Kirjaudu sisään

Ohjauspaneeli Webmail Website Builder Verkkokauppa File Manager WordPress

one.com verkkotunnuksen rekisteröintisopimus

1. Sopimus

1.1 Tämän verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksen ("Sopimus") solmijat ovat one.com A/S ("one.com", "me", "meidän" tai "rekisterinpitäjä") ja sinä ("sinä", "sinun" tai "rekisteröijä") eli kauttamme verkkotunnuksen rekisteröivä henkilö tai taho. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot.

2. Verkkotunnuksen rekisteröinti

2.1 Verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä sinun on annettava meille tarkat ja luotettavat yhteystiedot. Yhteystietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a. Verkkotunnuksen haltijan nimi ja postiosoite kokonaisuudessaan;
b. Verkkotunnuksen ensisijaisen nimipalvelimen ja toissijais(t)en nimipalvelim(i)en nimet;
c. Verkkotunnuksen hallinnollisen yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero (jos käytössä);
d. Verkkotunnuksen laskutusyhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero (jos käytössä); ja
e. Verkkotunnuksen teknisen yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero (jos käytössä).

2.2 Emme takaa, että voit rekisteröidä haluamasi verkkotunnuksen, vaikka järjestelmämme ilmoittaisikin verkkotunnuksen olevan saatavilla.

2.3 Verkkotunnuksen katsotaan olevan aktiivinen, kun kulloinenkin rekisteri hyväksyy verkkotunnushakemuksen ja käynnistää verkkotunnuksen rekisteröinti- tai uusimisprosessin.

2.4 Emme ole vastuussa mistään epätarkkuuksista tai virheistä verkkotunnuksen rekisteröinti- tai uusimisprosessin yhteydessä.

2.5 Hyväksyt sen, että kun rekisteröit tai varaat valitsemasi verkkotunnuksen, kyseinen rekisteröinti tai varaus ei anna suojaa verkkotunnuksen rekisteröintiä, varausta tai käyttöä koskevilta vastalauseilta.

3. Vakuutuksesi

3.1 Tekemällä verkkotunnuksen rekisteröintihakemuksen tai pyytämällä meitä jatkamaan verkkotunnuksen rekisteröintiä tai uusimaan sen rekisteröinnin vakuutat, että

a. verkkotunnuksen rekisteröinnin, ylläpidon tai uusimisen yhteydessä antamasi lausunnot ovat täydellisiä ja tarkkoja;
b. parhaan tietosi mukaan verkkotunnuksen rekisteröinti ja sen suora ja epäsuora käyttö ei riko tai muulla tavoin loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia;
c. et osallistu haittaohjelmien jakeluun, haitallisten bottiverkkojen toimintaan, tietojenkalasteluyrityksiin, piraattiversioiden jakeluun, tuotemerkki- tai tekijänoikeuksien rikkomiseen, petollisiin tai harhaanjohtaviin toimiin tai väärennösten jakeluun, tai muilla tavoin toimi sovellettavissa olevan lain vastaisesti;
d. et käytä verkkotunnusta sellaisella tavalla, joka rikkoo ICANN:in tai rekisterin sääntöjä, sovellettavissa olevia lakeja tai säädöksiä tai muiden lakisääteisiä oikeuksia;
e. korjaat ja päivität omat tietosi seitsemän (7) päivän kuluessa mistään tahansa muutoksesta;
f. vastaat viidentoista (15) päivän kuluessa mihin tahansa meidän tekemäämme kyselyyn koskien verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyvien yhteystietojen tarkkuutta.
verkkotunnuksesi siirtolukitus aktivoidaan valtuuttamattoman käytön estämiseksi.

3.2 Ymmärrät, että vakuutuksiesi rikkominen tarkoittaa sopimusvelvoitteiden olennaista rikkomista, mikä antaa meille tai rekisterille oikeuden päättää tämä Sopimus välittömästi kyseisenlaisen rikkeen tultua ilmi ja/tai hyllyttää ja/tai peruuttaa verkkotunnuksen rekisteröinti ilman minkäänlaista korvausta ja ennakkoilmoitusta sinulle.

4. Maksut

4.1 Valitsemiisi palveluihin perustuen suostut maksamaan meille sovellettavien palveluiden maksut. Maksumme on ilmoitettu verkkosivustollamme osoitteessa. Kaikki maksut laskutetaan verkkolevytilan omistajalta one.comin rekisterissä olevien tietojen mukaisesti.

4.2 Mitään tuonnempana maksettavia maksuja ei palauteta, vaikka verkkotunnuksen rekisteröinti hyllytettäisiin, peruutettaisiin tai siirrettäisiin ennen sopimusajan päättymistä.

5. Sopimuskausi

5.1 Tämä sopimus pysyy voimassa verkkotunnuksen rekisteröinnin sopimuskauden ajan verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä tehdyn valinnan, rekisteröinnin ja maksun mukaisesti. Jos päätät uusia tai muutoin pidentää verkkotunnuksen rekisteröinnin sopimuskautta, tämän Sopimuksen sopimuskautta pidennetään vastaavasti. Jos siirrät verkkotunnuksesi, tai jos verkkotunnus muutoin siirretään toisen rekisterinpitäjän vuoksi, tämän Sopimuksen ehtojen voimassaolo lakkaa.

6. Muutokset Sopimukseen

6.1 Hyväksyt sen, että me voimme muuttaa tätä Sopimusta tai mitä tahansa muuta siihen liittyvää ja/tai sovellettavaa sopimusta, mikäli se on tarpeen sopimustemme tai ICANN:in, rekisterin tai minkä tahansa muun tahon tai yksilön ehtojen täyttämiseksi, sekä muuttuviin olosuhteisiin vastaamiseksi. Kaikki lisäykset tähän Sopimukseen julkaistaan verkkosivustollamme. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa muutettujen ehtojen hyväksymistä.

6.2 Jos et hyväksy muutoksia, voit pyytää verkkotunnuksesi peruutusta tai siirtoa toiselle valtuutetulle rekisterinpitäjälle. Lisäksi hyväksyt sen, että kyseinen peruutus tai siirto on ainoa muutoksenhakukeinosi, jos et hyväksy jotakin tähän Sopimukseen tai mihin tahansa siihen liittyvään ja/tai sovellettavaan sopimukseen tehtävää muutosta.

7. Verkkotunnuksen uusiminen ja menetys

7.1 Uusimme yleisten ylätason verkkotunnusten ("gTLD") rekisteröinnin ennen niiden vanhenemista, edellyttäen, että maksat sovellettavat maksut.

7.2 Ennen verkkotunnuksen vanhenemista lähetämme verkkotunnuksen rekisteröijälle kahdesti viestin, joka sisältää ohjeet verkkotunnuksen uusimiseksi. Ensimmäinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin kuukausi ennen vanhenemista. Toinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin viikko ennen vanhenemista. Jos verkkotunnuksen rekisteröintiä ei uusita viiden päivän sisällä vanhenemisesta, lähetämme verkkotunnuksen rekisteröijälle ylimääräisen vanhenemisilmoituksen, joka sisältää ohjeet verkkotunnuksen palauttamiseksi.

7.3 Lähetämme vanhenemisilmoitukset verkkotunnuksen rekisteröijälle sähköpostitse rekisteröintisopimuksen kielellä. Kaikki merkitykselliset tiedot koskien vanhenemispäivää, verkkotunnuksen uusimista ja suositeltuja toimenpiteitä sisältyvät ilmoitussähköpostiin.

7.4 Asetamme yleisen ylätason verkkotunnuksen Redemption Grace Period -karenssitilaan 30 päiväksi vanhenemisen jälkeen. Voimme palauttaa verkkotunnuksen, mikäli verkkotunnuksen rekisteröijä niin pyytää karenssitilan aikana. Verkkotunnuksen palautusmaksu on ilmoitettu hinnastossamme.

7.5 Jos et uusi verkkotunnuksesi rekisteröintiä karenssitilan aikana, ymmärrät, että olet hylännyt verkkotunnuksen ja että se on minkä tahansa kolmannen osapuolen ostettavissa ja rekisteröitävissä.

8. Sovellettavat käytännöt ja verkkotunnusriidat

8.1 Suostut noudattamaan kaikkia ICANN:in vakiintuneita käytäntöjä ja kaikkia kulloisenkin rekisteritoimijan käytäntöjä, sisältäen, mutta ei rajoittuen, Uniform Rapid Suspension Procedure ("URS") ja The Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ("UDRP").

8.2 Jos kolmas osapuoli haastaa verkkotunnuksesi rekisteröinnin tai varauksen, sinuun sovelletaan kulloisenkin rekisterin käytännössä mainittuja riita-asioita koskevia ehtoja.

8.3 Jos meille ilmoitetaan, että lainkäyttö- tai hallintoelimelle on tehty valitus koskien verkkotunnusta, voimme oman harkintamme mukaan keskeyttää verkkotunnuksen käytön sekä mahdollisuuden tehdä muutoksia rekisteröintitietoihin, kunnes:

a. lainkäyttö- tai hallintoelin määrää meidät tekemään niin, tai
b. saamme ilmoituksen kummaltakin osapuolelta, että riita on ratkaistu.

9. Hyllytys ja peruutus

9.1 Voimme oman harkintamme mukaan hyllyttää tai peruuttaa verkkotunnuksesi rekisteröinnin:

a. jos rikot tätä Sopimusta;
b. jos et suorita maksua tai jos et ilmoita tarkkoja yhteys- tai laskutustietoja;
c. jos verkkotunnuksen rekisteröintiprosessissa tapahtui virhe;
d. ICANN:in tai rekisteritoimijan vaatimusten mukaisesti;
e. one.comin sekä minkä tahansa sovellettavan rekisterin yhtenäisyyden ja vakauden suojaamiseksi;
f. minkä tahansa sovellettavan lain, hallinnollisen säädöksen, lainkäyttövallan pyynnön ja tuomioistuimen määräyksen noudattamiseksi;
g. minkä tahansa riita-asioiden ratkaisumenettelyn mukaisesti, tai
h. minkä tahansa vastuun, siviilioikeudellisen tai rikosoikeudellisen, välttämiseksi.

10. Omistajuuden siirto

10.1 WHOIS-tietokannassa rekisteröijäksi nimetty henkilö on "Rekisteröity nimenhaltija". Hallintatilin luonnin yhteydessä hallinnolliseksi yhteyshenkilöksi nimetyn henkilön katsotaan olevan rekisteröijän verkkotunnuksen hallinnointiin valtuuttama henkilö. Kuitenkin, jos rekisteröijää ei ole one.comin rekisteritiedoissa nimetty myös verkkolevytilan omistajaksi, tämänkaltainen hallintaoikeuden antaminen on mahdollista ainoastaan lähettämällä one.comille asiasta kirjallinen pyyntö, johon on liitetty voimassa oleva henkilötunniste. Hyväksyt sen, että ennen verkkotunnuksen omistajuuden siirtoa toiselle henkilölle ("Siirronsaaja") sinun on saatava Siirronsaajalta kirjallinen suostumus tämän Sopimuksen kaikkien ehtojen hyväksymisestä. Jos Siirronsaaja ei suostu noudattamaan kohtuullisella tavalla (one.comin oman harkintansa mukaan määrittämällä tavalla) tämän Sopimuksen ehtoja, siirto on mitätön.

11. Rikkomus

11. Hyväksyt sen, että me voimme pitää tämän Sopimuksen minkä tahansa ehdon tai ICANN:in tai rekisterin minkä tahansa käytännön tai säännön rikkomista olennaisena rikkomuksena ja että me voimme lähettää sinulle kirjallisen ilmoituksen, jossa rikkomus kuvataan. Jos et lähetä viidentoista (15) kalenteripäivän sisällä ilmoituksen lähettämisestä mielestämme riittäviä todisteita siitä, että et ole rikkonut tästä Sopimuksesta johtuvia velvollisuuksiasi, voimme lopettaa tämän Sopimuksen ja poistaa verkkotunnuksen rekisteröinnin. Mitä tahansa tällaista tekemääsi rikettä ei katsota anteeksi annetuksi vain sen vuoksi, että me emme reagoineet aiemmin siihen tai mihin tahansa muuhun tekemääsi rikkeeseen.

12. Vastuuvapaus

12.1 Suostut vapauttamaan ja suojaamaan one.comin, ICANN:in, sovellettavat rekisterit ja niiden johtohenkilöt, virkailijat, työntekijät, edustajat, asiamiehet ja urakoitsijat kaikilta vastuilta, vaateilta ja kustannuksilta, sisältäen asianajajapalkkiot, jotka johtuvat seuraavista asioista tai jotka liittyvät seuraaviin asioihin:

a. verkkotunnuksen rekisteröinti ja rekisteröidyn verkkotunnuksen käyttö;
b. verkkotunnuksen käyttö tätä Sopimusta rikkovalla tavalla; tai
c. minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuden rikkominen sinun toimestasi, sisältäen immateriaalioikeudet.

12.2 Tämä vastuuvapautusvelvollisuus on voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen tai vanhenemisen jälkeen.

13. Tietosuojakäytäntö

13.1 Sinusta kerättyihin tietoihin sovelletaan tietosuojakäytäntömme ehtoja, jotka on tässä esitetty viittauksena. Tietosuojakäytäntömme on luettavissa osoitteessa. Solmimalla Sopimuksen kanssamme hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.

13.2 Emme käsittele sinusta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja sellaisella tavalla, joka ei ole yhteneväinen tietosuojakäytännössämme mainittujen käyttötarkoitusten tai muiden rajoitusten kanssa. Teemme kohtuullisia varotoimenpiteitä henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi menetykseltä, väärinkäytöltä, valtuuttamattomalta käytöltä, luovutukselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

13.3 Verkkotunnuksen rekisteröinti vaatii tietojesi jakamista, joko kokonaisuudessaan tai osittain, kulloisenkin rekisterin ja ICANN:in kanssa. ICANN:in vaatimusten mukaisesti tällaiset tiedot on asetettava julkisesti nähtäville WHOIS-tietokantaan, ja WHOIS voi vaatia myös rekisteritoimijaa asettamaan nämä tiedot julkisesti nähtäville. Sekä one.comia että rekisteriä voidaan vaatia arkistoimaan nämä tiedot kolmannen osapuolen sulkupalvelulla. Suostut mihin tahansa tämänkaltaiseen tietojen ilmoittamiseen.

13.4 Vakuutat, että jos annat tietoja kolmannesta osapuolesta, olet ilmoittanut kolmannelle osapuolelle vaaditusta tietojen luovutuksesta ja luovutuksen tarkoituksesta ja että olet hankkinut kolmannen osapuolen luvan tällaiseen luovutukseen.

13.5. ICANN voi määrittää tai muuttaa ohjeita, rajoja tai vaatimuksia, jotka liittyvät sellaisten tietojen määrään ja tyyppiin, jotka one.comin on asetettava julkisesti tai yksityisille tahoille nähtäväksi, sekä tapaan, jolla kyseiset tiedot asetetaan nähtäville.

14. Vastuuvapaus

14.1 Tässä Sopimuksessa olevia nimenomaisia takuita lukuun ottamatta emme anna minkäänlaista muuta takuuta, emme nimenomaista, epäsuoraa, lakisääteistä tai muuta, sisältäen takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta. Emme ole vastuussa minkä tahansa sisällön tai muun verkkotunnuksen rekisteröintipalvelun käytön kautta luodun tai lähetetyn viestin poistamisesta tai tallentamatta jättämisestä. Emme takaa, että verkkotunnuksen rekisteröintipalvelu toimii virheettömästi tai häiriöittä. Verkkotunnuksen rekisteröintipalvelua ei ole tarkoitettu riskialttiisiin toimiin.

15. Purkaminen

15.1 Pidätämme itsellämme oikeuden oman harkintamme mukaan kieltäytyä mistä tahansa verkkotunnuksen rekisteröinnistä, peruuttaa sen, hyllyttää sen, siirtää sen tai muuttaa sitä virheen korjaamiseksi, yrityksen sekä minkä tahansa sovellettavan rekisterin yhtenäisyyden ja vakauden suojaamiseksi, minkä tahansa sovellettavan lain, hallinnollisen säädöksen tai määräyksen ja lainkäyttövallan pyynnön noudattamiseksi, minkä tahansa riita-asioiden ratkaisumenettelyn mukaisesti, tai minkä tahansa vastuun, siviilioikeudellisen tai rikosoikeudellisen, välttämiseksi. Suostut siihen, että me emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat kieltäytymisestämme rekisteröidä verkkotunnus tai verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamisesta, hyllyttämisestä, siirtämisestä tai muuttamisesta.

16. Edustaja

16.1 Jos aiot lisensoida verkkotunnuksen käytön kolmannelle osapuolelle, olet joka tapauksessa verkkotunnuksen haltija ja siten vastuussa omien täydellisten yhteystietojesi antamisesta sekä teknisen ja hallinnollisen yhteyshenkilön tarkkojen tietojen antamisesta ja päivittämisestä, jotta mikä tahansa verkkotunnuksen yhteydessä syntyvä ongelma voidaan ratkaista nopeasti. Otat vastuun vahingoista, jotka johtuvat verkkotunnuksen väärinkäytöstä, paitsi jos ilmoitat lisenssinhaltijan henkilöllisyyden ajoissa osapuolelle, joka tarjoaa kohtuullisia todisteita käytännön vahingoista. Vakuutat myös, että kiinnität minkä tahansa kolmannen osapuolen sopimuksen tämän Sopimuksen ehtoihin.

17. Vastuunrajoitus

17.1 Suostut siihen, että one.comin koko vastuu, ja sinun ainoa muutoksenhakukeinosi, koskien mitä tahansa tämän Sopimuksen kautta tarjottua palvelua ja mitä tahansa tämän Sopimuksen rikkomista, rajoittuu ainoastaan verkkotunnuksesi alkuperäisestä rekisteröinnistä maksamaasi summaan. one.com ja sen johtokunta, työntekijät, asiamiehet, edustajat ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, ICANN ja sovellettavat rekisterit eivät ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu minkä tahansa palvelumme käytöstä tai käyttämättömyydestä tai korvaavien palveluiden hankinnan hinnasta. Vastuumme rajoittuu lain sallimiin rajoihin. Irtisanoudumme mistä tahansa menetyksistä tai vastuista, joka johtuvat seuraavista asioista, mutta eivät rajoitu niihin:

a. menetys tai vastuu, joka johtuu käytön viivästymisestä tai käyttöhäiriöistä;
b. menetys tai vastuu, joka johtuu datan toimittamatta jättämisestä tai väärän datan toimittamisesta;
c. menetys tai vastuu, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä;
d. menetys tai vastuu, joka johtuu tilin tunnuksen tai salasanan valtuuttamattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä;
e. menetys tai vastuu, joka johtuu virheistä, puutteista tai vääristä lausunnoista missä tahansa tähän Sopimukseen liittyvässä tiedossa tai Palvelussa;
f. menetys tai vastuu, joka johtuu palvelusi keskeytymisestä. Hyväksyt sen, että me emme ole vastuussa mistään rekisteröinnin ja verkkotunnuksesi käytön menetyksestä, tai liiketoiminnan keskeytyksestä, tai mistä tahansa epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai välillisestä vahingosta (sisältäen menetetyt tulot), riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen (sisältäen laiminlyönnin) tai muuhun perusteeseen, vaikka meille olisi ilmoitettukin kyseisenlaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

18. Vapautus

18.1 Se, että me emme vaadi sinua noudattamaan mitä tahansa tässä ilmoitettua ehtoa, ei vaikuta täyteen oikeuteemme vaatia sen noudattamista milloin tahansa myöhemmin. Antamaamme vapautusta koskien minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon rikkomista ei tule pitää vapautuksena itse ehdosta.

20. Ilmoitukset

20.1 Kaikki ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava toisen osapuolen ensisijaiselle yhteyshenkilölle. one.comille lähetettävien ilmoitusten sähköpostiosoite on support@one.com. Sinulle lähetettävät ilmoitukset lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut WHOIS-tietokantaan. Minkä tahansa sähköpostiviestin katsotaan olevan annettu kyseisen viestin lähetyspäivänä, mikäli kyseinen päivä on arkipäivä ja ilmoitus lähetetään viimeistään klo 16.00 CET. Muutoin sen katsotaan olevan annettu seuraavana arkipäivänä.

22. Alaikäisyys

22.1 Tämän Sopimuksen solmimiseksi vahvistat, että olet täysi-ikäinen.

23. Ristiriitaisuudet ICANN:in tai rekisterin käytäntöjen kanssa

23.1 Mikäli tämä Sopimus on ristiriidassa minkä tahansa ICANN:in tai sovellettavan rekisterin ehdon, käytännön tai menettelytavan kanssa, ICANN:in tai sovellettavan rekisterin ehto, käytäntö tai menettelytapa on voimassa.

24. Ylivoimainen este

24.1 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa säännön noudattamatta jättämisestä tai noudattamisen viivästymisestä, mikäli se johtuu olosuhteista, jotka ovat osapuolen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella.

25. Täydellisyys

25.1 Tämä Sopimus syrjäyttää kaikki muut osapuolten väliset sopimukset samasta aiheesta. Solmimalla tämän Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei tukeudu, eikä kummallakaan osapuolella ole mitään muutoksenhakuoikeutta, mihinkään vakuutukseen tai takuuseen (olivatpa ne huolimattomasti tai viattomasti esitettyjä), lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti mainittu tässä Sopimuksessa. URL-ehdot (ja niiden ajoittaiset korjaukset) lisätään tällä viitteellä tähän Sopimukseen. one.com voi tarjota päivitetyn URL:n minkä tahansa tämän Sopimuksen sisältämän URL:n sijaan.

26. Jaettavuus

26.1 Jos mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto tai osa on mitätön, laiton tai toimeenpanokelvoton, Sopimuksen muut osat pysyvät voimassa.

27. Ensisijainen kieli

27.1 Mikäli luet tätä Sopimusta jollakin muulla kielellä kuin englanniksi, ymmärrät ja hyväksyt sen, että englanninkielinen versio Sopimuksesta on voimassa, jos sopimuksen tulkinnassa tai käännöksessä on epäyhteneväisyyksiä tai ristiriitaisuuksia.

28. Sovellettava laki

28.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Tanskan lakia, ja sitä tulkitaan ja se pannaan täytäntöön tanskan lakien mukaisesti, ilman viittauksia lainvalintaa koskeviin säännöksiin. mikä tahansa tästä sopimuksesta johtuva toimenpide on suorettava Kööpenhaminassa Tanskassa, ja sinä hyväksyt peruuttamattomasti näiden tuomioistuinten toimivallan.

29. Ylimääräiset rekisterivaatimukset

29.1 Ylätason verkkotunnukset. Seuraavat ylimääräiset ehdo koskevat mitä tahansa one.comin kautta rekisteröimääsi verkkotunnusta eri rekistereissä.

30. Säänneltyjä ylätason verkkotunnuksia koskevat suojatoimet

30.1 Rekisteröimällä säännellyn ylätason verkkotunnuksen Rekisteröijä sitoutuu keräämään ja ylläpitämään arkaluonteisia terveys- ja taloustietoja ja noudattamaan kohtuullisia ja asianmukaisia turvatoimenpiteitä, jotka ovat oikeassa suhteessa näiden palvelujen tarjoamiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

31. Tarkasti säänneltyjä ylätason verkkotunnuksia koskevat suojatoimet

31.1 Rekisteröimällä tarkasti säännellyn ylätason verkkotunnuksen Rekisteröijä sitoutuu siihen, että hänellä on kaikki valtuutukset, toimiluvat, luvat ja/tai muut niihin liittyvät valtuudet, joita edellytetään tiukasti säänneltyyn ylätason verkkotunnukseen liittyvällä toimialalla; ja

31.2 Ilmoittamaan kaikista olennaisista muutoksista Rekisteröijän valtuutuksiin, toimilupiin, lupiin ja/tai muihin niihin liittyviin valtuuksiin, joiden perusteella Rekisteröijä toimii tarkasti säänneltyyn ylätason verkkotunnukseen liittyvällä toimialalla sen varmistamiseksi, että Rekisteröijä edelleen noudattaa asianmukaisia määräyksiä ja lupavaatimuksia ja yleisesti toimii palvelemiensa kuluttajien etujen mukaisesti.