.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Cybersäkerhet

Vi är medvetna om att våra kunder är beroende av våra produkter för sin verksamhet och onlinenärvaro. Webbplatssynlighet är nyckeln till att synas och kunna dela information, oavsett om det är i affärssyfte eller annat.

Våra kunder förlitar sig på säkra lösningar för onlinenärvaro

Vi driver en välbyggd infrastruktur som våra kunder kan lita på. Vi övervakar och anpassar oss kontinuerligt efter hur cybersäkerhetslandskapet ser ut.

Säkerheten är prioriterad inom hela vår verksamhet. Det är ett ansvar vi delar som grupp och hanterar med största omsorg.

Säkerheten är prioriterad och integrerad i vår verksamhet

Alla medarbetare har sina egna ansvarsområden i en öppensinnad kultur där risker hanteras i enlighet med de bästa arbetssätten.

Cyberbrottsligheten har ökat under de senaste åren och vi är medvetna om att cyberattacker kan vara förödande för våra kunder. Det är därför vi tillämpar de bästa arbetssätten, som PDCA (Plan-Do-Check-Act) och ISO27001. I kombination med stort engagemang från högsta ledningen säkerställer vi rätt säkerhetsnivå för våra kunder.