i

Köp en domän och få ett kostnadsfritt hostingpaket i 3 månader **

Acceptera erbjudandet
.com
$ 5.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Företagstillväxt: 10 strategier att börja med idag!

Alla företag vill växa – eller åtminstone vara i bra skick. Ibland är det dock inte lätt att lista ut hur man får sin verksamhet att växa. Vi kommer att hjälpa dig.

I denna artikel får du upptäcka alla steg som kommer med att bygga ett företag och får sen dessutom 10 tillväxtstrategier att implementera idag.

Definition av företagstillväxt

Företagstillväxt innebär utökning av organisationens storlek, kapacitet, vinst eller marknadsandel under en viss period.

Hur mäter man företagstillväxt?

Du kan mäta företagstillväxt på flera olika sätt, till exempel:

 • Antalet anställda eller fysiska kontor
 • Antalet kunder
 • Intäkter eller vinster
 • Avkastning på investeringar
 • Marknadsandelar
 • Utökning av produkter, tjänster eller platser

Bygg din hemsida på ett ultrasnabbt webbhotell

Gör din dröm till en succé. Hosta din sida på snabba, säkra och pålitliga servrar.

Kom igång nu
 • Högpresterande SSD-servrar
 • Lättanvänd kontrollpanel
 • Kostnadsfritt Hemsideprogram
 • Kostnadsfritt SSL-certifikat
 • Dagliga backuper
 • Support 24/7

Fördelar med företagstillväxt

Som vi nämnde i introduktionen vill du som företagare alltid se till så att din organisation är i bra skick för att ni ska överleva. Det finns såklart fler anledningar till att vilja växa som företag:

 • Skapa en säkrare framtidsutsikt
 • Ge kunder bättre service och kvalitet
 • Få mer avkastning på investeringar
 • Skapa en robustare marknadsposition
 • Investera i varumärkesutveckling
 • Investera i utveckling
 • Öka andrahandsvärdet på ditt företag.

Företagets tillväxtrisker

Med tillväxt i ditt företag kommer många attraktiva fördelar – men också en del risker. Nedan diskuterar vi några av dessa.

 1. Överbelastning

Växer företaget för snabbt kan det ha en överväldigande effekt på alla som jobbar där. Resultatet av detta blir personalbrist, längre leverans-/väntetider och sämre kundservice.

 1. Ekonomiska bakslag

När företaget växer vill du kunna investera i alla dess olika komponenter. Hanterar du inte detta ordentligt och spenderar mer än du tjänar, kan du hamna i ekonomiska svårigheter.

 1. Förändring av företagskultur

Ett växande företag innebär också ofta mer personal och fler arbetspass. Dessa förändringar kan enkelt leda till att företagets kultur ändras.

 1. Operativa utmaningar

För att lyckas hålla jämna steg med tillväxten krävs många gånger nya system och processer. Hanteringen av denna övergång kan vara utmanande.

 1. Sämre eller förlorat fokus

När du måste fokusera på operativa utmaningar och strategier kan företagets ursprungliga vision, målsättningar och värderingar få mindre tid och uppmärksamhet.

 1. Större risker

Tillväxt innebär också mer konkurrens, fler skyldigheter och en marknad som ständigt förändras. Tillväxt medför risker.

Hur mycket bör ett företag växa per år?

Det finns inget exakt nummer för hur stor ett företags årliga tillväxt bör vara. Detta eftersom tillväxten till största del beror på företaget själva, marknaden, målen, konkurrensen och förutsättningarna. Ett företag kan till exempel sträva efter att växa 1% eller 5% per år. Vissa startups vill till exempel uppnå 20% årlig tillväxt.

Det viktiga är att sätta rimliga och realistiska mål som bidrar till den årliga företagstillväxten. Till exempel är det orealistiskt att försöka uppnå en tillväxt på 20% under en ekonomisk kris. På samma vis är sen en tillväxt på 1% när marknaden växer inte tillräckligt ambitiöst. Överväg därför alltid de nuvarande omständigheterna och justera vid behov.

Vad är den genomsnittliga tillväxttakten för ett företag?

Även den genomsnittliga tillväxten för företag är utmanande fråga att besvara. Det går dock att ge en ganska bra indikation.

Startups och unga företag kan nå höga tillväxttakter eftersom de börjar småskaligt och sedan snabbt tar marknadsandelar. I dessa fall kan man normalt sätt anta en tillväxttakt på 20% eller mer. Företag som varit verksamma under en längre tid har ofta också en lägre tillväxttakt: 5% eller mer, beroende på omständigheterna.

Vilka branscher växer snabbast?

Enligt tre nederländska banker kommer 2023 vara en svår tid för företagare. Trots detta förutspås det att flera branscher sannolikt kommer fortsätta att växa:

 • Transportsektorn
 • Teknik-, media-, underhållnings- och telekommunikationsföretag
 • Professionella tjänster
 • IT och telekom
 • Cybersäkerhet, stordata, programvara och digital infrastruktur
 • Cateringbranschen

5 modeller för företagstillväxt

Det finns flera modeller du kan använda för att växa ditt företag. Vi kommer inte att gå in på djupet om detta i denna artikel, men nedan hittar du 5 modeller du själv kan kolla in och lära dig mer om:

 1. Affärsmodell, Canvas
 2. Ansoff-matrisen
 3. Treacy och Wiersema-modellen
 4. Blue Ocean-strategin
 5. Porters allmänna konkurrensstrategi

5 stadier av företagstillväxt

Förutom de 5 modellerna ovan finns det ytterligare en modell du kan använda för att bestämma tillväxten för ditt företag: Greiners tillväxtmodell. Denna modell består av 5 olika tillväxtfaser för företag:

 1. Utforskningsfas – Tillväxt genom kreativitet

Företaget är ungt och litet. Organisationsstrukturen är platt och medarbetarna är engagerade. Fokus ligger på produktutveckling och marknadspositionering.

 1. Ledningsfas – Tillväxt genom ledarskap

Företaget växer och det finns behov av struktur och kontroll. En mellanchef anställs som fokuserar på planering och samordning.

 1. Decentraliseringsfasen – Tillväxt per delegering

Företaget fortsätter att växa. Mellanchefer får större ansvar än vad högsta ledningen tidigare fått.

 1. Standardiseringsfasen – tillväxt genom samordning

Nu finns krav på system, rutiner och kommunikationskanaler. Chefer anlitas för att hantera olika kontor och team. Dessa chefer rapporterar till mellancheferna. Med detta skapas även fler enheter för produkter och tjänster.

 1. Samarbetsfasen – Tillväxt genom samarbete

Olika avdelningar börjar arbeta tillsammans. Anställda har mer kontakt med varandra för att komma på nya idéer.

10 tillväxtstrategier för företag

Nu när vet du mer om företagstillväxt vill du säkert veta hur du kan växa ditt företag. Det finns såklart flera olika strategier för företagstillväxt. Nedan hittar du 10 användbara strategier som hjälper dig att ta ditt företag till nästa nivå.

1. Definiera din strategi

Börja med att titta på var företaget är för närvarande och strategin ni kommit fram till. Har strategin fungerat, eller behöver den finjusteras? Tänk på vilka huvudsakliga åtgärder som kommer att hjälpa ditt företag växa.

Exempel

Låt oss anta att du vill öka tillväxten för produkt X – detta är din huvudsakliga målsättning. Så, hur ska du lyckas med det? Kommer du till exempel annonsera med Google-annonser? Gör ditt mål SMART.

Exempel: “Jag vill öka min försäljning via Google-annonser med x% inom y månader genom att anlita en SEA-specialist som hanterar dagliga annonser.”

2. Rita upp en plan

Med en robust plan, eller roadmap, kan du kartlägga projektets, produktens eller företagets viktigaste mål och milstolpar. En roadmap ger dig och dina medarbetare en inblick i vad som behöver göras för att företaget ska växa. En roadmap kan jämföras med en tidsbestämd att göra-lista som du bockar av på vägen mot dina mål.

3. Utveckla kunskap

Som företagare behöver du en mängd olika kunskaper och erfarenheter. Givetvis kan du inte ha samma höga kunskapsnivåer för allt, men genom att hålla dina kunskaper fräscha och uppdaterade enl. den senaste utvecklingen kan du se till att vara kunnig nog.

För att lyckas med detta är det klokt att gå kurser, läsa böcker, titta på föreläsningar och delta i utbildningsprogram. Kunskap ger dig mer insikt om hur man bäst hanterar människor.

Tveka sen heller inte att lägga ut en del arbete på tredje part. Säg till exempel att du tidigare varit ansvarig för marknadsföring, men nu har en massa kritiska ledningsfrågor att ta hand om. Genom att lägga över ansvaret på en professionell marknadsförare får du mer tid till viktigare saker och uppmuntrar samtidigt företagets tillväxt.

4. Fokusera på det som fungerar

Fokus är viktigt. Det går att hålla alla bollar i luften samtidigt, men i dessa fall kommer du också att behöva dela upp din tid mellan allt för många saker. Börja därför med att ge dig själv översikt över de uppgifter du utför och gör sedan strategiska val för hur du spenderar din tid.

Genom att fokusera på de viktigaste huvuduppgifterna som redan fungerar driver du lättare på tillväxten, vilket också ökar kvaliteten på ditt företag.

5. Arbeta för ditt företag

Många entreprenörer (av småföretag) arbetar också med själva verksamheten. Trots detta är det viktigt att arbeta för företaget. Avsätt därför några veckotimmar till att förbättra produktivitet, marknadsposition, planering och ekonomi. Följande frågor kan hjälpa dig att arbeta med ditt företag:

 • Är vi effektiva?
 • Fokuserar vi på rätt kund?
 • Var ser jag företaget om 2 år?

6. Engagera dina medarbetare

Visste du att motiverade medarbetare hjälper ditt företag att växa?

I slutändan är dessa experterna inom vissa områden, som dessutom står kunden nära. Utan anställda står ditt företag också stilla. Involvera dina anställda i beslutsfattandet, håll regelbundna brainstormingsessioner och säkerställ en trevlig och attraktiv företagskultur.

7. Samarbeta med andra

Samarbete är nyckeln till framgång – inte bara internt. Precis som med andra punkter i denna artikel är vi alla starkare tillsammans. Låt därför olika avdelningar samarbeta för att skapa en heltäckande produkt eller tjänst – eller varför inte leta externt efter möjliga samarbeten? Ett bra exempel på detta är när klädmärken samarbetar med en populär film eller TV-serie.

8. Håll koll på ekonomin

Som företagare finns det många möjligheter att växa. Det viktiga är att inte tappa fokus på ekonomin. Se därför till att du alltid vet hur mycket du kan spendera så att du aldrig spenderar mer pengar än du tjänar. Utöver det bör du även leta efter den form av finansiering som bäst passar ditt företags målsättningar.

9. Stick ut från konkurrenterna

Säg till exempel att du köper en ny vinterjacka. Några ögonblick senare ser du 10 andra personer med exakt samma jacka. Ingen vill vara som någon annan – varken du eller dina kunder.

Det är därför viktigt att du står ut i jämförelse med dina konkurrenter. Vad gör din produkt eller tjänst bättre än de andra? Vad kan du dra nytta av för att vara annorlunda och sticka ut? Du kan till exempel använda en iögonfallande färg på dina produktförpackningar eller ändra hur du kommunicerar med dina kunder.

10. Investera i innovation

Slutligen kan du bara växa om du investerar i utveckling. Vår värld är i ständig utveckling och utvecklas du inte med den, står du stilla utan att växa.

Har du till exempel en fysisk butik kan nästa steg på listan vara att skapa en onlinebutik med Hemsideprogrammets webshop. Se sen också till att dina anställda är uppdaterade enligt den senaste utvecklingen genom att till exempel ge dem vidareutbildning.

En sammanfattning

Det är viktigt med tillväxt för att ditt företag ska förbli hälsosamt och fungerande. Det är dock inte alltid så enkelt lista ut stegen som måste tas för att lyckas med bra företagstillväxt.

Förhoppningsvis har informationen och våra 10 tillväxtstrategier gett dig nya idéer och möjligheter för hur din verksamhet ska kunna fortsätta växa. Lycka till!

Skapa din webshop

Starta din e-handel snabbt och enkelt. Sälj dina produkter och tjänster online.

Börja nu
 • Enkel produkt- och säljhantering
 • Säkra betalningsmetoder
 • Var online efter några få enkla steg
 • Kostnadsfritt SSL-certifikat
 • Mobilvänligt
 • Support 24/7