Vi tar cybersikkerheten på alvor

På grunn av nylige cyberhendelser som påvirker andre verter, ønsker vi i one.com å gi ytterligere klarhet om våre sikkerhetstiltak for å berolige kundene våre.

Å beskytte kundedata har alltid vært en prioritet for one.com, og derfor er sikkerhet bygget inn i DNAet til vår infrastruktur. Fordi nettkriminalitet stadig øker, distribuerer vi ofte nye målinger for å holde oss oppdaterte om eventuelle endringer i cybertrussellandskapet.

Våre kunder er avhengig av løsninger for en sikker og trygg tilstedeværelse på nettet

Som en digital tjenesteleverandør, jobber one.com hardt for å sikre robustheten til våre tjenester, systemer og fasiliteter. Kryptering, sertifikater, nettverksfordeling er noen av målingene vi tar – uten ekstra kostnad for våre kunder. Som et eksempel, når det kommer til e-post jobber vi med de industriledende partnerne Halon, Spamhaus og Cyren for den raskeste og beste beskyttelsen online.

Cybersikkerhet er i tillegg dypt integrert i vår forretningsdrift. Som Jacob Zwicki, sjefen vår for informasjonssikkerhet, forklarer:

“Sikkerhet er et ansvar vi deler og håndterer med største forsiktighet. Hendelseshåndtering, styring av forretningskontinuitet, overvåking, revisjon og testprosedyrer er kjernen i våre rammeverk for sikkerhet og risikostyring. Vår toppledelse er svært forpliktet til denne innsatsen for å sikre sikkerheten til våre kunders data.”

Hvordan holde deg sikker på nett

Mens vi investerer kontinuerlig i cybersikkerhet, kan kundene våre også gjøre mye for å beskytte dataene sine.

Her er noen få nyttige tips fra vår kunnskapsbase:

Moderne cybertrusler er i stadig utvikling og kompliseres. Etter hvert som nye angrepsvektorer blir kjent, enten det er mot oss eller konkurrenter, vil det interne sikkerhetsteamet gi det ekstra fokus og oppmerksomhet. Følg med og vær trygg.