.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Vad är cc i ett e-postmeddelande?

När du skriver ett e-postmeddelande i din mailklient kan du välja att lägga till flera olika typer av mottagare. En av dessa är typer är “cc” – men vad betyder egentligen cc och hur använder du denna typ bäst? I denna artikel kommer du få läsa och lära dig allt du behöver veta.

vector

I korthet

Glossary

Carbon Copy (CC) är en e-postfunktion som gör att du kan skicka en kopia av ett e-postmeddelande till någon utöver den huvudsakliga mottagaren.

Vad betyder cc?

“Cc” är en förkortning som på engelska står för “carbon copy” och är en hänvisning till de gamla karbonpapperna som användes innan den digitala världen kom till. Du har dock säkert sett dessa svarta pappersark som man lägger mellan två papper för att det som skrivs på det översta ska kopieras till det nedersta. Cc, på samma vis, innebär helt enkelt att du skickar en kopia av ditt mejl till någon som inte är den faktiska mottagaren.

Varför skickar man cc i ett e-postmeddelande?

Cc används ofta för att meddela en tredje part om informationen som delges i ett e-postmeddelande. Detta kan till exempel vara när du svarar en kollega på en fråga och lägger till din chefs e-postadress som kopia. Personen i kopian behöver inte nödvändigtvis skicka ett svar, men får samtidigt möjligheten eftersom de också har mottagit informationen som skickas.

Finns det anledningar att inte använda cc i ett mejl?

Cc är en användbar funktion, men tänk samtidigt på att andra än mottagaren kan läsa innehållet i meddelandet du skickar. Du bör därför noggrant överväga vem som får ta emot ditt meddelande och i regel är det bra att vara så sparsam som möjligt med mottagarna som läggs till och att du alltid utelämnar konfidentiell information som inte får delas med andra.

Vad är bcc?

Förutom cc finns sen även typen bcc – eller hemlig kopia. Bcc står för “blind carbon copy”. Detta innebär att du skickar en kopia av ett e-postmeddelande till andra personer, men att ingen av mottagarna kan se att dessa lagts till som mottagare. Ofta används bcc av integritetsskäl.

Vad är skillnaden mellan cc och bcc?

Skillnaden mellan cc och bcc är integriteten. Genom att skicka ett cc kan alla mottagare se vem som tagit emot e-postmeddelandet, medan man med bcc endast ser de faktiska mottagarnas e-postadresser.

Hur använder man cc?

Genom att använda din mailklients cc-funktion kan du enkelt skicka en kopia av ditt e-postmeddelande. Öppna först ett nytt meddelande och välj vem du vill skicka det till. Under den huvudsakliga mottagaren ser du sedan ett alternativ för att lägga till e-postadresser som kopia. Du skickar sen e-postmeddelandet till dina mottagare som vanligt och adresserna som lagts till under CC får sen också en kopia.

Vill du prova att cc:a på egen hand men saknar fortfarande en e-postadress? Köp ett webbhotell med e-post från one.com idag!

Framstå professionell med en företagsmail

Maila dina kontakter professionellt med din egen domän.

Köp nu
  • Tillgång överallt, när som helst
  • Spam- & virusskydd
  • Mail på din egen domän
  • Egen webmail
  • Support 24/7
  • Annonsfri