.com
$ 4.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1. år

Logg på

Kontrollpanel Webmail Nettsidebygger Nettbutikk File Manager WordPress

Endringer i vilkår og betingelser for .nu og .se

Internetstiftelsen i Sverige har sendt inn et utkast til endringer i vilkårene og betingelsene for .se og .nu domener.

Når du kjøper og eier et domene som bruker toppnivådomenene .se og .nu, bruker du et toppnivådomene som driftes av Internetstiftelsen i Sverige. Deres vilkår og betingelser gjelder for alle eiere av .se og .nu domener. Den 11. mars 2024 publiserte Internetstiftelsen i Sverige foreslåtte endringer i vilkårene og betingelsene for domener som bruker disse toppnivådomenene, og one.com ønsker å informere sine kunder om disse endringene.

Dette er de foreslåtte endringene:

  1. Ny registrering: det er fastsatt at et domenenavn, hvis nylig registrert, kan forbli upublisert i .se-sonen i tilfelle mangler, eller antagelse om mangler, i å oppfylle kravet om nøyaktig og fullstendig informasjon om domeneinnehaveren.
  2. Deaktivering: Ved deaktivering av et domenenavn på grunn av manglende oppfyllelse av kravet om nøyaktig og fullstendig informasjon, klargjøres det at kommunikasjonen som varsler innehaveren om deaktiveringen kan komme ikke bare fra Internetstiftelsen, men også fra registrarer.
  3. Informasjon for domeneinnehavere av .nu: utenlandske domeneinnehavere skal oppgi identifikasjonsinformasjon tilsvarende enten organisasjonsnummer eller personnummer. Disse kravene speiler de eksisterende kravene som allerede er i effekt under registreringsbetingelsene for .se.

Endringene er satt til å tre i kraft fra og med juni 2024. De foreslåtte vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på svensk og kan etterspørres på engelsk ved å kontakte remissvar@internetstiftelsen.se. Svar på høringen kan sendes til remissvar@internetstiftelsen.se senest 10. april 2024.

Tilbake til nyheter