.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Hur mycket RAM-minne och CPU behöver min hemsida?

Ta reda på varför RAM-minne och CPU är viktigt.

Hur mycker RAM-minne och CPU din hemsida behöver beror på vilken typ av hemsida du har. 

Låt oss börja med att besvara den viktiga frågan: vad är RAM-minne? 

RAM står för Random Access Memory. Ett RAM-minne fungerar som ditt korttidsminne och hårddisken är motsvarigheten till ditt långtidsminne. RAM-minnet, även kallat internminne, är din dators korttidsminne. 

Ett tillräckligt stort dator RAM-minne är centralt om du vill ha en välfungerande hemsida. Användarvänlighet är viktigt och därför måste du förstå hur ett dator RAM-minne och en dator processor fungerar samt hur mycket av varje du behöver för att få en bra användarvänlighet. Om din hemsida inte får tillräckligt med RAM-minne kommer dina besökare att få ett felmeddelande som säger “500 internal server error”. Detta felmeddelande kommer med största sannolikhet leda till färre besökare och påverka ditt varumärke negativt. Det kan även minska din nättrafik.  

Webbplatsens hastighet

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur ett dator RAM-minne och CPU (dator processor) fungerar och hur mycket CPU och internminne dator som behövs för att din hemsida ska ge en bra användarupplevelse.

Hur fungerar ett RAM-minne?

Ett RAM-minne dator lagrar data och ger din dator snabb tillgång till informationen. Ett internminne dator är snabbare än SSD (Solid-State Drive – en komponent i datorn) och datorns hårddisk. Skillnaden mellan SSD, din dators hårddisk, och ett RAM-minne är att ett RAM-minne kan lagra mindre data. Dessutom tappar en dator RAM-minne all information om strömförsörjningen bryts. 

RAM-minne

Hur fungerar då ett dator RAM-minne i förhållande till din hemsida? Ju mer RAM-minne du har, desto säkrare kan du vara på att hemsidan kan hantera flera processer parallellt.

Hur mycket internminne dator behövs?

Ju större ett internminne dator är, desto snabbare kan det hantera information. Du behöver ta reda på hur mycket RAM-minne du behöver utifrån vad du ska använda datorn till, till exempel för att titta på film eller spela datorspel. Om du har har mer RAM-minne än du behöver fyller det ingen extra funktion, utan kostar dig bara mer pengar när du köper datorn. 

Datorns internminne

Se det så här, varje flik som du har öppen i din webbläsare kräver RAM-minne. Medan du läser den här artikeln om hur mycket  CPU och internminne dator din hemsida behöver, använder one.com fliken dator RAM-minne. Dina bakgrundsprogram och appar använder också RAM-minne, även om du inte använder dem aktivt. 

Några faktorer som står i direkt relation till hur mycket RAM-minne din hemsida behöver är:

  • Trafik

Ju mer trafik du har desto mer dator RAM-minne krävs för att kunna hantera alla förfrågningar från servrarna. 

  • Content Management System

Om du använder ett CMS, till exempel WordPress, behöver du mer RAM-minne. 

  • Online applikationer

Appar tar inte bara upp mycket lagringsutrymme, de behöver också mer RAM-minne och en större dator processor. 

Det är viktigt att överväga dessa tre faktorer när du väljer hosting-lösning för att du ska kunna vara säker på att din hemsida fungerar smärtfritt. 

På one.com kan du välja mellan ett antal hosting-paket som erbjuder en större eller mindre mängd RAM-minne och dator processor för att täcka dina behov. När du behöver uppgradera din hosting-lösning för att expandera din webbplats och öka trafiken är det inga problem att göra det. 

Serverhastighet

Vad gör en CPU i en dator?

CPU står för Central Process Unit. CPU är hjärnan i datorn; den tar emot och utför de instruktioner som du ger den. CPU, eller dator processor, är ett chip och ska inte blandas ihop med minneslagring. En dator processor har i uppgift att köra program på din dator. 

Med tekniska termer säger man att CPU får en eller flera ordrar från RAM-minnet och genomför sedan ordern på kommando från RAM-minnet.  

CPU

Hur fungerar en CPU?

Din hemsida anser att ju bättre prestanda en CPU har, desto mer information kan den lagra och administrera. Din hemsida kommer att ladda snabbare och fungera optimalt om dator processorn har tillräckligt med kapacitet. 

Styrkan med en CPU är att den kan hantera flera förfrågningar parallellt. Har du en hemsida med mycket trafik är det bästa att satsa på en dator med en CPU vars kapacitet är så hög att den klarar av att hantera flera förfrågningar samtidigt utan att användarvänligheten blir lidande. 

Illustration av CPU

Hur arbetar CPU och RAM-minnet tillsammans?

Så hur arbetar då CPU och internminnet med varandra? 

Som vi har tagit upp tidigare är ett RAM-minne datorns korttidsminne som hjälper webbplatsen att komma ihåg och hålla reda på flera uppgifter samtidigt, till exempel öppna en hemsida eller publicera ett inlägg. Därefter tar din dator processor emot och genomför instruktionerna från RAM-minnet en efter en. 

De arbetar tillsammans och är beroende av varandra för att fungera korrekt. Ju mer RAM-minne du har desto tryggare kan du vara med att informationen inte blir blockerad.  Dessutom undviker du risken att det går långsammare när informationen skickas till din dator processor.