Vårfeber: 3 månader gratis hosting-provperiod + domäner med upp till 90% rabatt första året jämfört med år 2. **

Köp nu
.com
$ 5.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Så gör du en content audit

Hitta innehåll som dina besökare gillar

Med en content audit kan du ta reda på vilket innehåll och vilka sidor som ger bra resultat på din hemsida. Det ger dig idéer för nytt innehåll och kan lägga grunden för en framgångsrik strategi. I denna artikel ska vi berätta hur du gör en content audit, steg för steg. 

Bygg enkelt en hemsida som du är stolt över

Skapa en professionell hemsida med ett enkelt och prisvärt Hemsideprogram.

Prova gratis i 14 dagar
 • Välj mellan 150+ mallar
 • Ingen programmering krävs
 • Enkelt att komma igång
 • SSL-certifikat ingår
 • Mobilvänligt
 • Support 24/7

Vad är en content audit?

En content audit är en granskning av innehåll, artiklar, blogginlägg och sidor som du har på din hemsida. Genom en content audit tar du reda på vilka sidor du har och hur de presterar efter olika parametrar. På det sättet kan du få en tydlig bild av vilket innehåll du har på din hemsida, vilket innehåll som går bra och vad du borde lägga din tid på.

Varför borde du göra en content audit?

En content audit ger dig information för att skriva innehåll som dina läsare vill ha och som ger bra resultat. Utan en content audit riskerar du att lägga tid på innehåll som dina läsare inte finner intressant. Det gör dig mer effektiv och ökar potentialen för tillväxt. En content audit kan vara särskilt viktig när du arbetar med growth marketing-metoder.

Hitta hög- och lågpresterande innehåll

En viktig del av en content audit är att identifiera innehåll som presterar bra respektive dåligt. Det är viktigt att få med båda sidorna av spektrumet för att dels förstå vilket innehåll du borde satsa mer på och vilket som tar din tid utan att ge resultat.

Förstå din publik

Vad din publik och dina läsare är intresserade av kan variera från hemsida till hemsida. Dina besökssiffror säger något om vad dina läsare är intresserade av. En content audit låter dig identifiera ämnen och typer av sidor som drar extra stort intresse från dina besökare. Du kanske borde lägga mer av din tid på ett annat ämne än du brukar?

Lös kundproblem

En content audit kan ge dig insikt i problem som dina läsare och kunder har. Säg till exempel att du hittar en hjälpsida som är särskilt populär. Den kan hjälpa dig förstå vilka problem dina kunder har. Hög trafik kan också vara en signal om att något är fel.

Sätt en ribba för nytt innehåll

Efter en content audit kan du sätta en ribba för hur bra framtida sidor bör prestera. Det ger dig nya möjligheter att snabbt identifiera nytt innehåll som presterar särskilt bra och artiklar som inte ger de resultat som de borde. Eftersom sökalgoritmer och sociala medier förändras konstant, är det viktigt att kontinuerligt följa upp hur innehåll presterar. Med en tydlig ribba för hur väl ditt innehåll bör prestera, kan du snabbt se om du behöver förändra din strategi.

Gör din hemsida snabbare

En content audit kan vara ett effektivt sätt att identifiera innehåll som gör din hemsida långsam och som försämrar dina besökares upplevelse. Du kan till exempel identifiera ett tekniskt problem som orsakar långa laddningstider på vissa sidor. Detta kan påverka hur din hemsida rankas av sökmotorer och hur många besökare som ens orkar vänta på att din hemsida ska ladda innan de lämnar.

Om du till exempel identifierar sidor med stora bilder som tar lång tid att ladda, kan du använda ett tillägg för att automatiskt komprimera bilderna. Det kan minska laddningstider och spara på miljön när en mindre mängd data behöver skickas till dina besökare.

Bygg enkelt en hemsida som du är stolt över

Skapa en professionell hemsida med ett enkelt och prisvärt Hemsideprogram.

Prova gratis i 14 dagar
 • Välj mellan 150+ mallar
 • Ingen programmering krävs
 • Enkelt att komma igång
 • SSL-certifikat ingår
 • Mobilvänligt
 • Support 24/7

Så gör du en content audit – steg för steg

En content audit kan vara stor och svår men vi ska göra den enklare genom att bryta ner den och ta den steg för steg.

1. Bestäm omfattning och mål

Innan du börjar är det viktigt att fundera på hur stor content audit du vill göra. Om du har en enkel hemsida är en komplett content audit alltid rekommenderad. En större omfattning ger alltid ett mer komplett resultat. I vissa fall kan dock hemsidor vara så stora och komplexa att du behöver fokusera på en del av din hemsida. Om en fullständig content audit är för resurskrävande, kan det vara bra att begränsa den. En begränsad content audit är alltid bättre än en content audit som aldrig blir av.

Bestäm också vad du har för målsättning med din content audit. Vill du förbättra dina resultat på sökmotorer och jobba mer med SEO eller vill du fokusera på hur du kan generera trafik från sociala medier? Ett tydligt mål gör det enklare för dig att samla rätt data och göra en analys som ger de resultat du önskar.

2. Gör en inventering av dina sidor

Nu börjar processen på riktigt! För att göra en bra dataanalys behöver du börja med att samla data. För att skapa en inventering som passar ditt innehåll och de målsättningar du har med din content audit, kan du skapa ett kalkylark i Google Kalkylark eller Microsoft Excel. Lägg varje sida på en separat rad och använd kolumner för att notera data om varje sida. Här är en lista med förslag på kolumner du kan inkludera i ditt kalkylark:

 • Rubrik: Artikeln eller sidans rubrik.
 • Mellanrubriker: Mindre rubriker som används i innehållet på sidan.
 • URL: Adressen till artikeln eller sidan.
 • Publiceringsdatum: Datumet då sidan publicerades eller möjligen senast uppdaterades.
 • Antal ord: Hur många ord finns totalt?
 • Meta-beskrivning: Hur beskrivs sidan till sökmotorer och sociala medier?

När du har gjort din inventering kan det vara bra att kategorisera sidorna. Om du redan har kategorier för dina sidor, kan du inkludera dem som en kolumn i ditt kalkylark. Du kan dessutom göra kategorierna mer överskådliga genom att till exempel ändra färgen på varje rad baserat på vilken kategori de tillhör.

Även om det kan vara tidskrävande att göra en inventering, kan det spara mycket tid i framtiden och ge dig möjligheter att hitta mönster och trender i din data, som annars hade gått förlorade.

3. Samla data

Med en komplett inventering är det nu dags att samla den data som du ska basera din content audit på. Det är dags att dyka ner i detaljerna och hitta de mönster som gör din content audit värdefull.

Vilken data du samlar kan variera på vilket mål du satt för din content audit. Om du till exempel vill öka andelen interaktioner på din hemsida, kan det vara bra att notera sidors avvisningsfrekvens. Om du istället vill fokusera på sökmotoroptimering, kan du skriva ner vilka sökord du använt och vilka backlinks du fått. Välj de datapunkter som är relevanta för ditt mål eftersom analysen kan bli onödigt svår om du inkluderar för mycket data.

Här har vi samlat förslag på data du kan samla.

 • Engagemangstid: Detta är den genomsnittliga tid som besökare lägger på din sida. En låg engagemangstid kan visa att besökare snabbt hittar vad de letar efter eller att innehållet inte är intressant nog för att stanna kvar för. En låg engagemangstid till en lång artikel är en tydlig indikation på att texten inte är tillräckligt intressant.
 • Visningar och användare: Såhär mycket trafik får dina sidor! Notera att en sida ofta har fler visningar än användare, eftersom samma användare kan besöka samma sida flera gånger.
 • Klick: Om dina sidor inkluderar knappar som du uppmanar besökare att klicka på, är det viktigt att veta hur många som faktiskt klickar. Dessa knappar kallas ofta CTA (call to action).
 • Konverteringsfrekvens: Om din målsättning är att få besökare att anmäla sig till ett nyhetsbrev eller beställa en produkt, berättar konverteringsfrekvensen hur väl du lyckas med det.
 • Avvisningsfrekvens: En besökare som lämnar din hemsida efter första besöket har avvisat din hemsida. En hög avvisningsfrekvens indikerar att ditt innehåll inte är tillräckligt engagerande eller att du inte har annat innehåll som skapar tillräckligt stort intresse.
 • Engagemang: En hemsida med högt engagemang har också ofta högre andel återkommande besökare. Det kan inkludera kommentarer på din hemsida men det kan också vara engagemang och delningar på sociala medier. Du kan dela in denna datapunkt i kolumner för olika sociala medier och i kategorier såsom delningar, kommentarer, gilla-markeringar och liknande.

Det finns många olika verktyg för att samla in data om ditt innehåll. Ditt webbhotell kan ha bra verktyg för webbplatsstatistik men du kan även använda tredjepartstjänster såsom Google AnalyticsScreaming Frog och Google Search Console.

Du också göra en kvalitativ analys av ditt innehåll där du dyker ner i din text, dina bilder och hur du presenterar information. Kvantitativa data kan nämligen visa sidor som går bra eller dåligt men den kan inte alltid förklara varför. Med en kvalitativ analys kan du få en bättre förståelse för hur du bör skapa innehåll för att lyckas. Ett tips är att inkludera fem av dina bästa, fem av dina sämsta och fem genomsnittligt presterande sidor i din analys. Här är exempel på aspekter du kan inkludera i din analys:

 • Sanning och relevans: Är innehållet sant och relevant för din målgrupp? Gamla artiklar som inte är uppdaterade och som inte längre är sanna kan prestera dåligt. De kan dessutom skada det förtroende som dina besökare har till din hemsida. Artiklar som inte är relevanta för din hemsida kan också prestera dåligt, även om de skulle fungera bra på andra hemsidor.
 • Varumärket och tone of voice: Representerar innehållet på dina sidor det varumärke du har och det sätt du vill kommunicera på till dina besökare – din tone of voice? Sidor som inte möter besökares förväntningar kan prestera dåligt.
 • Tillgänglighet: Kontrollera att ditt innehåll är enkelt att läsa. Det inkluderar grammatik, styckesindelning och rubriksättning. Se till att bilder som används bidrar till att öka förståelsen för vad du skriver och att alt-texter används på ett beskrivande sätt som är användbart för de som använder skärmläsare.

4. Analysera

När du har all data på plats, är det dags att analysera den. Vi har samlat tips på hur du kan tänka när du gör din dataanalys.

 • Lista låg- och högpresterande sidor: Identifiera de sidor och artiklar som presterar bra och dåligt. Kom ihåg att du har en egen definition av vad som är bra. En sida med relativt låg trafik men hög konverteringsfrekvens kan vara högpresterande om din målsättning är att öka försäljningen. Försök hitta gemensamma nämnare mellan de sidor som presterar sämst respektive bäst. Samla till exempel dina tio sämst presterande sidor och kolla igenom din kvantitativa data för att hitta ett eller flera mönster. Om du inte hittar något tydligt mönster kan du gå tillbaka till steg 3 och genomföra en särskilt djupgående kvalitativ analys för att förstå vad som gått snett.
 • Hitta potential i gammalt innehåll: Du kan sannolikt identifiera ett ämne eller en typ av sida som ofta drar stort intresse. Inom det ämnet finns det sannolikt sidor som inte presterar som de borde. Försök hitta vad som skiljer dem åt och varför de presterar sämre än många andra.
 • Hitta luckor: I din analys kan du hitta ämnen eller typer av sidor som drar mycket trafik, där det finns luckor i ditt innehåll. Hitta dessa luckor så att du kan förstå vilken potential du har framöver.
 • Finns det uppstickare? I din analys kan du möjligen hitta innehåll som blivit populärt på senare tid. De behöver inte vara bland dina mest populära sidor men kan ha en tillväxt som säger något om framtiden. För att du ska kunna ligga i framkant med ditt innehåll, behöver du också se var intresset ökar mest.

5. Förbättra ditt innehåll

Efter att ha samlat in och analyserat din data, är det dags att göra något med resultatet. Du bör skapa en strategi för ditt innehåll och göra de förändringar som du funnit potential i.

 • Prioritera förbättringar: Skapa en lista över vilka förändringar du behöver göra först. Innan du skapar nytt innehåll som baseras på din analys vill du kanske förbättra de sidor som presterar dåligt.
 • Uppdatera och optimera: När det är dags att uppdatera existerande sidor är det givetvis bra att implementera det du lärt dig från dina framgångsrika sidor. Passa också på att fräscha upp dina kunskaper om sökmotoroptimering och gör ny research kring sökord för att lyckas med dina optimeringar.
 • Utnyttja framgångsrika sidor: Vissa sidor kan vara framgångsrika eftersom de drar mycket trafik, samtidigt som de misslyckas med att konvertera. Fundera på hur du kan utnyttja dina framgångar på dessa sidor. Kan du bli bättre på att länka sidor till varandra, skapa engagemang och öka intresset för att läsa mer?
 • Förändra din layout: Om du har funnit generella mönster i din analys, kan du använda dem för att göra förändringar på din hemsida. Du kan till exempel utnyttja en sidopanel för att locka läsare till fler artiklar, skapa knappar som genererar engagemang eller liknande. Dessa förändringar kan göras så att de förbättrar alla sidor.
 • Marknadsföring: I din analys kan du hitta sidor som konverterar väl men som saknar tillräcklig trafik. Fundera på hur du kan använda sociala medier för att dra intresse eller om betald marknadsföring på sökmotorer skulle hjälpa att dra trafik till sidor som konverterar effektivt.
 • Innehållsplan: Tack vare din content audit kan du förhoppningsvis hitta ämnen och idéer för innehåll som kan ge bra resultat framöver. Skapa en plan för framtida innehåll. Skriv gärna in dem i en kalender eller ha en målsättning om att producera ett visst antal sidor per vecka eller månad.
 • Gör uppföljningar: Nu har du en gyllene chans att skapa ett system för att följa upp din content audit. Bestäm gärna hur ofta du vill uppdatera den och vilka siffror du kan använda i din produktion för att avgöra huruvida nya artiklar kan anses vara framgångsrika eller inte.

Sammanfattning

En content audit hjälper dig identifiera styrkor och svagheter i ditt existerande innehåll, den hjälper dig hitta en strategi för framtida innehåll och kan hjälpa dig följa upp och utveckla ditt innehåll. Det kan vara tufft att göra en content audit men om du följer vår guide hoppas vi att den blir lite lättare.

Bygg enkelt en hemsida som du är stolt över

Skapa en professionell hemsida med ett enkelt och prisvärt Hemsideprogram.

Prova gratis i 14 dagar
 • Välj mellan 150+ mallar
 • Ingen programmering krävs
 • Enkelt att komma igång
 • SSL-certifikat ingår
 • Mobilvänligt
 • Support 24/7