.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Ändringar i registreringsvillkoren för .nu och .se

Internetstiftelsen har publicerat information om kommande ändringar av registreringsvillkoren för .se och .nu-domäner.

När du köper och äger en domän som använder .se eller .nu-toppdomäner, har du en domän som hanteras av Internetstiftelsen. Det är deras registreringsvillkor som gäller för dig. Den 11 mars 2024 publicerade Internetstiftelsen föreslagna förändringar av registreringsvillkoren för dessa topp-domäner. One.com vill nu informera sina kunder om dessa förändringar.

Detta är de föreslagna förändringarna:

  1. Nyregistrering: tillägg om att ett domännamn som nyregistrerats kan komma att förbli opublicerat i .se-zonen om det föreligger, eller om det antas föreligga, brist i kravet på fullständiga och korrekta uppgifter om innehavaren.
  2. Deaktivering: tydliggörande att ett meddelande till en innehavare om deaktivering, vid brist i kravet på fullständiga och korrekta innehava uppgifter, inte enbart kan komma från Internetstiftelsen utan även från registrar.
  3. Innehavaruppgifter för .nu: utländska innehavare ska lämna uppgifter om identitetsbeteckning som motsvarar organisationsnummer respektive personnummer. Reviderat villkor är samma som redan gäller enligt registreringsvillkoren för .se.

De nya registreringsvillkoren är tänkta att börja gälla under juni 2024. Du kan läsa de kommande registreringsvillkoren dem på Internetstiftelsens hemsida och lämna remissvar till remissvar@internetstiftelsen.se senast 10 april 2024.

Tillbaka till nyheter