.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Sådan skriver du AI-prompts, der giver resultater

Fremkomsten af generativ AI har hurtigt ændret måden, vi genererer indhold på. Med den rigtige tilgang giver integrationen af AI-skriveværktøjer i din indholdsproduktion dig mulighed for at fremskynde og strømline din proces. En prompt er den besked, som fortæller AI-værktøjet, hvilken form for indhold du ønsker, der bliver udarbejdet. Indhold som du efterfølgende kan publicere på din hjemmeside eller sende ud i et nyhedsbrev.

I denne artikel vil vi se nærmere på bedste praksis for at skrive AI-prompts og hjælpe dig med at udnytte potentialet i AI-genereret indhold, så det kan bruges i din egen indholdsstrategi.

Byg en hjemmeside, du kan være stolt af

Opret en professionel hjemmeside med vores smarte, brugervenlige hjemmesideprogram.

Prøv det gratis i 14 dage
 • Vælg mellem 140+ skabeloner
 • Ingen kodningsfærdigheder er påkrævet
 • Gå online med nogle få klik
 • Gratis SSL-certifikat
 • Mobilvenlig version
 • 24/7 support

Hvad er AI-prompts?

Prompts er kommandoerne eller instruktionerne, som gives til et AI-værktøj, hvor den får fortalt, hvad vi vil have og i hvilken form. Ud fra instrukserne er AI-værktøjet i stand til at generere et output. Det kan være noget så grundlæggende som at “skrive to marketing-e-mails” eller en mere detaljeret anmodning som “lav en trin-for-trin guide til at skabe en effektiv marketingkampagne på sociale medier til en e-handelsplatform”.

En prompt er styrende for, hvordan tonen, stilen og indholdet af det AI-genererede materiale bliver, så derfor er det vigtigt at forstå, hvad der ligger til grund for at skrive en god AI-prompt.

Lad os se nærmere på, hvad der gør en prompt effektiv, og hvordan du sikrer, at dit AI-værktøj producerer det kvalitetsindhold, du leder efter.

En standard-skabelon for AI-prompts

Der er nogle grundlæggende retningslinjer i forhold til din prompt, som det er værd at følge for at få et godt resultat, der er i overensstemmelse med din ønsker til indhold. Dine kommandoer skal som minimum indeholde følgende:

 • Målet: Definér en klar målsætning for dit indhold. Vil du have en disposition, en artikel, en e-mail, en produktbeskrivelse? Ved tydeligt at definere, hvad det ønskede output skal være, hjælper du AI-værktøjet med at forstå, hvad du søger.
 • Vær omhyggelig og beskrivende og sæt din prompt ind i en kontekst: Jo flere detaljer du kommer med, jo mere sandsynligt er det, at AI-værktøjet vil kunne nå frem til det efterspurgte resultat.
 • Beskriv tone og stil: Du kan med fordel angive, om indholdet skal være formelt, uformelt, instruerende eller noget helt fjerde, der passer til dit formål.
 • Struktur og format: Tilføj ethvert formateringsbehov, du måtte have. Har du for eksempel brug for noget i punktform eller et bestemt antal overskrifter og afsnit?
 • Definér også en rolle: Du vil opnå et bedre resultat, hvis du er specifik omkring, hvordan den kunstige intelligens skal ’tænke’. Skal AI-værktøjet give information som om den er en ekspert, marketingsguru eller skrive som en journalist?

Nu hvor vi har været omkring nogle afgørende og helt grundlæggende overvejelser omkring en prompt, er det tid til at dykke lidt længere ned, og se nærmere på, hvordan man mest effektivt arbejder med et AI-værktøj.

Sådan får du, med en velskrevet prompt, mest muligt ud af dit AI-værktøj

Selvom det kan synes enkelt at skrive en basal prompt, er det vigtigt at forstå, hvordan et AI-værktøj tænker. Når man har sat sig ind i dette, kan man udarbejde en prompt, der hjælper AI-værktøjet med at nå frem til det bedste resultat.

Vi vil nedenfor gennemgå elementerne i en prompt og give dig en række tips og gode forslag til, hvordan du optimerer dine prompter på en måde, så du får generet det bedst mulige indhold.

Undersøg hvad de forskellige skriveassistenter har af funktioner

Der er forskelle på AI-værktøjerne, som findes på markedet. Nogle fungerer fuldt ud som chatbots og tilbyder samtaleinteraktioner i realtid, mens andre mere er et hjælpeværktøj med begrænsede muligheder. Der vil typisk også findes både en gratis version og en betalt version for de enkelte AI-værktøjer. For eksempel kan man opleve, at betalingsversionen af et værktøj kan hjælpe med prompt-skrivning ved at levere skabeloner og komme med forskellige andre forslag og muligheder. Derfor kan det være en god ide at bruge lidt tid på at sætte dig ind i, hvad som findes på markedet, og hvad som passer bedst til dine behov og budget.   

Skriv tydeligt

Du skal gøre det nemt for AI-værktøjet at forstå, hvad du ønsker. Undlad al overflødig tekst og sørg for at komme ind til kernebudskabet, når du arbejder med dine prompter. At formulere en klar og tydelig kommando er afgørende for, at AI-værktøjet kan producere det, du ønsker.

Hvis du ikke er tilfreds med de resultater, AI-værktøjet producerer, kan du overveje at teste forskellige formuleringer. Se efter synonymer, så du i stedet for at bruge verbet ’skrive’ måske skal prøve med ’udarbejde’ eller ’producere’. På den måde kan du få AI-værktøjet til at komme med nye forslag til dit indhold.

Et andet trick er at undgå gentagelser. Det kan nemlig forvirre den kunstige intelligens og føre til spildt arbejde og dårligere resultater. Sørg for, at dine kommandoer ikke er fulde af repetitioner og sørg for at holde dem stringent, men samtidig også tilpas uddybende.

Forestil dig, at det er en samtalepartner

Når du arbejder med generativ AI, kan det være en nyttig tilgang at betragte den kunstige intelligens som en samtalepartner. Med den tilgang kan det være nemmere for dig at formidle dine ideer til AI-værktøjet. Samtalesprog lægger nemlig op til en klarhed og enkelhed, som hjælper til med at sikre, at dine meddelelser bliver forstået.

At lade din interaktion med AI-værktøjet foregå som en samtale, skaber grundlag for idéudveksling og brainstorming. Dette betyder, at du, udover blot at tilskynde din chatbot til at generere indhold, også kan afvise ideer fra AI’en, modtage øjeblikkelig feedback og på den måde løbende tilpasse dine ideer.

Medtag vigtige detaljer og skab en kontekst

Forestil dig, at du fik instruktioner til en skriveopgave. Hvad ville du foretrække at modtage – et kortfattet, generisk direktiv med én sætning eller et bredere og mere velformuleret brief med en række nøjagtige detaljer og krav til, hvad du skulle levere? Du ville højst sandsynligt foretrække at arbejde ud fra det uddybende brief. På samme måde fungerer AI-værktøjet også bedre, hvis du formulerer en detaljeret prompt, som du sætter ind i en kontekst.

Tænk på den menneskelige opfattelsesevne ved disse to instruktioner:

Skriv en marketingmail.
Lav en overbevisende marketing-e-mail til vores kommende juleudsalg. Publikum er vores eksisterende kunder. Fremhæv vores sæsonbestemte 20 % rabat på alle produkter, og husk at gøre opmærksom på, at dette er et tidsbegrænset tilbud. Tonen skal være positiv og kundeorienteret.

 
Den første instruktion er kort og upræcis. Hvis du gav denne opgave til en kollega, ville vedkommende højst sandsynligt vende tilbage og stille opfølgende spørgsmål.

Det andet brief er mere detaljerede og nemmere at forholde sig til. Modtageren vil højst sandsynligt være i stand til at skrive et anstændigt udkast til en e-mail, uden først at skulle stille en masse uddybende spørgsmål.

Mens du skriver din prompt, er det en god ide at spørge dig selv, om et menneske ville have brug for yderligere information for at kunne udføre opgaven. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje de oplysninger til prompten, som der er behov for.

Du bør også angive det tonefald (Tone of voice), som du foretrækker. Gør det klart for AI-værktøjet, hvad du ønsker gennem en tydelig kommunikation, som i eksemplet ovenfor, hvor det uddybes, at tonen skal være ’positiv’ og ’kundeorienteret’. 

Angiv længden og hold fokus

Noget af det som er allermest vigtigt, når man skal skrive en god AI-prompt, er at være specifik omkring den ønskede længde af indholdet. Når din prompt indeholder klare instrukser omkring længden, kan AI-værktøjet leverer indhold, der er skræddersyet til dine behov og som ikke indeholder en masse irrelevant information.

Hvis du for eksempel har brug for en kort og præcis produktbeskrivelse på 300 ord, hjælper det AI-værktøjet med at forstå dit ønske om en kortfattet tekst, hvis du angiver antallet af ord i din prompt. Hvis du på den anden side har brug for et blogindlæg på 2.000 ord, vil AI-redskabet genkende kravet om en længere og mere dybdegående behandling af emnet.

Uden klare længdeinstruktioner er der en risiko for, at AI-værktøjet producerer indhold, der afviger væsentligt fra det ønskede resultat.

Omvendt skal man også huske på, at al for lange og detaljerede prompter generelt set kan skabe udfordringer. Når en prompt bliver for lang, eller indeholder for mange oplysninger, kan AI’en, selvom der er tale om kunstig intelligens, godt have problemer med at afkode kommandoen.

Det kan føre til, at arbejdet som udføres ikke matcher med virkeligheden. Det kaldes indenfor kunstig intelligensverdenen for en “hallucination”, hvor AI-værktøjet producerer forkert eller usammenhængende indhold. At finde den rette balance mellem at give klare og tydelige instruktioner, uden det hverken er for kort eller langt, hjælper til med at sikre, at AI-værktøjet genererer indhold, der både er informativt og sammenhængende.

Hvis resultatet fra AI-værktøjet, i første omgang, ikke lever op til dine forventninger, så er det en mulighed at gentage processen. Start med at uddybe eller omformulere og præcisere din prompt, så du på den måde guider dit AI-redskab, indtil du opnår et resultat, du er tilfreds med.

Ved aktivt at styre AI-redskaberne, og have fokus på kvaliteten, kan du sikre, at det genererede indhold forbliver relevant og nøjagtigt og i overensstemmelse med dine indholdsmål.

Tip: Vær opmærksom på, at hvis du lukker vinduet ned, så vil historikken forsvinde fra den eksisterende opgave. Undlad derfor at lukke ned for programmet, hvis du ønsker at fortsætte med opgaven.

Tjek altid nøjagtigheden

For at forhindre problemer med nøjagtigheden skal du omhyggeligt gennemgå alle kilder eller citater, som stammer fra dit AI-producerede indhold. Verifikation af kildernes pålidelighed sikrer, at indholdet er baseret på troværdig information. Du kan stille AI-redskabet direkte spørgsmål for undersøge kildematerialet. Spørg for eksempel om “hvor fandt du disse data?” eller “giv mig venligst linket til disse oplysninger.” Hvis AI-redskabet returnerer med et citat eller et artikelnavn, skal du sørge for at dobbelttjekke dets eksistens, før du accepterer det som kilde.

Få succes med dine AI prompts

Meget peger i retning af, at generative AI-værktøjer i fremtiden vil være uvurderlige hjælperedskaber, når det gælder om at skabe indhold. For at få det maksimale ud af disse værktøjer er det afgørende, at man som bruger udvikler sine færdigheder i at skrive effektive AI-prompts. At være i stand til at give klare, detaljerede instruktioner er nøglen til at opnå gode resultater.

Du behøver ikke være ekspert indenfor AI-verdenen for at kunne skrive gode, brugbare prompts. Ved at vælge den rigtige tilgang og forstå vigtigheden af, at komme med en klar og entydig kommando er du kommet godt i gang. Samtidig skal du sørge for at sætte det hele ind i en kontekst, som den kunstige intelligens forstår. På den måde kan du styrke din indholdsproduktion og skabe indhold, der overgår dine forventninger.

Opret din egen webshop

Start din e-handelsvirksomhed hurtigt og nemt, og sælg dine produkter eller tjenester online.

Kom godt i gang
 • Nem produkt- og salgsstyring
 • Sikre betalingsmetoder
 • Gå online med nogle få klik
 • Gratis SSL-certifikat
 • Mobilvenlig version
 • 24/7 support