.com
$ 9.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1. år

Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

Cybersikkerhed

Vi ved, at vores kunder er afhængige af vores produkter for at drive deres forretning og online tilstedeværelse. Synlighed af hjemmesiden er af afgørende betydning for at blive set og dele oplysninger, uanset om det er til forretningsformål eller andet. 

Vores kunder er afhængige af sikre løsninger til deres online tilstedeværelse

Vi driver en velbygget infrastruktur, som vores kunder kan stole på. Vi overvåger og tilpasser os løbende cybersikkerhedslandskabet.

Vi prioriterer sikkerhed i hele vores virksomhed. Det er et ansvar, vi er sammen om, og som vi håndterer med største omhu.

Sikkerhed er prioriteret og integreret i vores forretning

Alle medarbejdere er ansvarlige inden for deres eget ansvarsområde i en åben kultur, hvor risici håndteres og varetages i henhold til bedste praksis.

Cyberkriminalitet er steget over de seneste år, og vi er meget opmærksomme på, at cyberangreb kan være skadelige for vores kunder. Derfor anvender vi metoder for bedste praksis som f.eks. PDCA (Plan-Do-Check-Act) og ISO27001. I kombination med et højt engagement fra topledelsen sikrer vi det rette sikkerhedsniveau for vores kunder.