.com
$ 4.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Om cybersikkerhed

På baggrund af en generel stigende risiko for cyberangreb i vores samfund giver one.com her et overblik over, hvordan vi håndterer risikotruslen på en måde, således, at vores kunder kan føle sig sikre.

Beskyttelse af kundedata har altid haft høj prioritet hos one.com, og sikkerheden og forsvaret mod cybertrusler er en integreret del af hele vores it-infrastruktur. Som modtræk mod den stadig stigende cyberkriminalitet implementerer vi løbende nye sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi kan garantere vores kunder den højeste sikkerhed.

Vores kunder stoler på, at de er garanteret en sikker onlinetilstedeværelse

Som digital tjenesteudbyder arbejder one.com kontinuerligt på at optimere sikkerheden af vores tjenester, systemer og faciliteter. Kryptering, certifikater og netværksadskillelse er blot nogle få af de tiltag, som vi uden ekstra omkostninger for vores kunder, konstant arbejder på at forbedre.

Som eksempel samarbejder vi omkring vores mail-løsninger med de markedsførende partnere Halon, Spamhaus og Cyren for derigennem at kunne garantere den hurtigste og bedste beskyttelse, som i dag findes på markedet.

’Cybersikkerhed er på alle niveauer en dybt integreret del af vores forretningsdrift.’

Sådan lyder det fra Jacob Zwicki, Chief Information Security Officer hos one.com.

Sikkerhed er et alvorligt ansvar, vi påtager os og håndterer med største omhu. Effektiv hændelseshåndtering gennem et højt sikkerhedsberedskab, styring af forretningskontinuitet, dvs. håndtering og reaktion på risici, overvågning, revision og testprocedurer udgør alt sammen kernen i vores sikkerhedsprocedurer og risikostyring. Vores topledelse har stor fokus på at kunne garantere sikkerheden af vores kunders data.

Sådan bevarer du bedst din onlinesikkerhed

Mens vi altså konstant arbejder på at forbedre cybersikkerheden, kan vores kunder også selv gøre meget for at beskytte deres data.

Her er et par vigtige tips fra vores vidensbase:

Trusselsniveauet for moderne cyberangreb udvikler sig konstant, og angrebene bliver til stadighed mere komplekse. I takt med, at nye angrebsvektorer, dvs. måder, som en hacker vælger at udføre et angreb på, bliver kendt, arbejder vores interne sikkerhedsteam målrettet på at højne beskyttelsesniveauet, uanset om truslen i første omgang er rettet mod os eller mod en af vores konkurrenter.

Hold dig opdateret her på siden og forbliv sikker.

Tilbage til nyheder