.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Vad är TFTP?

vector

I korthet

Glossary

TFTP står för Trivial File Transfer Protocol och är ett enkelt sätt att föra över filer mellan servrar och datorer. TFTP är snabbare än andra protokoll men också mindre säkert. Det används oftast för att överföra små filer.

TFTP står för Trivial File Transfer Protocol. TFTP är ett protokoll som kan användas för filöverföring över nätverk och mellan datorer. TFTP är ett enklare sätt att överföra filer jämfört med FTP och SFTP.

TFTP används vanligtvis inte för filöverföring på internet eftersom det inte är lika säkert som FTP och SFTP. Istället bör TFTP användas för filöverföring inom ditt lokala nätverk, för att säkerställa att dina filer är skyddade.

TFTP

Vad är skillnaden mellan TFTP och FTP?

Skillnaden mellan TFTP och FTP ligger i den underliggande tekniken. FTP förlitar sig på TCP (Transmission Control Protocol) under transport. TFTP förlitar sig på dock på UDP (User Datagram Protocol) eftersom det är ett så kallat anslutningslöst protokoll. Eftersom TFTP använder ett anslutningslöst protokoll är det inte ett pålitligt protokoll för överföring.

  • TCP och UDP

Kommunikationen mellan datorer måste vara säker och pålitlig. När en fil överförs till din dator från en annan dator måste din data tas emot på ett korrekt sätt. Om du till exempel laddar ner en fil vill du givetvis ha hela filen, inte bara delar av den.

TCP garanterar att du får all din data på ett korrekt sätt. TCP verifierar anslutningen mellan de två datorerna innan någon kommunikation sker mellan datorerna.

UDP, å andra sidan, är som sagt anslutningslös. Därför verifierar den inte en anslutning mellan de två datorerna för att garantera att data levereras korrekt. Om du skickar en fil med UDP kommer din dator alltså inte bry sig huruvida informationen tas emot av den slutliga mottagaren eller inte.

  • TFTP port

FTP använder portarna 21 och 20 – TFTP använder port 69.

Servrar
  • Autentisering

FTP kräver även ett lösenord för att autentisera användaren. Om du vill komma åt en FTP-server behöver du alltså verifiera dig med ett användarnamn och lösenord.

TFTP behöver inte autentisera en användare. Som användare behöver du bara känna till namnet på filen du försöker ladda ner, så kan du sedan skicka ett kommando för att begära den specifika filen.

  • Långsammare

TFTP är långsammare i sin överföringsprocess jämfört med FTP. Detta beror på att TFTP-servern behöver dela upp data i mindre delar under överföringen till TFTP-klienten.

Från server till enhet

Hur fungerar en TFTP-server?

En TFTP-server är alltid på standby vid port 69 för eventuella förfrågningar från TFTP-klienten. Det betyder att så fort en TFTP-klient begär att ladda ner en fil kommer TFTP-servern att skapa och starta en process. TFTP-klienten skickar en begäran till TFTP-servern via UDP.

När TFTP-servern har tagit emot denna begäran skickas datan som krävs till TFTP-klienten. Om den data du har begärt innehåller många filer, kommer TFTP-klienten att skicka en bekräftelse till TFTP-servern varje gång en datamängd har tagits emot under hela processen. Processen motsvarar stop-and-wait, vilket innebär att TFTP-servern väntar tills den får en bekräftelse från TFTP-klienten innan den skickar ytterligare datamängder.

För att säkerställa att dina filer skyddas och skickas korrekt när du använder TFTP bör du bara skicka filer inom ditt lokala nätverk. Om du till exempel vill skicka firmware-bilder till din brandvägg kan du använda TFTP eftersom det är inom ditt lokala nätverk. Kom dock ihåg att TFTP-servern inte garanterar en säker filöverföring. Därför är det viktigt att endast överföra filer inom ditt lokala nätverk.