Kevät tarjous: nyt webhotelli 3 kk maksutta ja verkkotunnukset jopa -90%. **

Osta nyt
.com
$ 5.99 $ 26.99 /1. vuosi
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1. vuosi

Kirjaudu sisään

Ohjauspaneeli Webmail Website Builder Verkkokauppa File Manager WordPress

Mikä on SKU eli tuotekoodi?

Miten luot ja käytät tuotekoodeja tehostamaan verkkokaupan toimintaa

SKU suomeksi tuotekoodi (engl. Stock Keeping Unit, ”varastoyksikkö”) on numeroista ja/tai kirjaimista koostuva koodi, joka auttaa varaston tilanteen seurannassa. Tuotekoodien määrittäminen verkkokaupan tuotteille on tärkeää, koska ne auttavat varaston hallinnassa ja organisoinnissa. Tässä artikkelissa kerromme, miten voit luoda tuotekoodeja, ja mitä hyötyä niiden käytöstä on.   

Mikä on SKU? 

Tuotekoodit ovat yksilöllisiä tunnisteita, jotka on määritetty varaston yksittäisille tuotteille: tuotekoodi on siis ikään kuin lyhenne, jolla tuotteeseen voidaan viitata. Tuoteluetteloiden hallinta voi olla työlästä mille tahansa yritykselle, oli kyseessä sitten vain verkossa toimiva verkkokauppa tai kivijalkakauppa. Tämän takia tuotekoodit ovat tärkeitä, sillä ne auttavat yrityksiä hallitsemaan tuotteitaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Niiden avulla on helppo tarkistaa esimerkiksi tietyn tuotteen varastosaldo ja kehittää verkkokaupalle tehokas varastonhallinta. 

Miten SKU luodaan? 

Tuotekoodit eli SKUt voidaan luoda muutamalla eri tavalla. Suuremmat yritykset tarvitsevat yleensä automatisoidumpia menetelmiä, kun taas pienemmät yritykset voivat luoda tuotekoodeja manuaalisemmin.    

Kuinka voin luoda tuotekoodeja automaattisesti?

Varastonhallinta- ja myyntipistejärjestelmät (engl. Point of Sale, POS) hoitavat usein tuotekoodien luomisen käyttäjilleen. Varastonhallintaohjelmistoa suositellaan kasvaville ja suurille yrityksille, joilla on laaja tuotevalikoima, koska se helpottaa huomattavasti tuotteiden lisäämistä ja hallintaa.  

Usein myös tuotteiden valmistajat määrittävät niille tuotekoodit. Jos jälleenmyyt muiden valmistamia tuotteita, voit säilyttää niiden alkuperäiset tuotekoodit yrityksesi sisäistä käyttöä varten.  

Tuotekoodeja voidaan luoda useilla sovelluksilla ja sivustoilla, esimerkiksi tällä Zohon sivustolla. Jotkin näistä sovelluksista tarjoavat useita toisiinsa liittyviä palveluita, kuten etikettien luontia ja toimitukseen liittyviä palveluita. 

Tuotekoodien luonti manuaalisesti

Varastointiyksiköiden luominen manuaalisesti voi sopia pienemmille yrityksille, joilla on rajattu tuotevarasto. Tuotekoodien manuaalisessa luomisessa kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita: 

Lyhyys 

Tuotekoodit on hyvä pitää lyhyinä: yleensä kannattaa pysyä alle 10 tai 12 merkissä. Lyhyet tuotekoodit toimivat useimmissa varastonhallintasysteemeissä, mikä helpottaa työskentelyä useampien systeemien kanssa.  

Yksinkertaisuus

Tuotekoodeissa tärkeää on myös yksinkertaisuus. Käytä vain numeroita ja kirjaimia, ja vältä luomasta liian monimutkaista järjestelmää eri varastoyksiköille.  

Vältä tuotekoodien aloittamista nollalla, koska se voi aiheuttaa hankaluuksia joissakin varastonhallintaohjelmissa, kuten Excelissä. Sama koskee erikoismerkkejä, kuten @, # tai *. Vältä käyttämästä symboleja, jotka ohjelmisto voi tulkita väärin.

Johdonmukaisuus 

Kolmas olennainen ominaisuus tuotekoodeissa on niiden johdonmukaisuus. Yleisesti käytetään mallia, jossa tuotekoodi on sarja, joka alkaa tuotteen laajimmalla ominaisuudella. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen merkki. Sen jälkeen jatketaan tuotteen rajaamista lisäämällä ominaisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi tuotetyyppi, koko ja väri.

Ainutlaatuisuus 

Varmista, että kaikki tuotekoodit ovat yksilöllisiä, jotta vältät sekoittamasta tuotteita keskenään. Muuten koodit voivat aiheuttaa juuri sellaisia varastojen sekoittumiseen ja lähetysten viivästyksiin liittyviä ongelmia, joita niiden on tarkoitus estää.  

Nämä periaatteet kannattaa pitää mielessä myös tulevaisuuden kannalta. Jos yrityksesi laajenee ja tarvitsee kehittyneempiä varastonhallintatyökaluja, tai jos sinun pitää laajentaa tuotekoodejasi, alkuperäisten koodien pitäminen yksinkertaisina, johdonmukaisina ja ainutlaatuisina varmistaa, että voit skaalata yrityksesi tuotevalikoimaa tarpeen mukaan. 

  

Esimerkkejä tuotekoodeista

Tuotekoodien hahmottamista helpottaa, kun näet esimerkin tietynlaiselle yritykselle sopivista tuotekoodeista. Otetaan esimerkiksi yritys, joka myy laukkuja ja reppuja. Sen varastossa on erilaisia tuotelinjoja, joihin jokaiseen kuuluu valikoima eri värisiä tuotteita.  

Jaetaan tämän yrityksen tuotteiden mahdollinen tuotekoodi sen erillisiin elementteihin: 

 • Aloitamme tuoteluokkakoodilla, joka on laajin tunniste. Tässä tapauksessa voimme valita esimerkiksi tunnisteen “SR”, jolla tarkoitamme selkäreppua.  
   
  Jos yrityksesi myy useiden brändien tuotteita, brändinimi voi olla parempi valinta laajimmalle tunnisteelle. Jos yritys myy esimerkiksi sekä Haltin että Fjällrävenin reppuja, kannattaa koodi aloittaa joko tunnisteella “HAL” tai “FJA”.  
   
  Oletetaan kuitenkin tässä esimerkissä, että yritys myy vain oman tuotemerkkinsä tuotteita, minkä takia aloitamme tuotekoodin tuotekategorialla SR.  
   
 • Jatkamme tuotelinjan tunnisteella, joka edustaa periaatteessa edellisen tuotekategorian tiettyä alakategoriaa. Oletetaan, että tämän reppulinjan nimi on ”Urban Explorer”. Silloin tuotekoodin seuraavaksi osaksi tulee “UE”. 
   
 • Siirrytään numeeriseen tunnisteeseen, joka erottaa tuotelinjan yksittäiset tuotteet toisistaan. Aloitamme numerosta 1001. 
   
 • Lopetamme tuotekoodin tuotteen värikoodilla, joka voi olla esimerkiksi “P” (punainen) tai “S” (sininen).  

Kaiken kaikkiaan punaisen Urban Explorer -repun tuotekoodi tässä muodossa voisi siis näyttää tältä: 

Punainen Urban Explorer -reppu, tuotekoodi: SR-UE-1001-P 

Sinisen värivaihtoehdon osalta se voisi olla: 

Sininen Urban Explorer -reppu, tuotekoodi: SR-UE-1002-S 

Tällainen tuotekoodirakenne antaa tuotteesta yksityiskohtaisen kuvauksen, joka mahdollistaa tärkeimpien tuotetietojen hahmottamisen nopeasti.  

Miksi tuotekoodit ovat tärkeitä verkkokaupalle?

Varaston organisointi ja myynnin hallinta ovat tärkeitä toimintoja verkkokaupan ylläpitämisessä. Tuotekoodit ovat merkittävä osa varastonhallintaa ja menestyvän verkkokaupan ylläpitämistä. Tutkitaan seuraavaksi, mitä etuja tuotekoodeista on verkkokaupalle. 

Varastonhallinta 

Tuotekoodit tarjoavat johdonmukaisen menetelmän tuotteiden järjestämiseen, mikä on keskeistä varaston hallinnan, virheiden vähentämisen ja varaston optimoinnin kannalta. Esimerkiksi tuotteen varastosaldo on helppo selvittää tuotekoodin avulla, mikä on erityisen arvokasta silloin, kun varastontäydennys ja tilausten käsittely pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.   

Virheiden ehkäisy

Tuotekoodeihin perustuva tuotteiden organisointi vähentää virheitä tuotteiden tunnistamisessa ja toimitusvirheissä, eli ne auttavat varmistamaan, että asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet. Tuotekoodit toimivat nopeina tunnisteina keräily- ja pakkausvaiheissa, mikä nopeuttaa tilausten käsittelyprosessia ja estää inhimilliset virheet. Sujuvampi tilausten käsittelyprosessi voi tehdä myös niiden toimituksesta nopeampaa ja luotettavampaa, mitä asiakkaat yleisesti arvostavat.  

Tietojen analysointi ja ennusteiden tekeminen

Tuotekoodit mahdollistavat tarkan raportoinnin ja analytiikan. Niiden avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa myynnistä, suosituista tuotteista ja markkinatrendeistä analysoimalla tuotekooditason tietoja. 

Tuotekooditason tilastot tarjoavat tärkeää tietoa päätöksentekoa varten. Niihin perustuva analytiikka auttaa esimerkiksi suosituimpien tuotteiden tunnistamisessa, varastotasojen säätämisessä ja markkinointistrategioiden optimoinnissa. 

Tuotekooditietojen analysointi auttaa yrityksiä myös pysymään ajan tasalla markkinatrendeistä. Tämä ennakoiva lähestymistapa mahdollistaa tuotetarjonnan ja markkinointikampanjoiden täsmällisen mukauttamisen asiakkaiden muuttuvien mieltymysten mukaisesti. Se puolestaan voi tehostaa verkkokaupan markkinointistrategiaa.  

Tuotekooditason suorituskyvyn ymmärtäminen antaa yrityksille mahdollisuuden kohdistaa kampanjoita, lisämyyntiä ja mainontaa strategisemmin.  

Tuotekoodien parhaat käytännöt

Edellä mainittujen asioiden lisäksi on tärkeää ymmärtää tuotekoodien parhaat käytännöt, jotta varastonhallintajärjestelmäsi pysyy tehokkaana.    

Varmista kanavien välinen yhdenmukaisuus 

Pidä tuotekoodit yhdenmukaisina kaikissa mahdollisissa myyntikanavissasi. Riippumatta siitä, myytkö verkkosivustosi, kolmannen osapuolen alustojen tai kivijalkamyymälöiden kautta, yhdenmukaiset tuotekoodit varmistavat tarkan raportoinnin kaikesta myynnistäsi. 

Tuotekoodien dokumentointi

On tärkeää, että pidät ajantasaista kirjaa tuotekoodeistasi, kuten niiden rakenteesta, nimeämiskäytännöistä ja mahdollisesti luomistasi mukautetuista koodeista. Tämä dokumentaatio toimii arvokkaana resurssina uusien tiimin jäsenten kouluttamisessa, tarkastusten suorittamisessa ja varastonhallintakäytäntöjen jatkuvuuden varmistamisessa. 

Tuotekoodien tarkastukset 

Ajan myötä tuotekooditietokannan koodeista osa saattaa vanhentua tai muuttua tarpeettomiksi. Tuotekooditietokanta kannattaa tarkastaa ja siivota säännöllisesti, jotta se pysyy organisoituna ja tehokkaana. Tunnista ja poista tuotekoodit, joita ei enää käytetä, niin tietokantasi pysyy ajan tasalla. 

Tuotekoodit – avaintekijä varastonhallinnassa 

Tuotekoodit ovat olennainen osa varastonhallintaa, tarkkaa tilausten käsittelyä ja tietopohjaista päätöksentekoa. Noudattamalla näitä tuotekoodien luomista koskevia ohjeita, ottamalla huomioon skaalautuvuuden ja tulevaisuuden muutokset, sekä suorittamalla säännöllisiä tuotekooditietokantasi tarkastuksia, varmistat, että verkkokaupan varasto ja sen hallinta toimivat tehokkaasti.  

Rakenna oma verkkokauppa

Aloita oma verkkokauppasi nopeasti ja helposti. Myy tuotteitasi ja palveluitasi verkossa.

Aloita nyt
 • Helppo tuotteiden ja myynnin hallinta
 • Turvalliset maksutavat
 • Muutamalla klikkauksella valmista
 • Ilmainen SSL-sertifikaatti
 • Mobiiliystävällinen
 • 24/7 tuki