Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. hosting 2 Created with Sketch. hosting Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue svg-CP Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. wsb Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. wsb 2 Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. wp Created with Sketch. wp 2 Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. svg-webmail Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Menu Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Tuote ja tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Asiakastietokäytäntö
Verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö
One.comin asiakaspalveluprosessi
Väärinkäyttö
Erityisehdot yksittäisille ylätason verkkotunnuksille

Tietosuojakäytäntö

Miksi asiakkaiden tietosuoja on tärkeää One.comille

Asiakkaan oikeus yksityisyytensä on erittäin tärkeää One.comille. One.com ymmärtää, että kun asiakas päättää antaa One.comille henkilökohtaisia tietoja, hän luottaa siihen, että me osaamme huolehtia tietosuojasta vastuullisella tavalla.

One.com uskoo, että tämänkaltaisia tietoja tulee käyttää ainoastaan asiakkaalle tarjottavien palveluiden parantamiseksi. One.com on laatinut tämän tietosuojakäytännön osoittaakseen, että yritys suojelee asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja.

One.comin keräämät henkilökohtaiset tiedot

One.com kerää asiakkaidensa yhteystiedot ostokertojen yhteydessä. Yhteystietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Asiakkaan yksityisyyden suojeleminen

One.com huolehtii sopivalla tavalla asiakkaidensa yksityisyyden suojaamisesta. Kun asiakas antaa arkaluonteista tietoa (esimerkiksi luottokortin numeron oston suorittamiseksi), One.com huolehtii sopivalla tavalla tiedon suojaamisesta, esimerkiksi salaamalla asiakkaan kortin numeron. One.com huolehtii myös sopivista turvatoimenpiteistä tallentamiensa asiakkaan henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

One.com voi toisinaan paljastaa asiakkaan nimen ja osoitteen kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeen asiakkaan pyytämien tiettyjen palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseksi. One.com ei paljasta asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja muille yrityksille tai yksityishenkilöille markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan lupaa.

Henkilökohtaiset tiedot asiakkaan päivitettävissä

Asiakas voi auttaa One.comia parantamaan palvelunsa tehokkuutta ja laatua ilmoittamalla One.comille aina, kun asiakkaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen tulee muutoksia. Asiakas voi tehdä sen päivittämällä henkilökohtaiset tietonsa ollessaan kirjautuneena One.comin ohjauspaneeliin.

One.comin keräämät ja ylläpitämät henkilökohtaiset tiedot kuuluvat keräämisajankohtana voimassa olevan tietosuojakäytännön piiriin. One.com pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöä silloin tällöin ja ilmoittaa muutoksista One.comin verkkosivuston uutisosiossa. Asiakkaan tulisi tutustua tietosuojakäytäntöön silloin tällöin uudelleen varmistaakseen, että se täyttää asiakkaan tarpeet.

Yksityisyys ja luovutus kolmannelle osapuolelle verkkotunnuksen hallinnointiin liittyen

One.com on ylätason verkkotunnusten rekisterinpitäjä, ja siten velvoitettu tarjoamaan nimenantopalveluille tiettyjä tietoja One.comilla verkkotunnuksia rekisteröivistä asiakkaista.

Näihin tietoihin sisältyy myös henkilökohtaisia tietoja, kuten asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kyseessä oleva nimenantopalvelu voi asettaa kyseiset tiedot julkisesti nähtäviksi verkkotunnusten omistajien avointen hakemistojen kautta.

Verkkotunnuksen hankkiminen One.comilta edellyttää sitä, että asiakas hyväksyy henkilökohtaisten tietojensa luovutuksen tietyille verkkotunnuksia hallinnoiville viranomaisille. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että hankkiessaan verkkotunnuksen One.comilta asiakas hyväksyy myös henkilökohtaisten tietojensa siirron toimivaltaiselle nimenantopalvelulle, sekä sen, että nimenantopalvelu asettaa henkilökohtaiset tiedot julkisesti nähtäville julkiseen tietokantaan.

Asiakastietokäytäntö

Asiakastiedot

Asiakastiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka asiakas on asettanut One.comin hallinnoimalle verkkolevytilalleen, esimerkiksi sähköpostit, verkkosivut, valokuvat ja tietokantasisällöt.

Asiakkaan tiedot tilillä

Rekisteröimällä verkkotunnuksen One.comin kautta asiakkaasta tulee verkkotunnuksen omistaja. Asiakas säilyttää kaikki oikeudet sisältöön, jonka asiakas asettaa One.comin hallinnoimalle verkkolevytilalleen. One.comin käyttöön tarjoamat mallit ja kuvat pysyvät One.comin omaisuutena. One.com ei kuitenkaan vaadi mitään oikeuksia asiakkaan tililleen asettamaan sisältöön. Tilinhaltija on toisaalta laillisesti vastuussa tilille asetetusta sisällöstä.

One.com ei muodosta mielipidettä tai suorita minkäänlaista oikeudellista tarkastusta koskien asiakkaan verkkolevytilatilillä olevaa sisältöä. Kuitenkin, mikäli kyse on selvästi laittomasta sisällöstä, kuten esimerkiksi lapsipornografiasta, phishing-yrityksistä tai vastaavista, One.com toimii vastuullisen yrityksen tavoin ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille. Kaikissa muissa tapauksissa One.com aloittaa toimet, mikäli EU:ssa tai Yhdysvalloissa toimiva oikeusistuin tai mikä tahansa muu toimivaltainen viranomainen määrää One.comin tekemään niin.

Asiakkaan vastuu koskien One.com-tiliä

Asiakkaan tulisi aina kirjautua ulos tililtään istunnon päättyessä, jotta voidaan varmistaa, että muut eivät pääse käsiksi asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin. Asiakkaan tulisi toimia tällä tavoin siinäkin tapauksessa, että käytössä ei ole julkinen tietokone kirjastossa, nettikahvilassa tai muussa vastaavassa paikassa.

Tietosuoja

One.com ymmärtää, että henkilökohtaisten tietojen hallinnointi asiakkaiden verkkolevytilatileillä tuo mukanaan erityisen vastuun. Haluamme, että asiakkaamme pitävät One.comia luotettavana paikkana säilyttää tietoja. One.comin palvelinkeskus on siksi suunniteltu täyttämään tiukimmatkin turvallisuusstandardit. Kaikki asiakastiedot ja One.comin järjestelmätiedot on varmistettu jokaisen palvelimen päivittäisin etävarmuuskopioin. Niistä huolehditaan yksityisellä 10 gigabitin kuituyhteydellä, joka johtaa 10 kilometrin päässä pääpalvelinkeskuksesta sijaitsevaan erilliseen varmuuskopiopalvelinkeskukseen.

Päivittäiset varmuuskopiot turvaavat asiakkaidemme verkkolevytilat tietojen menetykseltä. Varmuuskopiointi koskee kaikkia verkkolevytiloja, tyypistä ja koosta huolimatta. Varmuuskopiointi on varotoimenpide One.comin hallinnassa olevien virheiden aiheuttamalta tietojen menetykseltä. Siten, mikäli tietojen menetys ei johdu One.comin hallinnan ulkopuolella olevista syistä, pystymme palauttamaan kaiken sisällön mahdollisen vian jälkeen. Kun tiedot palautetaan varmuuskopiosta, koko palvelin ja kaikki palvelimella olevat verkkolevytilat palautetaan vikaa edeltävään tilaansa.

Verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö

Yleiset ylätason verkkotunnukset sekä .uk-, .co.uk-, .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnukset

One.com uusii verkkotunnuksen rekisteröinnin ennen sen vanhenemista, kunhan verkkotunnuksen rekisteröijä noudattaa One.comin maksuehtoja.

Ilmoitus verkkotunnuksen vanhenemisesta

Ennen yleisen ylätason verkkotunnuksen vanhenemista One.com ilmoittaa asiasta verkkotunnuksen rekisteröijälle kahdesti ja antaa ohjeita verkkotunnuksen uusimisesta. Ensimmäinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin kuukausi ennen vanhenemista. Toinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen vanhenemista.

Vanhenemisen jälkeinen ilmoitus

Jos rekisteröijä ei uusi verkkotunnuksen rekisteröintiä, viisi päivää vanhenemisen jälkeen One.com lähettää ylimääräisen vanhenemisilmoituksen verkkotunnuksen rekisteröijälle. Ilmoitus sisältää ohjeet verkkotunnuksen palauttamiseksi.

Vanhenemisilmoituksen sisältö

One.com lähettää vanhenemisilmoitukset sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröijälle rekisteröintisopimuksessa käytetyllä kielellä. Kaikki merkittävät tiedot vanhenemispäivästä, verkkotunnuksen uusimisesta ja suositelluista toimista on helppo lukea ilmoitussähköpostien kautta.

Karenssitila

One.com asettaa yleisen ylätason verkkotunnuksen Redemption Grace Period -karenssitilaan 30 päiväksi vanhenemisen jälkeen. Karenssitilan aikana nimipalvelin poistetaan verkkotunnuksen kohdalla käytöstä ja verkkotunnusta ei voi siirtää. One.com voi palauttaa verkkotunnuksen, mikäli verkkotunnuksen rekisteröijä niin pyytää karenssitilan aikana. Verkkotunnuksen palautusmaksu on ilmoitettu One.comin hinnastossa.

Tämä verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö määrittää One.comin Expired Registration Recovery Procedure (ERRP) -muistutuskäytännön yleisille ylätason verkkotunnuksille ICANN:in edellyttämällä tavalla .uk-, .co.uk-, .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnuksille. Eri vanhenemiskäytännöt voivat olla voimassa muille ylätason verkkotunnuksille.

Linkit

One.comin hinnasto
Rekisteröijän ohjemateriaalit (ICANN)
Rekisteröijän oikeudet ja velvollisuudet (ICANN)

One.comin asiakaspalveluprosessi

Tapamme käsitellä asiakaskyselyitä

Jos sinulla on kysymyksiä ota yhteyttä asiakastukeen. Viiden minuutin sisällä osoitteeseen tuki@fi.one.com tai myynti@fi.one.com lähettämäsi kyselyn vastaanottamisesta lähetämme sinulle automaattisen vahvistusviestin. 24 tunnin sisällä saat vastauksen asiakaspalvelijalta.

Prosessimme asiakasvalitusten käsittelyyn

1. Ota yhteyttä One.comin tukeen tai myyntiin

Ensisijaisesti sinun tulisi ottaa yhteyttä tukeemme. Myyntiä ja tilausta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä One.comin myyntiosastoon. Teknisissä ongelmissa auttaa asiakastukemme. Vastaamme teille 24 tunnin sisällä.

2. Ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiin

Jos et ole tyytyväinen One.comin myyntitiimiltä saamaasi vastaukseen, ota yhteyttä Customer Care -tiimiimme.

Asiakaspalvelutiimi tarkistaa tapauksen huolellisesti ja esittää ratkaisun kahden arkipäivän kuluessa.

3. Ota yhteyttä tukiosaston johtajaan

Ellet ole tyytyväinen asiakaspalvelutiimiltä saamaasi vastaukseen, voit siirtää tapauksen tukiosaston johtajalle.

Kaikkien korkeammalle tasolle siirrettyjen valitusten tulisi sisältää seuraavat tiedot: nimesi, yhteystietosi, verkkotunnus tai tilausnumero ja selkeä kuvaus valituksesta. Kirjoita "Valitus" sähköpostiviestisi aihekenttään.

Tukiosaston johtaja kuittaa valituksesi kahden arkipäivän sisällä viestin vastaanottamisesta ja pyrkii antamaan vastauksen viiden arkipäivän sisällä.

4. Lähetä valitus verkkovälitteiseen riidanratkaisuun

Valitus, joka koskee One.comilta ostettua tuotetta tai palvelua voidaan lähettää Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivustolla: http://ec.europa.eu/odr.

Täyttäessäsi valitusta, ole hyvä ja liitä sähköpostiosoitteemme service@one.com

Koskee .uk-, .co.uk- .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnuksia

Ellet ole tyytyväinen tukiosaston johtajan antamaan vastaukseen ja olet sitä mieltä, että me rikomme rekisterinpitäjän sopimusta, noudata Nominetin valituskäytäntöä.

Väärinkäyttö

Tapamme käsitellä väärinkäyttöön liittyviä ilmoituksia

ICANN:in akkreditoimana rekisterinpitäjänä suhtaudumme väärinkäyttöön liittyviin ilmoituksiin erittäin vakavasti. Ota meihin yhteyttä, jos haluat ilmoittaa väärinkäytöstä. One.com tarkistaa jokaisen valituksen aiheellisuuden ja käsittelee pyynnön niin pian kuin mahdollista.

Erityisehdot yksittäisille ylätason verkkotunnuksille

.de-verkkotunnusten käyttö

.de-verkkotunnusten rekisteröinnin tai siirtämisen yhteydessä One.com toimii ainoastaan välittäjänä verkkotunnuksen omistajan ja DENIC:in (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) välillä (ks. http://www.denic.de/)

.dk-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröinnin jatkuminen edellyttää muun muassa voimassa olevien DIFO-sääntöjen noudattamista koskien ylätason verkkotunnusten .dk hallinnointia ja sisältäen DIFO:n valituslautakunnan tekemät päätökset sääntöjen artiklan nro 5 mukaisesti (ks. http://www.dk-hostmaster.dk/)

.nl-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .nl-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan SIDN:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .nl (ks. https://www.one.com/static/terms/regulations-registration.pdf)

.se-verkkotunnusten käyttö

Rekisteröimällä tai siirtämällä .se-verkkotunnuksen One.com toimii välittäjänä verkkotunnuksen omistajan ja .SE:n (The Internet Infrastructure Foundation) välillä, ja verkkotunnuksen omistaja suostuu noudattamaan .SE:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .se (ks. http://www.iis.se/ ja https://www.one.com/static/terms/se-registrar.pdf)

.uk-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .uk-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan Nominetin voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .uk (ks. http://www.nominet.org.uk/)

Muiden kuin tällä sivulla mainittujen verkkotunnusten kohdalla viitataan kulloisenkin ylätason verkkotunnuksen sääntöihin. Jos verkkotunnuksen omistaja ei noudata kulloisenkin verkkotunnuksen sääntöjä, One.comilla on oikeus poistaa asiakkaan verkkolevytila.

.rio-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .rio-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan .rio-verkkotunnusten käynnistys- ja rekisteröintikäytäntöjä (ks. http://nic.rio/english/policies/)

.be-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .be -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan DNS.be:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .be (ks. http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Yleisten ylätason verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä yleisen ylätason verkkotunnuksen One.comille hän suostuu noudattamaan One.comin verkkotunnuksen rekisteröintisopimusta (ks. http://www.one.com/fi/verkkotunnuksen-rekisterointisopimus)

Muiden verkkotunnusten käyttö

Sovellamme yksittäisten ylätason verkkotunnusten omia säännöksiä niillä verkkotunnuksilla, joita ei ole lueteltu yllä.

Maksuehdot

Katso yksittäisten verkkotunnusten erityismaksuehdot täältä https://www.one.com/fi/tuki/faq/kenelle-maksan-verkkotunnuksen-vuosimaksun.