.com
$ 9.99 $ 26.99 /1ste jaar
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1ste jaar

Inloggen

Configuratiescherm Webmail Website Builder Webshop File Manager WordPress

Wat is een content audit

Alles wat jij moet weten over het onderhouden van jouw content.

De content van je website is een essentieel onderdeel van je online aanwezigheid. In het ideale geval trekt het je doelgroep aan, informeert het hen over je producten en diensten en promoot het je merk.

Je hebt misschien uren besteed aan het bedenken van taglines, titels en nuttige artikelen waarvan je zeker weet dat je klanten ze leuk zullen vinden. Maar heb je er wel voor gezorgd dat de tijd die je hebt besteed het verkeer oplevert dat je nodig hebt? Zelfs als je content het goed deed toen je het voor het eerst publiceerde, veranderen de algoritmes van zoekmachines voortdurend. Wat twee updates geleden goed presteerde, kan nu bijna onzichtbaar zijn, zelfs als er nooit wijzigingen zijn aangebracht.

Door een content audit uit te voeren, zorg je ervoor dat de uren die je aan je content hebt besteed de gewenste resultaten opleveren, terwijl je content die niet goed presteert gericht kan verbeteren.

Maak een website om trots op te zijn


Bouw een professionele website. Met een gebruiksvriendelijke en betaalbare website maker.

Probeer 14 dagen gratis
 • Keuze uit 140+ templates
 • In enkele stappen online
 • Coderen is niet nodig
 • Gratis SSL certificaat
 • Mobielvriendelijk
 • 24/7 support

Wat is een content audit?

Bij een content audit bekijk je alle content op je site. Het begint met een inhoudsinventarisatie, waarbij je je sitemap doorloopt en alle inhoud op je site noteert. Zodra je de inventarisatie hebt voltooid, kun je beginnen met het beoordelen en analyseren van de prestaties van elk onderdeel.

In dit artikel gaan we dieper in op waarom je een content audit zou moeten uitvoeren, wat de stappen zijn voor een content audit en geven we suggesties voor verdere stappen waaraan je kunt werken om je content te blijven verbeteren.

Waarom zou je een content audit uitvoeren?

Ongeacht je bedrijf, content audits hebben veel voordelen. Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen die het kan bieden:

Identificeer goed presterende en slecht presterende content

Met een content audit kun je onderscheid maken tussen de uitblinkers op je site en de content die minder goed presteert en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit inzicht is van onschatbare waarde omdat het je in staat stelt datagestuurde beslissingen te nemen over je gehele contentstrategie. Door te begrijpen wat werkt en wat niet, kun je middelen effectief toewijzen en verbeteringen prioriteren waar ze het belangrijkst zijn.

Beter inzicht in de voorkeuren van je publiek

Content audits helpen je om inzicht te krijgen in de voorkeuren en het gedrag van je publiek. Door de stukken content te analyseren die de meeste aandacht en engagement hebben gekregen, krijg je inzicht in welke onderwerpen, formats en stijlen het meest aanslaan bij je publiek. Deze kennis helpt je om betere beslissingen te nemen over toekomstige content en marketingcampagnes die beter kunnen worden afgestemd op de interesses en behoeften van je publiek.

Optimaliseer de reis van de klant

Je website is een cruciaal contactpunt in de klantreis en een content audit kan gebieden vinden die voor verbetering vatbaar zijn in je gebruikerservaring. Als gebruikers bijvoorbeeld vaak klikken op een ‘help’-artikel op een van je pagina’s, kan dit erop wijzen dat ze niet de informatie vinden die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Het aanpakken van dit soort hiaten in de klantreis kan leiden tot een hogere gebruikerstevredenheid en betere conversieratio’s.

Stel een uitgangswaarde voor vooruitgang vast

Met algoritmen, rankingfactoren in zoekmachines en gebruikersvoorkeuren die voortdurend veranderen, is het belangrijker dan ooit om een uitgangswaarde voor de prestaties van je content te bepalen. Een content audit kan je helpen om deze uitgangswaarde vast te stellen, zodat je je impact in de toekomst kunt bijhouden. Door regelmatig content audits uit te voeren, creëer je een historisch overzicht van wat in het verleden heeft gewerkt en een benchmark waaraan je toekomstig succes kunt afmeten. Zo kun je je contentstrategie waar nodig aanpassen en verfijnen.

Verbeter de prestaties van je website – voor jezelf, je klanten en het milieu

Een goed georganiseerde en geoptimaliseerde contentstrategie kan de algehele prestaties van je website aanzienlijk verbeteren. Content die aansluit bij de intentie van gebruikers en voldoet aan hun behoeften, verhoogt de tevredenheid van gebruikers en draagt bij aan hogere posities in de zoekmachines. Als je content aanslaat bij je doelgroep, verbetert het je online zichtbaarheid en zorgt het voor organisch verkeer naar je site.

Bovendien is het verbeteren van je prestaties ook een belangrijk onderdeel van een duurzame website, want een lichtere site is minder belastend voor het milieu.

Hopelijk zijn de redenen voor het uitvoeren van een content audit nu kristalhelder. Het is een proces dat je in staat stelt om je contentstrategie te verfijnen, een band op te bouwen met je publiek en de impact van je online aanwezigheid te maximaliseren.

Nu het “waarom” duidelijk is, richten we ons op het “hoe” van het uitvoeren van een content audit.

Hoe je een content audit uitvoert

Het uitvoeren van een content audit kan in het begin overweldigend aanvoelen, maar als je eenmaal een basissjabloon hebt opgezet en een paar tools in handen hebt, kun je meteen aan de slag. Je kunt vijf belangrijke stappen volgen om de content audit uit te voeren die je nodig hebt om je website te verbeteren. Laten we zorgvuldig elke stap doornemen.

Content audit stap voor stap

Stap 1: Begin met de reikwijdte en de doelen van je audit

De eerste cruciale stap bij een inhoudscontrole is het bepalen van de reikwijdte en de doelen van je controle. De reikwijdte bepaalt de omvang van je audit en hier stel je jezelf de vraag: “Welk deel van onze content gaan we evalueren?”.

Over het algemeen wordt aangeraden om al je content volledig te herzien. Deze aanpak biedt het meest holistische overzicht van het materiaal op je site. Zo kun je het hele spectrum van je contentlandschap beoordelen, van blogberichten tot productbeschrijvingen, zodat je geen waardevolle inzichten mist.

Het is echter ook mogelijk om een gedeeltelijke audit uit te voeren. Soms wil je inzoomen op specifieke onderdelen van je site. Dit kan bijvoorbeeld een blog zijn of een specifieke reeks artikelen rond één thema. Een gedeeltelijke audit is nuttig als je een gericht doel hebt of beperkte middelen. Het stelt je in staat om diep in een bepaald contentsegment te duiken en gedetailleerde inzichten bloot te leggen.

Nadat je de reikwijdte van je audit hebt vastgesteld, is het definiëren van duidelijke doelen de volgende cruciale stap. Je doelstellingen moeten aansluiten bij het doel van deze audit en je gedurende het hele proces leiden. Wil je bijvoorbeeld de SEO van je website verbeteren door inhoud te identificeren en te verbeteren die ondermaats presteert? Wil je de best presterende content identificeren om te gebruiken in een gerichte marketingcampagne? Door concrete doelen te stellen, geef je richting aan je audit en kun je succes meten aan de hand van relevante statistieken.

Stap 2: Catalogiseer je content via een eenvoudige inventarisatie

Zodra je de reikwijdte en doelen van je content audit hebt vastgesteld, is de volgende cruciale stap het bouwen van de basis voor je audit door je content in een catalogus op te nemen. Dit proces omvat het verzamelen en organiseren van informatie over elk stuk content op je website op een systematische manier.

Hoewel er online sjablonen voor content audits beschikbaar zijn, is de eenvoudigste en meest gebruikte methode voor het maken van deze inventarisatie het maken van een spreadsheet voor content audits in het programma van je voorkeur, zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Begin met het maken van een nieuwe spreadsheet en voeg kolommen toe voor alle essentiële informatie die je nodig hebt om je content effectief te documenteren. Hier volgt een overzicht van de standaardinformatie die je moet opnemen:

 • Titel: De titel van het stuk content.
 • Ondertitels: Eventuele ondertitels of koppen in de content.
 • URL: Het webadres of de link naar de content.
 • Publicatiedatum: De datum waarop de content oorspronkelijk is gepubliceerd en, indien van toepassing, eventuele wijzigingsdata.
 • Type content: Deel de content in op type, zoals blogpost, hulp artikel, productpagina, etc., zoals bepaald door de sitemap van je website.
 • Aantal woorden: Het totale aantal woorden van de content.
 • Meta beschrijving: Een samenvatting of beschrijving van de content ter referentie.

Overweeg deze suggesties om de bruikbaarheid van je inventaris te verbeteren:

 • Kleurcodering: Gebruik kleurcodering om onderscheid te maken tussen verschillende soorten content, zodat het gemakkelijker wordt om trends en patronen te herkennen.
 • Dropdown categorieën: Implementeer vervolgkeuzemenu’s of categorieën in je spreadsheet om inhoud verder te classificeren op basis van specifieke criteria.

Door je content op een gestructureerde manier te catalogiseren, creëer je een waardevolle bron die de basis vormt voor diepgaande analyses en weloverwogen beslissingen in de latere stadia van je content audit. Bovendien zorgt het gebruik van een goed georganiseerde spreadsheet ervoor dat je je contentinventaris efficiënt kunt bijwerken en bijhouden terwijl je website zich ontwikkelt.

Stap 3: Verzamel essentiële gegevens over je content met je doelen als leidraad

Zodra je de inventarisatie hebt voltooid, is de volgende belangrijke stap het verzamelen van gegevens over elk stuk content. Dit is wellicht het belangrijkste deel omdat het vereist dat je de URL’s analyseert en bepaalt wat je ermee moet doen. In deze fase van gegevensverzameling van een content audit duik je diep in de prestaties en kwaliteit van je content om deze achteraf te kunnen analyseren.

Afhankelijk van je specifieke doelen voor je content audit, kun je je spreadsheet uitbreiden met aanvullende statistieken en gegevenspunten. De gegevens die je verzamelt, moeten overeenkomen met je oorspronkelijke auditdoelen. Als het bijvoorbeeld je doel is om de betrokkenheid van gebruikers te verbeteren, kan het bijhouden van statistieken zoals de tijd op de pagina en CTA (call to action) klikken waardevolle inzichten opleveren. Als je een SEO content audit wilt uitvoeren, kan het bijhouden van zoekwoorden en backlinks vooral belangrijk zijn. Door je content audit af te stemmen op je doelstellingen, zorg je ervoor dat de verkregen inzichten direct bijdragen aan het behalen van je gewenste resultaten.

Laten we eens kijken naar een aantal statistieken die je kunt bijhouden, afhankelijk van je doelen:  

 • Tijd op pagina: Neem deze metriek op om bij te houden hoe lang kijkers op een specifieke pagina blijven. Dit kan je helpen om te bepalen of de inhoud voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker. Als een pagina bijvoorbeeld veel verkeer ontvangt, maar een lage gemiddelde tijd op de pagina heeft, kan dit erop wijzen dat de inhoud niet voldoet aan de behoeften van de gebruiker.
 • Paginaverkeer en weergaven: Registreer het aantal weergaven of bezoeken van elk stuk content. Dit is een essentieel gegeven om de algemene populariteit van je content te meten.
 • Klikken op CTA of andere klikbare punten: Als je website calls to action of klikbare elementen in de content bevat, houd dan bij hoeveel gebruikers hierop klikken.
 • Conversiepercentage: Het conversiepercentage is een kritieke meetwaarde voor content met conversiedoelen, zoals het inschrijven voor een nieuwsbrief of het doen van een aankoop. Het vertelt je hoe succesvol je content is in het stimuleren van de gewenste acties.
 • Bouncepercentage: Het bouncepercentage geeft het percentage bezoekers aan dat na het bekijken van één pagina van je site weggaat. Een hoog bouncepercentage kan erop wijzen dat de content bezoekers niet effectief boeit of vasthoudt.
 • Betrokkenheid en interactie: Bekijk betrokkenheidscijfers zoals opmerkingen, shares en interacties in social media. Een hoge betrokkenheid geeft aan dat de content aanslaat bij je publiek.

Je kunt ook dieper ingaan op individuele content door kwalitatieve statistieken te gebruiken om de kwaliteit van je content te meten. Deze stap houdt in dat je de relevantie, nauwkeurigheid en algehele effectiviteit van je content voor het beoogde doel onder de loep neemt. Dit is ook nuttig voor een SEO-content audit. Belangrijke elementen om rekening mee te houden zijn onder andere:

 • Relevantie en nauwkeurigheid: Sluit de content aan bij de interesses en behoeften van je doelgroep? Zorg ervoor dat de informatie waardevol en actueel is. Is je content ook nauwkeurig? Verouderde of onjuiste informatie kan je geloofwaardigheid schaden.
 • Kernboodschap en toon: Wat wil je dat je lezers meenemen na het lezen van je content? Zorg ervoor dat het zegt wat je wilt, op de toon die jouw bedrijf en jouw voorkeuren weerspiegelt.
 • Leesbaarheid en toegankelijkheidDenk aan de algehele kwaliteit van je content op het gebied van schrijfstijl, grammatica en leesbaarheid. Content van hoge kwaliteit zal lezers eerder boeien en vasthouden, wat bijdraagt aan een betere gebruikerservaring. Toegankelijkheid is ook goed om in gedachten te houden. Zorg ervoor dat je afbeeldingen alt-tekst hebben en dat links beschrijvingen hebben om lezers met een visuele beperking te helpen. Zorg ook dat jouw tekst goed gestructureerd is in koppen en subkoppen.

Om niet overweldigd te raken door de hoeveelheid gegevens die je verzamelt, kun je je het beste beperken tot een paar kerngegevens. Zodra je deze belangrijke informatie over je content hebt verzameld, is het tijd om te beginnen met analyseren.

Stap 4: Resultaten analyseren

Nu je alle details over je content hebt verzameld, is het tijd om te beginnen met de kritieke fase van het doornemen en beoordelen van je gegevens. Na het uitvoeren van deze stap heb je een uitgebreid beeld van je content. Deze analyse zal je helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Houd deze belangrijke overwegingen in gedachten als je je gegevens bekijkt:

 • Beoordeel en plan voor slecht presterende content: Kijk eens goed naar de stukken content die ondermaats presteren, of ze nu te weinig verkeer genereren of niet de verwachte betrokkenheid opleveren. Ondermaats presterende content verdient speciale aandacht, omdat het mogelijk is dat deze de algehele prestaties en gebruikerservaring van je website negatief beïnvloedt.
 • Benadruk de best presterende content: Daarentegen kun je de content die het beste uit de analyse komt benadrukken: je best presterende pareltjes. Dit zijn de stukken die de meeste impact hebben gehad op je publiek en voor veel verkeer, betrokkenheid en conversies hebben gezorgd. Je zou deze stukken een belangrijk onderdeel van een marketingcampagne kunnen maken of ze prominenter op een landingspagina kunnen weergeven.
 • Verouderde content vernieuwen: Kijk eens goed naar oudere content in je inventaris. Is er een manier waarop je deze kunt bijwerken of vernieuwen om deze stukken nieuwe relevantie te geven? Het vernieuwen van verouderde content is een waardevolle tactiek voor contentoptimalisatie, omdat het de SEO-rankings kan verbeteren. Bovendien zorgt het ervoor dat je correcte en nuttige informatie verstrekt aan je publiek.
 • Hiaten in de content vinden: Misschien ontdek je dat er content is die duidelijk ontbreekt in je inventaris. Zijn er onderwerpen of thema’s waarin je publiek geïnteresseerd is, die je nog niet hebt behandeld? Het herkennen van deze hiaten kan mogelijkheden aan het licht brengen om je contentportfolio uit te breiden en beter tegemoet te komen aan de behoeften van je doelgroep.

Let bij het bekijken van je gegevens bovendien op patronen, trends en verbanden die misschien niet direct duidelijk zijn in standaardrapporten. Houd je ogen open voor opvallende berichten die de prestatieverwachtingen overtreffen. Let op opkomende onderwerpen die de afgelopen maanden meer aandacht hebben gekregen en controleer verschuivingen in organische backlinks naar specifieke content. Deze inzichten kunnen verborgen kansen blootleggen en je contentstrategie sturen, zodat je kunt inspelen op succesvolle content en je kunt aanpassen aan de veranderende interesses van je publiek.

Stap 5: Plan acties en pas je contentstrategie aan

Nadat je je contentinventarisatie nauwgezet hebt geanalyseerd, is het tijd om je bevindingen om te zetten in concrete acties en je contentstrategie te verfijnen. Hier zorg je ervoor dat de inzichten die je hebt opgedaan tijdens je content audit leiden tot tastbare resultaten.

 • Prioriteit geven aan verbeteringen van je content: Begin met het vaststellen van prioriteiten voor elke categorie van content die je tijdens je analyse hebt gevonden. Content die in de categorieën “ontbrekend” of “slecht presterend” valt heeft mogelijk onmiddellijke aandacht nodig, terwijl goed presterende content wellicht baat heeft bij verdere optimalisatie om succesvol te blijven.
 • Content updates en optimalisatie: Voor content waarvan is vastgesteld dat deze verouderd is of slecht presteert, maak je een plan voor updates en optimalisatie. Dit kan betekenen dat je stukken moet herschrijven, nieuwe informatie toevoegen, visuals verbeteren of zoekwoorden verfijnen voor betere SEO. Zorg ervoor dat de inhoud aansluit bij de huidige trends in de branche en de verwachtingen van gebruikers.
 • Content samenbrengen en uitbreiden: Zoek naar mogelijkheden om gerelateerde content te combineren of populaire onderwerpen uit te breiden. Het combineren van gerelateerde artikelen kan leiden tot uitgebreidere bronnen voor je klanten en het uitbreiden van succesvolle content kan je autoriteit in specifieke niches versterken.
 • Maak een plan voor het maken van nieuwe content: Ontwikkel een contentcreatieplan om onderwerpen of thema’s aan te pakken waarin je publiek geïnteresseerd is, maar die momenteel ontbreken in je contentbibliotheek.
 • Verfijn je SEO-strategie: Gebruik de inzichten uit je audit om je SEO-strategie te verfijnen. Optimaliseer de inhoud voor relevante zoekwoorden en zinnen, implementeer de juiste rubriekstructuren en zorg ervoor dat metatags en alt-tekst goed zijn geoptimaliseerd.
 • Promotie en distributie: Bedenk hoe je je content beter kunt promoten en verspreiden via sociale media, e-mailmarketing en andere kanalen. Overweeg om je bereik te vergroten en een nieuw publiek aan te trekken door content in verschillende formaten te hergebruiken, zoals video’s of infographics.
 • Contentkalender: Werk je contentkalender bij met de geplande acties. Stel een publicatieschema op dat is afgestemd op je herziene contentstrategie. Consistentie in het leveren van content is de sleutel tot het behouden van de betrokkenheid van het publiek.
 • Regelmatige controle: Implementeer een systeem voor voortdurende controle en evaluatie van de prestaties van je content. Zorg voor regelmatige beoordelingen om ervoor te zorgen dat je acties de gewenste resultaten opleveren en pas je strategie zo nodig aan.
 • Samenwerking in teamverband: Als je in een team werkt, is het een goed moment om de rollen en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van je actieplan helder te communiceren. Samenwerking tussen teamleden is essentieel voor het efficiënt verbeteren en creëren van content.

Door deze acties te plannen en te implementeren, zet je de inzichten die je hebt opgedaan tijdens je content audit om in een proactieve strategie voor contentverbetering. Dit herhaalde proces zorgt ervoor dat je content relevant blijft, boeit en aansluit bij de veranderende behoeften van je publiek, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor je online aanwezigheid.

Je contentstrategie optimaliseren voor de toekomst

Je content bijhouden is als het verzorgen van je tuin. Wanneer jij een content audit doet, ga je met de snoeischaar door het overtollige gewas, daarna verzorg je de planten die al bloeien en plant je waar nodig nieuwe zaadjes. Jouw content wordt daarmee bruikbaarder, helpt de lezers beter en inspireert je voor het schrijven van nieuwe informatie.

Naast de cijfers gaat het om het gebruik van een holistisch perspectief om nieuwe wegen en kansen te vinden voor je website en, in het verlengde daarvan, je hele bedrijf.

Denk er bij het afronden van je eerste content audit aan dat je voortdurend op weg bent naar een uitstekende website. Het opzetten van aanvullende tools zoals een contentkalender of het uitvoeren van een content gap-analyse zijn nuttige hulpmiddelen voor de toekomst. Gebruik de content audit als springplank voor voortdurende groei en verfijning. De inzichten die je hebt verzameld zullen je kompas zijn en je leiden naar meer impactvolle, relevante en boeiende content.

Begin je eigen webwinkel


Start gemakkelijk en snel je eigen webwinkel. En verkoop je producten of diensten online.

Aan de slag

 • Eenvoudig product- en verkoopbeheer
 • In enkele stappen online
 • Veilige betaalmethoden
 • Gratis SSL certificaat
 • Mobielvriendelijk
 • 24/7 support