Vårfeber: 3 månader gratis hosting-provperiod + domäner med upp till 90% rabatt första året jämfört med år 2. **

Köp nu
.com
$ 3.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Vad är customer acquisition?

vector

I korthet

Glossary

Kundanskaffning är processen för att skaffa nya kunder. Detta innebär vanligtvis att man skapar strategier och kampanjer för att locka till sig potentiella kunder och engagera dem i aktiviteter som leder till försäljning.

Customer acquisition handlar om att omvandla leads, dvs potentiella kunder, till kunder. Med andra ord handlar det om att hitta nya kunder som vill köpa dina produkter eller tjänster.

Customer acquisition syftar till att förflytta en potentiell kund genom den så kallade säljtratten, med varumärkeskännedom som utgångspunkt. Det finns många potentiella kunder därute och med en strategi för customer acquisition ökar du möjligheterna att hitta nya kunder. Kundresan är en viktig del i strategin för customer acquisition, så låt oss titta närmare på kundresans olika steg.

  • Främling

Den potentiella kunden är till en början en främling

  • Besökare

Den potentiella kunden hör talas om ditt varumärke och bestämmer sig för att besöka din webbplats

  • Lead

Den potentiella kunden förvandlas till lead, dvs en person som har visat intresse för ditt företag

  • Kund

Slutligen bestämmer sig den potentiella kunden för att köpa dina produkter/tjänster, och blir därigenom din kund

  • Ambassadör

Din kund börjar sprida ordet om ditt varumärke genom mun-till-mun-marknadsföring

Tumme upp på datorskärm

Customer acquisition cost – CAC

Det finns flera olika sätt att skaffa nya kunder på. En metod är att öka sina kostnader. Detta kan du exempelvis göra genom din betalda annonsering. Många företag spenderar pengar på att nå nya kunder – dessa kostnader benämns ofta som customer acquisition cost, eller CAC.

En fråga som investerare ofta ställer sig innan de investerar i ett företag är: hur stor är er CAC? Att ha en hög CAC är en indikation på att du spenderar för mycket på din marknadsföring. Du kan beräkna din CAC genom att summera alla kostnader förknippade med att skaffa nya kunder och dividera den summan med totalt antal nya kunder. 

Om du nyligen har implementerat en strategi för customer acquisition och haft kostnader för att implementera strategin, så beräknar du alltså kostnaden för din strategi med hur många kunder du faktiskt lyckades få. Till exempel, om du spenderar 10 000 kr på att hitta nya kunder och får in 100 nya kunder så blir din CAC 100 kr per kund. Tänk på att målet är att hålla din CAC så låg som möjligt.

Olika stadier vid customer acquisition

Lär dig mer om dina potentiella kunder genom att analysera data från exempelvis Google Analytics. Denna data ger dig värdefull information om dina potentiella kunder. Du kan exempelvis få en lista över potentiella kunder baserat på livsstil, ålder, kön och andra egenskaper.

När du har fått din lista kan du rikta din marknadsföring till dessa potentiella kunder. Naturligtvis kan du också rikta in dig mer specifikt på leads med hög sannolikhet att bli kund eller leads med låg sannolikhet att bli kund; det är upp till dig.

Det finns olika modeller inom customer acquisition för att avgöra vilken typ av potentiell kund du ska satsa på.

  • Respons

Hur sannolikt är det att du får önskad respons från den potentiella kunden?

  • Intäkter

Hur stora intäkter kan kunden tänkas generera? Tänk på hela ditt sortiment av produkter/tjänster – hur stor del av sortimentet kan kunden vara intresserad av?

  • Frekvens

Hur ofta behöver du kontakta den här potentiella kunden? Genom vilka kanaler, exempelvis telefon och e-post.

Det finns även många modeller för att beräkna vad din CAC kommer att landa på. Du måste även definiera vad customer acquisition innebär för dig. Är det bara när en potentiell kund faktiskt köper din produkt/tjänst, eller kan det också vara att visa intresse för din produkt/tjänst genom att exempelvis börja prenumerera på utskick?

Glada gubbar och webshop

Kundstrategi

Nu när du har räknat på hur mycket det kommer att kosta dig att skaffa en ny kund så kan vi titta närmare på olika strategier du kan implementera för att hitta nya kunder.

Referral marketing

Ett sätt är att använda referral marketing, dvs marknadsföring via dina befintliga kunder. Du kan locka kunder att bjuda in sina vänner till din tjänst i utbyte mot exempelvis ett presentkort eller rabatt på nästa köp. Referral marketing är ett bra sätt att uppmuntra dina kunder att marknadsföra ditt varumärke och din verksamhet.

Öppen bok

Sökmotoroptimering – SEO

Sökmotoroptimering (SEO) kan hjälpa dig att skaffa nya kunder. Hur? SEO handlar om att placera din webbplats högst upp på kundens sökmotor för vissa sökord. Om en potentiell kund hittar till just din webbplats först finns det en stor chans att de kommer att bli kund hos dig – istället för hos dina konkurrenter.

SEO

Kundlojalitet

Ge tillbaka till dina mest lojala kunder. Många stora varumärken har kundlojalitetsprogram. Ett bra kundlojalitetsprogram kommer att locka potentiella kunder att köpa din produkt/tjänst istället för att köpa konkurrenters produkter.

Kundlojalitet

Content marketing – innehållsmarknadsföring

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är ett bra sätt att skaffa nya kunder. Marknadsför ditt varumärke i sociala medier och se till att ditt varumärke får den uppmärksamhet det förtjänar. Ju fler som känner igen ditt varumärke, desto fler kunder kan du värva. Du kan också använda e-postmarknadsföring för att marknadsföra ditt varumärke till potentiella kunder. Innehållsmarknadsföring kan öka din varumärkeskännedom utan att kosta särskilt mycket. Skapa konton i sociala medier och publicera intressanta och engagerande inlägg varje dag för att få nya följare.

Penna som skriver mail

Giveaways i sociala medier

Dela ut dina produkter/tjänster via sociala medier. Om du exempelvis har ett Instagram-konto med ett skapligt antal följare – anordna en tävling och ge bort en produkt/tjänst. Genom din tävling uppmuntrar du deltagarna att anmäla sig. Därmed ökar du din varumärkeskännedom samtidigt som du får kontaktuppgifter till de tävlande (om du ber om det) som du kan bearbeta med målet att omvandla dem till kunder.

Illustrerad Facebook-logga

Influencers

Influencers har blivit en viktig marknadsföringsstrategi för att hitta nya kunder. Om en influencer med ett stort antal följare på sociala medier marknadsför ditt företag kommer det sannolikt att resultera i många nya kunder. Marknadsföring via influencers kan vara lika effektfullt som mun-till-mun-marknadsföring.

Illustrerad Pund-symbol

Omdömen

Be alla kunder som är nöjda med dina produkter och tjänster att lämna omdömen på din webbplats. Du kan till och med locka dina kunder att lämna omdömen genom att erbjuda något i gengäld, till exempel rabatt vid nästa köp.

Omdömen ger potentiella kunder en knuff och en känsla av förtroende. När en potentiell kund känner förtroende är det mycket lättare för dem att ta steget att köpa din produkt/tjänst.