.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. vuosi
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. vuosi

Kirjaudu sisään

Ohjauspaneeli Webmail Website Builder Verkkokauppa File Manager WordPress

Verkkosisällön saavutettavuus – mitä se on?

Miksi sillä on merkitystä verkkosivustollesi ja sen käyttäjille

Verkkosisällön saavutettavuus on noussut perusperiaatteeksi verkkosivujen suunnittelussa, mikä varmistaa, että Internet on avoin ja osallistava kaikille yksilöille. Tässä artikkelissa tarkastellaan verkkosisällön saavutettavuuden merkitystä ja tutkitaan sen oikeudellista asemaa sekä sen vaikutusta käyttökokemukseen ja brändin maineeseen.

Rakenna helposti kotisivut, joista olet ylpeä


Rakenna ammattimaiset verkkosivut helppokäyttöisellä ja edullisella kotisivukoneella.

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi
 • Valitse yli 140 valmispohjasta
 • Et tarvitse koodaustaitoja
 • Luo kotisivut helposti
 • Ilmainen SSL-sertifikaatti
 • Mobiiliystävällinen
 • 24/7 tuki

Mitä on verkkosisällön saavutettavuus?

Verkkosisällön saavutettavuus tarkoittaa verkkosivustojen ja digitaalisten resurssien suunnittelua tavalla, joka vastaa käyttäjien erilaisia tarpeita. Tämä sisältää laajan valikoiman suunnittelunäkökohtia, joita noudatettaessa verkosta tulee käyttäjäystävällisempi paikka kaikille.

Tässä artikkelissa perehdymme verkon esteettömyyden periaatteisiin, joita sinun tulee noudattaa, verkkosisällön käytettävyyden syvempää merkitystä brändillesi sekä annamme sinulle käytännön vinkkejä, joita voit noudattaa paremman verkkokokemuksen luomiseksi.

Verkkosisällön saavutettavuuden 4 periaatetta

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -ohjeisiin kuuluu neljä pääperiaatetta. Nämä ohjeet on hyväksynyt World Wide Web Consortiumin (lyhennettynä W3C) jaosto. Se on maailmanlaajuinen standardointiorganisaatio, joka on ollut olemassa vuodesta 1994 ja määrittää kansainväliset verkkosisällön standardit.

Neljä periaatetta ovat havaittavissa oleva, toimiva, ymmärrettävä ja vankka. Sukelletaan seuraavaksi jokaiseen periaatteeseen ja katsomme lyhyesti, mitä ne tarkoittavat verkkosivustosi kannalra. 

Havaittavissa oleva

Tämä ensimmäinen periaate sanoo, että kaikkien verkkosivustolla olevien tietojen ja käyttöliittymän osien on oltava kaikkien käyttäjien havaittavissa eli niiden tulee olla ilmeisiä ja selkeitä. Riippumatta yksilön kyvyistä, hänen on kyettävä ymmärtämään verkkosivuston kaikki osat.

Miltä tämä näyttää käytännössä? Se tarkoittaa tekstivaihtoehtojen tarjoamista ei-tekstisisällölle, kuten kuville ja multimedialle, jotta näytönlukijat voivat lukea tietoja näkövammaisille käyttäjille.

Se sisältää myös selkeiden värien ja kontrastien käyttämisen sellaisten käyttäjien auttamiseen, joilla on näköhavainto-ongelmia, kuten värisokeutta. Lisäksi se tarkoittaa käytettävyyden parantamista tarjoamalla tekstiä ja sisältöä, jonka kokoa voidaan muuttaa eri näyttökokojen ja resoluutioiden mukaan.

Toimiva

Ensimmäinen periaate keskittyi sivuston tietojen tekemiseen ilmeisiksi, kun taas tämä toinen periaate korostaa tarvetta tehdä kaikista verkkosivustoista sellaisia, että ne ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Voit varmistaa, että verkkosivustosi noudattaa tätä periaatetta tarkistamalla, että käyttäjät voivat helposti käyttää kaikkia käyttöliittymäelementtejä ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa eri syöttötapojen avulla. Voiko joku käyttää verkkosivustoasi näppäimistön navigoinnin tai äänikomentojen avulla?

On myös tärkeää antaa käyttäjille riittävästi aikaa lukea ja olla yhteydessä sivusi sisältöön. Tämä on tärkeää etenkin heille, joilla on kognitiivista tai motorista vajaatoimintaa.

Ymmärrettävä

Tämä periaate viittaa sen varmistamiseen, että verkkosisältö ja toiminnot ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Verkkosivustojen tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävissä olevaa kieltä, välttäen ammattikieltä tai monimutkaista terminologiaa, jotta käyttäjät ymmärtävät helposti kaikki sivustolta löytyvät tiedot.

Toinen osa tätä periaatetta on se, että verkkosivustojen tulee varmistaa, että niiden sisältö on järjestetty oikein. Tämä sisältää sen, että sivurakenteet on järjestetty loogisesti, jotta käyttäjät ymmärtävät, kuinka sivua käytetään. Tämä koskee myös virheilmoituksia ja ohjeita, joiden tulee olla mahdollisimman informatiivisia, ymmärrettäviä ja sekaannusta välttäviä.

Vankka

Tämä viimeinen periaate korostaa sitä, kuinka tärkeää on kehittää verkkosisältöä, joka tukee monia erilaisia tilanteita tai ominaisuuksia. Kyse on myös sivustosi tulevaisuudenkestävyydestä tulevaisuuden tekniikoita ajatellen. Voit noudattaa tätä periaatetta noudattamalla jatkuvasti verkkostandardeja ja testaamalla verkkosivustoasi varmistaaksesi, että siinä ei ole suuria virheitä ja että kaikenlaiset laitteet voivat hyödyntää sitä.

Miksi verkkosisällön saatavuus on tärkeää?

Katsotaanpa muutamia keskeisiä syitä, jotka korostavat verkkosisällön saavutettavuuden merkitystä ja sitä, kuinka se vaikuttaa käyttäjiin, yrityksiin ja laajempaan digitaaliseen maisemaan.

Laillinen vaatimus

Verkkosisällön saavutettavuudella on oikeudellinen merkitys. Maailmanlaajuisella tasolla verkkosisällön saavutettavuus tunnustetaan perusihmisoikeudeksi Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen (UNCRPD) mukaisesti.

Euroopan Unionissa on useita direktiivejä, jotka velvoittavat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten esteettömyyden, ja niissä on erityiset standardit ja määräajat niiden noudattamiselle. Näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi lopulta johtaa oikeudellisiin seurauksiin, joihin kuuluvat esimerkiksi taloudelliset seuraamukset.

Yksi tällainen lainsäädäntö on eurooppalainen esteettömyyslaki, eli direktiivi, joka tuli voimaan vuonna 2019, mutta se on sitova vasta vuonna 2025. Tämä direktiivi linjaa monia yhteiskunnan sektoreita, joiden on vähennettävä vammaisten pääsyn esteitä.

Direktiivin kattamien alojen joukossa on myös verkkokauppojen toiminta. Sen mukaan kaikilla käyttäjillä on oltava yhtäläinen pääsy verkkokauppaostoksiin kyvystä riippumatta. Vuoteen 2025 mennessä on odotettavissa, että kaikki EU-maat ovat lisänneet direktiivin esteettömyyttä koskevat säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Siksi oikeudellisesta näkökulmasta käsin on tärkeää noudattaa verkkosisällön saavutettavuutta koskevia säännöksiä, jotta vältytään taloudellisilta rangaistuksilta, suojataan verkkosivustoasi tulevilta lainsäädännöllisiltä muutoksilta, ja sivustosi on eettinen kaikkia yksilöitä kohtaan kyvyistä riippumatta.

Parempi verkkokauppakokemus

Verkkokauppojen omistajille esteettömyys on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että mahdollisimman monet potentiaaliset asiakkaat voivat tehdä ostoksia sivustollasi.

Helppokäyttöiset verkkosivustot on suunniteltu käyttäjälähtöisesti, mikä hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Esimerkiksi hyvin jäsennelty sisältö ja selkeä sivustonavigointi eivät vain auta vammaisia, vaan tarjoavat myös sujuvamman ostokokemuksen kaikille asiakkaillesi.

Helppokäyttöinen verkkokauppa ei ole vain laillinen välttämättömyys monilla alueilla, vaan myös yritysten tarve. Sisällyttämällä esteettömyysominaisuuksia ja parhaita käytäntöjä verkkosivustollesi, parannat useiden asiakkaiden ostokokemusta.

Rakenna luottamusta brändiisi ja laajenna asiakaskuntaasi

Osoitat välittäväsi kaikista potentiaalisista asiakkaistasi ja noudatat esteettömyysperiaatteita, jonka lisäksi osoitat yrityksesi eettisyyden ja lisäät asiakkaiden luottamusta brändiisi sivustosi ulkopuolella. Monet asiakkaat luottavat todennäköisemmin yrityksiin, jotka asettavat etusijalle osallisuuden ja noudattavat eettisiä käytäntöjä. Tämä puolestaan voi lisätä asiakasuskollisuutta, sillä asiakkaasi arvostavat sitä, että otat ylimääräisiä askeleita varmistaaksesi saumattoman ja kattavan käyttökokemuksen.

Laajaan asiakaskuntaan vetoaminen on myös välttämätöntä liiketoiminnan kasvun kannalta. Verkkosisällön saavutettavuuden avulla voit hyödyntää uusia asiakassegmenttejä, joita muut yritykset ovat ehkä hyödyntäneet huonosti. Tekemällä verkkosivustosi paremmin saavutettaviksi voit siis vain laajentaa asiakaskuntaasi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkosisällön saavutettavuus ei ole pelkästään houkutteleva käsite. Se on verkkosivustokehityksen ajattelutapa, joka voi kasvattaa verkkokauppaasi, laajentaa asiakaskuntaasi ja edistää positiivista brändikuvaa. Asettamalla verkkokauppasi kaikkien ulottuville, täytät lakisääteiset vaatimukset ja edistät osallistavampaa ja käyttäjäystävällisempää digitaalista ympäristöä.

Kuinka verkkosisällön saavutettavuus tarkistetaan?

Verkkosisällön saavutettavuuden varmistaminen sisältää yhdistelmän menetelmiä ja työkaluja, jotka on suunniteltu arvioimaan verkkosivustosi esteettömyysstandardien noudattamista. Tässä on lyhyt yleiskatsaus siitä, kuinka verkon käytettävyyttä voidaan testata.

Automaattiset testaustyökalut

Saatavilla on automatisoituja saavutettavuuden testaustyökaluja, jotka voivat nopeasti skannata verkkosivustosi ja tunnistaa yleiset esteettömyysongelmat. Nämä työkalut ovat arvokkaita alustavassa tarkastelussa ja mahdollisten koodiin, kuviin ja sisältörakenteeseen liittyvien ongelmien löytämiseen. Niillä voi olla rajoituksia, joten myös manuaalinen testaus on tarpeen.

Manuaalinen testaus

Manuaalinen testaus on avainasemassa verkkosisällön käytettävyyden tarkistamisessa. Se sisältää verkkosivustosi sisällön, navigoinnin ja mahdollisten interaktiivisten elementtien tarkistamisen löytääksesi ongelmat, jotka automaattiset työkalut saattavat jättää huomiotta. Manuaalinen testaus varmistaa sivustosi esteettömyyden perusteellisen tarkastelun ja antaa arvokkaita tietoja käyttökokemuksesta. Osa manuaalista testiä voi sisältää käyttäjätutkimuksen, jossa saat palautetta käyttäjiltä, kun he ovat käyttäneet sivustoasi.

Käyttäjätestaus ja tutkimus

Ihannetapauksessa käyttäjätestauksessa vammaiset henkilöt osallistuisivat testausprosessiin, jotta voit saada ensikäden tietoa heidän kokemuksistaan verkkosivustollasi. Tarkkailemalla käyttäjien liikkumista sivustollasi voit tunnistaa haasteita ja saada palautetta kohdistettujen parannusten tekemiseen.

Käyttäjätestaus ei ainoastaan paranna saavutettavuutta, vaan se myös edistää luottamusta brändiisi osoittamalla sitoutumisesi inklusiivisuuteen.

Muista, että verkkosisällön saavutettavuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, ja säännölliset arvioinnit ovat ratkaisevan tärkeitä osallistavan digitaalisen ympäristön ylläpitämiseksi.

Nopeat esteettömyyskorjaukset verkkosivustollesi

Saatat kysyä itseltäsi “miten voin tehdä verkkosivustostani saavutettavissa olevan?” Mitä tulee verkkosisällön saavutettavuuden parantamiseen, voit ottaa käyttöön useita pikakorjauksia jo tänään, mikä auttaa tekemään verkkosivustostasi kattavamman heti.

Värikontrasti

Yksi nopeimmista tavoista parantaa verkkosisällön saavutettavuutta on puuttua verkkosivujesi värikontrastiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstin ja taustaelementtien välillä on riittävän suuri väriero. Hyvä värikontrasti tekee tekstin lukemisesta miellyttävämmän kokemuksen jokaiselle käyttäjälle kyvystä riippumatta, mutta se on avainasemassa se kannalta, että sisältösi tulee luettavaksi käyttäjille, joilla on tietty näkövamma tai värisokeus.

Tämän korjauksen käyttöönotto ei vain paranna saavutettavuutta, vaan myös hyödyttää verkkosivustosi hakukoneoptimointia (SEO). Hakukoneet rankaisevat usein verkkosivustoja, joiden värikontrasti ja luettavuus on huono, mikä tekee värien kontrastista asian, joka sinun on pidettävä mielessä verkkosivustoasi muokatessasi.

Vaihtoehtoinen teksti

Vaihtoehtoinen teksti, jota yleensä kutsutaan yksinkertaisesti alt tekstiksi, on olennainen osa verkkosisällön saavutettavuutta. Vaihtoehtoinen teksti on paikka, jossa annat kuvaukset kuville ja grafiikalle, mikä puolestaan mahdollistaa esteettömyystyökalujen (kuten näytönlukuohjelmien) lukea sisällön.

Hakukoneoptimoinnissa on myös tärkeää varmistaa, että kaikki visuaaliset materiaalit sisältävät vaihtoehtoista tekstiä. Hakukoneet luottavat siihen indeksoidessaan verkkosivustoja ymmärtääkseen kuvien kontekstin, joten vaihtoehtoisen tekstin lisääminen voi mahdollisesti parantaa verkkosivustosi sijoitusta hakukoneissa. Sitä vastoin vaihtoehtoisen tekstin toimittamatta jättäminen voi johtaa negatiivisiin seuraamuksiin hakukoneoptimoinnissa, joten muista sisällyttää kuvaava vaihtoehtoinen teksti kaikkiin sivustosi visuaaleihin.

Vaihtoehtoinen teksti on yleensä helppo lisätä sisällönhallintajärjestelmääsi (CMS), joten varmista, että kaikissa visuaalisissa elementeissä on nämä tekstikuvaukset. Se on vankka tapa parantaa saavutettavuutta ja mahdollisesti saada lisää liikennettä sivustollesi.

Painikkeet ja toimintakehotukset (CTAs)

Painikkeet ja toimintakehotukset ovat tärkeitä monilla verkkosivuilla, erityisesti verkkokauppasivustoilla, joissa haluat käyttäjien klikkaavan “Lisää ostoskoriin” tai “Kassalle”. Jos painikkeet ovat liian pieniä luettavaksi tai napautettaviksi, tai jos painikkeet ovat hämmentävästi merkittyjä tai kuvailemattomia, vaarana on se, että käyttäjilläsi on negatiivinen käyttökokemus tai he lähtevät sivustoltasi.

Voit varmistaa, että painikkeet ja toimintakehotukset ovat helposti käytettävissä muutamalla tavalla:

 • Kuvaava teksti: Painikkeissa tulee olla selkeä, kuvaava teksti, joka selventää niiden tarkoitusta. Käytä epämääräisten tunnisteiden, kuten “Klikkaa tästä” tai “Lähetä” sijasta kontekstin antavia tunnisteita, kuten “Lisää tuote ostoskoriin” tai “Jatka kassalle”. Tämä auttaa käyttäjiä, myös niitä, jotka luottavat näytönlukuohjelmiin, ymmärtämään painikkeen toiminnan.
 • Muutettavissa olevat painikkeet: Salli käyttäjien muuttaa painikkeiden kokoa ja säätää fonttikokoa yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Tämä ominaisuus ei vain paranna käytettävyyttä, vaan tarjoaa myös henkilökohtaisemman käyttökokemuksen.
 • Zoomausystävällinen muotoilu: Suunnittele painikkeet ja toimintakehotukset ottamalla huomioon käyttäjät, jotka saattavat joutua lähentämään näyttöään. Varmista, että painikkeet pysyvät toimivina ja luettavissa olevina, kun käyttäjä zoomaa.

Painikkeiden ja toimintakehotusten saavutettavuuden varmistaminen auttaa käyttäjiä navigoimaan verkkosivustollasi helpommin.

Sisällytä multimediasisältöösi tekstitykset

Multimediasisältöä, kuten videoita ja opetusohjelmia, voidaan tehdä helpommin saatavilla olevaksi tarjoamalla tekstityksiä ja kuvatekstejä. Tämä on hyvä tilanne sekä saavutettavuuden että hakukoneoptimoinnin kannalta, koska sillä on etuja molemmille puolille.

Tekstipohjainen vaihtoehto puhutulle materiaalille on avainasemassa kuulovammaisille ja heille, jotka pitävät enemmä kirjoitetusta sisällöstä.

Tekstitysten ja kuvatekstien lisääminen parantaa myös hakukoneiden kykyä indeksoida sisältösi. Myös tässä tilanteessa hakukoneet luottavat tekstitietoihin ymmärtääkseen, mitä sivustollasi on. Tekstitykset tarjoavat tämän arvokkaan kontekstin, mikä tekee videoistasi helpommin löydettävissä olevia ja houkuttelevampia sekä ihmiskäyttäjille että hakualgoritmeille.

Yhteenveto: Älä aseta tyyliä käytettävyyden edelle 

Vaikka visuaalisesti houkutteleva verkkosivusto on hyvä asia, on tärkeää, ettei sivustosi suunnittelussa aseteta tyyliä käytettävyyden edelle. Verkkosisällön saavutettavuus ei ole vain lakisääteinen vaatimus monissa paikoissa, vaan se on myös keino laajentaa yleisöäsi, parantaa hakukoneoptimointia ja tapa parantaa kaikkien verkkosivustosi vierailijoiden käyttökokemusta.

Pitämällä nämä nopeat esteettömyyskorjaukset mielessä ja huomioimalla esteettömyyden verkkokehityksen alusta lähtien, voit tasapainottaa estetiikkaa ja toimivuutta. Muista, että saavutettavuus hyödyttää kaikkia luomalla kattavamman, eettisemmän ja käyttäjäystävällisemmän digitaalisen käyttökokemuksen.

Esteettömyys: hyvä yrityksellesi, hyvä koko maailmalle

Tämän artikkelin lukemisen jälkeen huomaat, että verkon saavutettavuus ei ole vain käsite. Se on lakisääteinen velvoite ja liiketoimintapäätös, jolla voi olla suuri vaikutus yritykseesi. Tekemällä digitaalisesta läsnäolostasi osallistavamman, et pelkästään saavuta laajempaa asiakaskuntaa, vaan myös parannat brändisi mainetta sekä sijoituksiasi hakukoneissa.

Verkkosisällön saavutettavuuden merkitys on kuitenkin paljon suurempi kuin sen liiketoiminnalliset hyödyt. Se on osa sitoutumista oikeudenmukaisemman verkkomaailman luomiseen. Digitaalisesta vuorovaikutuksesta tulee yhä enemmän osa jokapäiväistä elämää, joten jokainen ansaitsee mahdollisuuden osallistua, saada tietoa ja olla yhteydessä verkkoresursseihin kyvyistään riippumatta.

Olitpa tekemässä nopeita esteettömyyskorjauksia olemassa olevaan verkkosivustoosi tai haluat vain pitää mielessä uusia asioita suunnitellessasi uutta sivustoa, muista, että tämän työn tekeminen edistää helpommin saavutettavissa olevaa, kutsuvampaa ja yhdistetympää digitaalista maisemaa. Edistät liiketoimintaasi ja autat rakentamaan maailmaa, jossa teknologia todella palvelee koko ihmiskuntaa. Helppokäyttöisyys ei ole vain hyväksi yrityksellesi: se on hyväksi maailmalle.

Rakenna oma verkkokauppa

Aloita oma verkkokauppasi nopeasti ja helposti. Myy tuotteitasi ja palveluitasi verkossa.

Aloita nyt
 • Helppo tuotteiden ja myynnin hallinta
 • Turvalliset maksutavat
 • Muutamalla klikkauksella valmista
 • Ilmainen SSL-sertifikaatti
 • Mobiiliystävällinen
 • 24/7 tuki