.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Hvad er en proxyserver?

Skal du bruge en proxyserver i din virksomhed?

vector

Kort om

Glossary

En proxyserver er et serverprogram, der fungerer som mellemled mellem din enhed og internettet. Proxyserveren kan forbedre hastigheden, øge sikkerheden og værne om brugerens privatliv. Proxyservere bruges ofte til at administrere internetbrug og nægte adgang til bestemte hjemmesider eller til at få adgang til internetindhold, der er blokeret pga. af brugerens geografiske placering.

En proxyserver fungerer som mellemled mellem din computer og internettet, og proxyserveren vil svare på dine anmodninger og give dig adgang til de data, du ønsker.

Proxyserveren henter altså dataoplysninger om den hjemmeside, som du vil besøge. I denne artikel forklarer vi alt, hvad du har brug for at vide om en proxyserver, og hvorfor det vil kunne være relevant for din virksomhed at bruge en proxyserver.

Hvad gør en proxyserver?

Når du vil besøge et website, indtaster du typisk webadressen i din browser og trykker på ’Enter’. Det som sker følgende er, at din computer henter den hjemmeside, du har anmodet om. Indholdet fra den pågældende hjemmeside hentes fra webserveren, og vi bemærker det slet ikke. Processen tager nemlig kun et splitsekund, før vi får vist websitet.

Bruger man en proxyserver vil denne fungere som ’mellemmand’ mellem dig og webserveren. Når du vil besøge en hjemmeside, vil proxyserveren således behandle den anmodning, du har sendt fra din computer, og på dine vegne hente indholdet fra hjemmesiden og sende det til din computer.

Hvorfor skal man bruge en proxyserver?

En proxyserver har mange fordele. Nedenfor har vi listet de væsentligste grunde til, at det kan være en fordel for dig og din virksomhed at bruge en proxyserver.

Privatliv og anonymitet

En af de væsentligste fordele ved at bruge en proxyserver er, at proxyserveren er med til at sikre privatlivets fred. En proxyserver skjuler nemlig din IP-adresse. Det betyder, at det giver dig mulighed for at være anonym, når du surfer på internettet. Når du ikke bruger en proxyserver, vil din IP-adresse være synlig, og andre kan finde ud af, hvilke hjemmesider, som du besøger. Når du derimod bruger en proxyserver, vil det være proxyserveren, der henter dataene, så du kan besøge en hjemmeside. Proxyserverens IP-adresse vil i dette tilfælde være den eneste synlige IP-adresse.

Hastighed

En anden fordel ved at bruge en proxyserver er den hastighed, som du opnår. Hvis en organisation eller en virksomhed bruger en proxyserver, vil proxyserveren hente de hjemmesider, som en bruger efterspørger. Som nævnt fungerer det på den måde, at proxy-serveren, på vegne af brugeren, henter hjemmesiden fra internettet og derefter gemmer indholdet i en cache-database. Ved at placere hjemmesidens data i en centraliseret cache-database vil andre brugere i virksomheden nu kunne hente det pågældende website langt hurtigere. Grunden til dette er, at proxyserveren, næste gang der kommer en forespørgsel, ikke behøver at gå på internettet for at hente den hjemmeside, brugeren har anmodet om. Indholdet fra hjemmesiden er allerede gemt i cache-databasen.

Ps. Det sparer også båndbredde, da proxyserveren kun behøver at gå på internettet for at hente data fra nye hjemmesider, som ingen i organisationen tidligere har forespurgt på. 

Aktivitetslogning

Ved at du som virksomhed eller organisation bruger en proxyserver kan du også registrere, hvilken hjemmesider dine medarbejdere besøger. Proxyen vil automatisk registrere de hjemmesider, som bliver besøgt og bl.a. også notere, hvor lang tid, der bliver brugt på at gennemse det enkelte website.

Ved hjælp af proxyserveren kan en virksomhed også konfigurere proxy serveren til at blokere visse typer af hjemmesider. For eksempel kan der blokeres for Facebook, hvis ledelsen ikke ønsker, at medarbejderne skal benytte virksomhedens computere til at surfe på Facebook, mens de er på arbejde.

Der er mange fordele ved at bruge en proxyserver, men du skal huske på, at en proxyserver ikke kan kryptere data. Hvis dataene ikke er krypteret, kan de opsnappes af hackere. For at sikre kryptering af dine data har du brug for en VPN-løsning. (Virtuelt privat netværk). VPN’en vil skjule IP-adressen og kryptere alle data, der overføres mellem din computer og internettet. Således holdes al din aktivitet privat, når du bruger en VPN.