.com
$ 4.99 $ 26.99 /1ste jaar
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1ste jaar

Inloggen

Configuratiescherm Webmail Website Builder Webshop File Manager WordPress

Wijzigingen in voorwaarden voor .nu en .se

The Swedish Internet Foundation, Internetstiftelsen, heeft een wijzigingsvoorstel ingediend voor de voorwaarden voor .se- en .nu-domeinen.

Wanneer je een domein koopt en in bezit hebt met de topleveldomeinen .se en .nu, gebruik je een topleveldomein dat wordt beheerd door The Swedish Internet Foundation. Hun voorwaarden zijn van toepassing op alle eigenaren van .se- en .nu-domeinen. Op 11 maart 2024 heeft The Swedish Internet Foundation voorgestelde wijzigingen gepubliceerd in de voorwaarden voor domeinen die gebruikmaken van deze topleveldomeinen, en one.com is voornemens haar klanten van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Dit zijn de voorgestelde wijzigingen:

  1. Nieuwe registratie: er is bepaald dat een domeinnaam, indien nieuw geregistreerd, ongepubliceerd kan blijven in de .se-zone in geval van tekortkoming, of veronderstelling van tekortkoming, in het voldoen aan de eis van nauwkeurige en volledige informatie over de domeinhouder.
  2. Deactivatie: in het geval van deactivatie van een domeinnaam omdat niet is voldaan aan de eis van nauwkeurige en volledige informatie, wordt verduidelijkt dat de communicatie waarmee de houder in kennis wordt gesteld van de deactivatie niet alleen afkomstig kan zijn van de Internet Foundation, maar ook van registrars.
  3. Informatie domeinhouder voor .nu: buitenlandse domeinhouders moeten identificatiegegevens verstrekken die gelijkwaardig zijn aan een organisatienummer of een persoonlijk identificatienummer. Deze vereisten weerspiegelen de bestaande vereisten die al van kracht zijn onder de registratievoorwaarden voor .se.

Het is de bedoeling dat de wijzigingen vanaf juni 2024 van kracht gaan. De voorgestelde voorwaarden zijn beschikbaar in het Zweeds en kunnen in het Engels worden opgevraagd door contact op te nemen met remissvar@internetstiftelsen.se. Reacties op de verwijzing kunnen tot uiterlijk 10 april 2024 worden gestuurd naar remissvar@internetstiftelsen.se.

Terug naar nieuws