Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Webbplatsstatistik

Det enklaste sättet att få insikt i vem som besöker din webbplats

one.com Statistik är ett användarvänligt verktyg för dig att analysera trafiken på din webbplats. Det visar dig den viktigaste informationen så att du snabbt upptäcker trender, ser vad som fungerar och vad som behöver förbättras på din webbplats. Det är förinstallerat i alla värdpaket från one.com och kan nås från kontrollpanelen.

Fatta beslut baserat på data

Statistik ger dig de viktiga data du behöver för att fatta strategiska beslut för din webbplats. Dessa data inkluderar:

Trafikmönster

På instrumentpanelen kan du snabbt jämföra besök vid olika tidpunkter för att se om din trafik har förbättrats över tiden eller om det finns trafikmönster som du vill utnyttja när du gör uppdateringar på din webbplats.

The dashboard shows the total amount of visits, the location of your visitors and the top browsers used to view your site.

Instrumentpanelen visar det totala antalet besökare, platsen för dina besökare och de viktigaste webbläsarna som använts för att se din plats.

De populäraste sidorna

Vilka sidor får oftast besök av dina besökare? Dessa siffror indikerar ett användarintresse som säger dig vilka sidor och vilket innehåll som du ska fokusera på för optimering.

Enhetstyper

Hur många av dina besökare använder en mobil enhet? Du kan vilja fokusera din energi på att göra den mobila upplevelsen av din webbplats bra. Verktyg som one.coms hemsideprogram är mobilvänlig från början så det är enkelt att vinkla och redigera din plats utseende på både skrivbord och mobila enheter.

The dashboard shows the total amount of visits, the location of your visitors and the top browsers used to view your site.

Från platser och teknik kan du se var dina besökare kommer ifrån och vilka enheter och webbläsare de använder.

Främsta webbläsare

Vilka webbläsare är de som vanligast används på din webbplats? Det kan vara värdefull information att veta vilka webbläsare som är vanligast använda av dina besökare. På så sätt kan du fatta beslut om optimering av din webbplats för specifika webbläsare och säkerställa att allt ser bra ut.

Besökarnas platser

Statistik låter dig också se varifrån de flesta besökarna kommer. Det hjälper dig att fatta både redigeringsbeslut och hur du riktar din betalda annonsering och marknadsföring.

Statistik är inbyggt i alla paket från one.com. För att komma till Statistik väljer du Statistik från kontrollpanelen.

Se vår guide för mer information om hur man använder statistik: Getting started with Statistics