eller tjenester online.

Kom godt i gang
 • Nem produkt- og salgsstyring
 • Sikre betalingsmetoder
 • Gå online med nogle få klik
 • Gratis SSL-certifikat
 • Mobilvenlig version
 • 24/7 support