.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Vad är keywords? (Sökord)

Lär dig allt du behöver veta om sökord för att få din webbplats att växa!

Keywords (ibland sökord eller nyckelord på svenska) är stöttepelaren inom SEO. Keywords är ord och fraser som människor använder när de söker efter något på internet. Exempel på keywords är skor eller löparskor. Du kanske letar efter skor i allmänhet eller en speciell typ av skor såsom löparskor. Ju fler människor som söker efter ett specifikt ord när de surfar på internet, desto mer blir det ordet ett keyword.

Keywords och SEO

Keywords är, som nämnts ovan, väsentliga inom SEO. De är i princip grunden för sökmotoroptimering. Målet med SEO är att ranka dina sidor högst upp i sökmotorn för de sökord som din målgrupp använder. Därför är keywords kritiska.

Om du säljer skor på din webbplats och inte använder keywords som är relevanta för dina produkter är dina SEO-satsningar helt bortkastade. Därför är det viktigt att förstå vad din målgrupp kommer att söka efter och välja keywords baserat på det, med målet att leda dem till din webbplats. Om du exempelvis är specialiserad på löparskor och du istället för att använda ett sökord som löparskor väljer högklackade skor så gör du dig själv en otjänst. Besökaren kommer att förutsätta att du säljer högklackade skor och lämnar därför din webbplats direkt när de inser att du bara säljer löparskor.

Sökordsanalys inom SEO

Så hur hittar du rätt keywords, dvs de som matchar din målgrupps sökavsikt? Du måste göra viss sökordsanalys med hjälp av ett sökordsgenerator (en av många metoder). Sökordsanalys är en process för att hitta relevanta keywords som människor söker på i sökmotorerna. Det finns några saker att tänka på när du väljer vilka keywords du vill rikta in dig på. Här listar vi några tips på vad du bör fokusera på när du väljer keywords för ditt företag.

Sökvolym

Sökvolym är en viktig aspekt när du väljer keywords för att optimera dina SEO-satsningar. Sökvolymen är antalet månatliga sökningar efter ett specifikt keyword och ger en indikation på den underliggande efterfrågan. Exempelvis, om bara 50 personer söker efter löparskor per månad bör du fundera på om det är värt att lägga tid och energi på att ranka högt på det sökordet. Du vill inte bara ha 50 personer som söker efter ett specifikt keyword, du vill ha många fler.

Med det sagt, lägg inte alla dina ägg i en korg. Sökvolym kan ibland vara vilseledande. Säg att du vill veta hur lång tid det tar att förflytta sig till Liverpool från London. Keywordet London till Liverpool har en sökvolym på 4 400, så du är uppenbarligen inte den enda som gör den sökningen. 4 400 är mycket, eller hur? Men om du söker på det i Google kommer du att upptäcka att Google svarar på frågan i deras lilla praktiska beräkningsruta. Det betyder att du inte behöver besöka en annan webbplats för att hitta svaret på din fråga utan du får svaret direkt i Google. Därför bör du också ta hänsyn till den potentiella besökstrafiken.

Potentiell besökstrafik

Potentiell besökstrafik (organisk trafik) representerar den söktrafik du skulle få om du rankades högst upp på Googles sökmotor för det specifika sökordet.

När du har skrivit in keywordet du vill optimera för i en sökordsgenerator, bör du kolla in sidorna som rankas högst för just det keywordet.

Tips: Kom ihåg att när du fokuserar på att ranka högt för ett specifikt keyword med hög sökvolym så kommer din sida med största sannolikhet även att rankas högre för andra relevanta sökord. Det är en fördel för dig, ju fler keywords du rankar högt på desto bättre!

Keywordets potential

Naturligtvis kan du inte bara rikta in dig på keywords baserat på statistik. Du måste också ta hänsyn till din verksamhet. Om vi återgår till exemplet med skorna, låt oss säga att du säljer löparskor för män. Lista alla relevanta keywords du hittar som kan kopplas till ditt företag. Dela sen upp listan i tre kategorier: Kategori ett är lika med ett mycket bra och relevant keyword. Kategori två är lika med ett bra och delvis relevant keyword. Kategori tre är lika med ett keyword som kan locka besökare till din webbplats. Alla tre sökordskategorier kan gynna ditt företag och bör alltid inkluderas. Men genom att kategorisera dem så vet du sen vilka keywords du ska prioritera.

Sökavsikt

Sökavsikt är avgörande. Sökavsikt speglar avsikten bakom sökfrågan. Med andra ord: “varför söker de efter det här keywordet och vad hoppas de hitta?”

Om du skriver in löparskor i Google ser du en lista över e-handlare, dessa rankar högst. Detta innebär att avsikten för den som söker efter detta keyword faktiskt är att köpa ett par löparskor.

Om du skriver in bästa löparskorna får du istället recensioner och artiklar om de bästa löparskorna som finns i världen – två helt olika sökavsikter.

Några exempel på keywords:

Köp löparskor för män är ett väldigt bra keyword då det ofta betyder att den som söker på detta sökord är redo att göra ett köp. Detta keyword hamnar därför i kategori ett. 

Bästa löparskorna är också ett bra keyword. Det här är en person som kan övertalas att köpa dina löparskor med en bra produktbeskrivning. Eller en artikel om de bästa löparskorna som finns och som sen länkar till dina produkter.

Varför är löparskor viktiga är kanske inte ett keyword som innebär att personen är redo att göra ett köp. Men du vill fortfarande att de ska besöka din webbplats eftersom det ökar trafiken och varumärkeskännedomen.