.com
$ 9.99 $ 26.99 /1ste jaar
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1ste jaar

Inloggen

Configuratiescherm Webmail Website Builder Webshop File Manager WordPress

Wat is Anycast DNS?

Ontdek de vele voordelen van de Anycast netwerktechniek

Anycast is een netwerktechniek waarmee één IP adres voor meerdere servers kan gelden. Dit betekent dat de IP prefix vanaf meerdere plaatsen geadverteerd wordt. Wanneer een gebruiker een verzoek doet (als je op een link klikt om een website te bezoeken), beslist het netwerk waarheen je verzoek geleid moet worden op basis van routeringsprotocollen en de beschikbaarheid van servers. Om het proces verder te vereenvoudigen, zorgt Anycast DNS ervoor dat elk van de beschikbare DNS servers op je verzoek kan tegemoetkomen. Zoals gezegd is dit dan gebaseerd op protocollen, de beschikbaarheid maar ook op de plaats: de server die het dichtst bij je locatie is, reageert op je verzoek. Anycast DNS heeft veel voordelen. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Waarom valt Anycast DNS op?

Normaal maakt een server of een apparaat verbinding met het internet met een IP adres (een IP adres zou je kunnen vergelijken met een straatadres). Elk apparaat en elke server moet een IP adres hebben om traceerbaar te zijn en verbinding te kunnen maken met het internet.

Doorgaans is het 1+1 als het gaat om IP adressen en het internet. Het gaat van één apparaat/server naar het netwerk.

Anycast DNS is onderscheidend omdat het meerdere apparaten/servers, en niet slechts één, toestaat om met hetzelfde IP adres verbinding te maken met het internet. Met Anycast DNS is het dus 1 + meerdere servers/apparaten.

Hoe werkt Anycast DNS?

DNS, ook bekend als Domain Name System, vertaalt namen in een IP adres, zodat zoekmachines het adres kunnen lezen. Denk bijvoorbeeld aan de naam van je website. Wanneer een DNS verschillende namen vertaalt, wordt dit ‘resolving’ genoemd. Als je dus hoort of leest over DNS resolver, verwijst dat naar servers die aan het oplossen ervan werkt. 

Telkens als je een website wilt bezoeken een een zoekopdracht stuurt, wordt het verzoek naar een DNS resolver verzonden die dan het IP adres van die website geeft. Stel je typt bijvoorbeeld www.one.com in, dan vertaalt de machine jouw verzoek in cijfers zodat je de website kunt bezoeken. 

Dit gebeurt er zonder Anycast DNS

Als je geen Anycast DNS gebruikt, vertraagt dat het proces. Je gebruikt waarschijnlijk unicast routing als je geen Anycast DNS gebruikt. Unicast werkt anders dan Anycast. Unicast stuurt de query naar een specifieke server, niet naar meerdere. Als de resolver vervolgens niet beschikbaar is of niet werkt op het moment van de aanvraag, zal je een andere weg moeten zoeken door queries naar andere DNS resolvers te sturen. Hierdoor duurt het laden van een website langer. 

3 redenen om gebruik te maken van Anycast

Anycast DNS heeft veel voordelen. Hieronder geven we drie redenen hoe het jou voordeel kan opleveren.

  • Vertraging

De manier waarop Anycast DNS op query’s en verzoeken reageert, verkort de tijdspanne tussen jou als gebruiker die een verzoek doet en de server die op je verzoek antwoordt. Vertraging kan een probleem zijn omdat je waarschijnlijk onmiddellijk een antwoord op je verzoek wilt. Als gebruiker wil je niet wachten tot de website geladen is: je wilt dat de browser onmiddellijk de website toont. 

Anycast DNS lost die vertraging op. Anycast DNS laat DNS resolving veel sneller werken omdat de query naar meerdere DNS resolvers gestuurd wordt en niet naar slechts één specifieke. Als volgende en laatste stap zoekt het de dichtstbijzijnde DNS resolver die beschikbaar is. 

  • Uptime 

Anycast DNS verbetert de uptime van de DNS oplossende dienst. Als je geen Anycast DNS gebruikt, bestaat het risico dat een server niet beschikbaar is, waardoor op andere manieren opgelost moet worden. Gebruik je echter Anycast DNS, dan is de kans minimaal dat hetzelfde gebeurt, want de query gaat naar meerdere servers. Zo kiest het automatisch een server die zowel beschikbaar is als geografisch in de buurt van je toestel. 

  • Bescherming

Anycast DNS biedt je bescherming tegen DDoS aanvallen. DDoS aanvallen richten zich op DNS resolvers; dit type aanval wordt DNS flood genoemd. Het leger van bots zal de DNS resolver overweldigen met een waanzinnige hoeveelheid DNS queries.

Anycast beschermt je tegen een DDoS aanval door het verkeer te spreiden. In plaats van één specifieke server te gebruiken, zoals hierboven vermeld, gebruikt DNS anycast meerdere servers, waardoor het voor het voor een bot moeilijk wordt om de servers te overweldigen. Het bot leger kan één server overweldigen door een onbeperkte hoeveelheid queries te sturen, maar als Anycast meerdere servers gebruikt, zal het leger daar niet in slagen.