Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. hosting 2 Created with Sketch. hosting Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue svg-CP Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. wsb Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. wsb 2 Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. wp Created with Sketch. wp 2 Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. svg-webmail Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Menu Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Produkt och sekretesspolicy

Sekretesspolicy
Personlig data-policy
Policy för domänutlöpande
One.coms kundtjänsthantering
Abuse
Särskilda villkor för de enskilda toppdomänerna

Sekretesspolicy

Varför kundintegritet är viktigt för One.com

Kundens rätt till integritet är av stor vikt för One.com. One.com är medvetna om att när en kund väljer att förse One.com med personlig information lägger kunden sin tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet på ett ansvarsfullt sätt.

One.com anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för kunden. One.com har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar kundens personliga information.

Personlig information som samlas in av One.com

När en beställning görs hos One.com samlar One.com kundens kontaktinformation som inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skydda kundintegritet

One.com tar nödvändiga steg för att skydda kundens integritet. När en kund ger oss känslig information (t.ex. ett kreditkortnummer vid ett köp) tar One.com alla rimliga steg för att skydda den, så som kryptering av kundens kortnummer. One.com använder även rimliga säkerhetslösningar för att skydda kundens personliga information i One.coms system.

Ibland kan One.com uppge kundens namn och adress till en tredje part när det krävs för att leverera en specifik vara eller tjänst som har efterfrågats av kunden. One.com uppger ingen kundinformation till andra företag eller individer för marknadsföring utan kundens medgivande.

Personlig information som kan uppdateras av kunden

Kunden kan hjälpa One.com att förbättra effektiviteten och kvaliteten på servicen genom att hålla One.com informerad om alla ändringar till kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kunden kan göra detta genom att uppdatera kundens personliga detaljer i kundens egen kontrollpanel på One.com.

Den personliga information One.com samlar och handhar går under den sekretesspolicy som var i kraft när informationen samlades ihop. One.com reserverar sig för rätten att ändra i sekretesspolicyn och ger en notis om sådana ändringar i nyhetssektionen på www.one.com. Kunden bör se igenom sekretesspolicyn periodsvis så att det möter kundens behov.

Sekretess och utlämnande till tredje part angående domänhantering

Som en del av sina skyldigheter som en registrator av toppdomäner krävs det av One.com att viss information lämnas till namnauktoriteter om kunder som registrerar domännamn hos One.com.

Denna information inkluderar personlig data så som kundens namn, adress och telefonnummer. Den relevanta namnauktoriteten kan göra denna information offentlig genom öppna åtkomliga register över domännamnsägare.

Som ett villkor för ett köp av domän genom One.com godkänner kunden att kundens personliga data utlämnas till de relevanta domännamnsauktoriteterna. Kunden förstår och accepterar att det är ett villkor för köpet av ett domännamn från One.com att kunden godkänner överlämningen av hans/hennes personliga data till de relevanta namnauktoriteterna och godkänner att namnauktoriteterna gör denna information åtkomlig på en offentlig databas.

Personlig data-policy

Personlig data

Med personlig data menas all information kunden har lagt på sitt webbutrymme hos One.com, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton och databasinnehåll.

Kundens data på kontot

Registrering av en domän genom One.com gör kunden till ägare av domänen. Kunden erhåller alla rättigheter till innehållet kunden lägger på sitt webbutrymme på One.com. Mallarna och bilder som finns till förfogande från One.com förblir One.coms intellektuella egendom. Det sagt gör One.com inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som kunden har publicerat på sitt konto. Kontoägaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.

One.com skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en kunds webbutrymmeskonto. Men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar One.com som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta auktoriteterna. I alla andra fall vidtar One.com åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar One.com att göra det.

Kundens ansvar för kontot på One.com

Kunden borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt kundens privata personliga information. Kunden bör ta denna säkerhetsåtgärd även om kunden inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

Datasäkerhet

One.com är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på kundens webutrymme. Vi vill att våra kunder ska se One.com som en säker plats för datalagring. One.coms datacenter är därför designat för att klara högsta säkerhetsstandard. All kunddata och One.coms systemdata är säkrad genom en daglig fjärrbackup av alla servrar via en privat 10 Gbit fiberanslutning till ett separat backupdatacenter placerat 10 km från huvuddatacentret.

Den dagliga backupen säkrar våra kunders konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konto, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom One.coms kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför One.coms kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.

Policy för domänutlöpande

Generiska toppdomäner och .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk domännamn

One.com förnyar registreringen av en domän innan den löper ut såvida domänens registrant uppfyller One.coms betalningsvillkor.

Underrättelse om domänutlöpande

Innan en gTLD utlöper kommer One.com att meddela domänens registrant vid två tillfällen med instruktioner om hur domännamnet ska förnyas. Det första meddelandet skickas via e-post ungefär en månad innan utlöpande. Det andra meddelandet skicka via e-post ungefär en vecka innan utlöpande.

Underrättelse om Post-expiration

Om en domänregistrering inte förnyas av registranten så kommer One.com att inom fem dagar efter utlöpandet skicka ytterligare ett meddelande om domänutlöpandet till domänens registrant med instruktioner om hur domännamnet kan återställas.

Innehåll i underrättelse om utlöpande

One.com skickar underrättelsen om utlöpandet via e-post på det språk som registraravtalet är på. All relevant information om utlöpsdatum, domänförnyelse och rekommenderad åtgärd finns tydligt tillgängligt när man öppnar underrättelsemeddelandet.

Redemption grace period

One.com erbjuder en redemption grace period på 30 dagar efter att en gTLD har löpt ut. Under redemption grace period så är DNS inaktiverat för domänen och den kan inte flyttas. One.com kan återställa domänen på registrantens begäran under redemption grace period. Avgiften för att återställa domänen visas i One.coms prislista.

Den här policyn för domänutlöpande fastställer One.coms Expired Registration Recovery Procedure (ERRP) för gTLD:er så som ICANN har fastslagit och för .uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk domännamn. Det kan vara andra policys för domänutlöpande för andra toppdomäner.

Länkar

One.coms priser
Utbildningsmaterial för registrant (ICANN)
Registrantens fördelar och ansvar (ICANN)

One.coms kundtjänsthantering

Hur vi hanterar kundärenden

Om du har några frågor, kontakta vår kundsupport. Inom fem minuter efter att vi har mottagit din förfrågan, till support@se.one.com eller salg@se.one.com, kommer vi att skicka ut ett automatiskt bekräftelsemail. Du kommer att bli besvarad inom 24 timmar av vår kundsupport.

Vår hantering av klagomål

1. Kontakta vår support eller försäljningsavdelning

I första hand ska du kontakta vår support. För försäljnings- och abonnemangsrelaterade frågor, kontakta vår försäljningsavdelning. För tekniska frågor, kontakta vår kundsupport. Vi kommer att besvara din förfrågan inom 24 timmar.

2. Kontakta vårt Customer Care-team

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått från vår kundsupport eller från försäljningsavdelningen, vänd dig till vårt Customer Care-team.

Customer Care-teamet kommer att undersöka ditt ärende noggrant och återkommer med en lösning inom två arbetsdagar.

3. Kontakta vår supportmanager

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått av Customer Care-teamet kan du ta ärendet vidare till supportmanagern.

Alla klagomål som tas vidare till supportmanagern ska inkludera följande information: Ditt namn, kontaktuppgifter, domännamn eller ordernummer samt en tydlig beksrivning av ditt klagomål. Skriv "Klagomål" i ämnesraden av ditt e-postmeddelande.

Supportmanagern kommer att bekräfta ditt klagomål inom två arbetsdagar och försöker svara inom fem arbetsdagar.

4. Skicka ett klagomål för tvistlösning online

Ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts från One.com kan lämnas till Europakommisionens onlineportal för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.

När du lämnar in ett klagomål, ange vår e-postadress: service@one.com.

Angående .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk-domäner

Om du inte är nöjd med din kontakt med vår supportmanager och du tycker att vi har brutit mot registraravtalet, följ Nominets klagomålprocess.

Abuse

Hur vi hanterar abuse-ärenden

Som en ackrediterad ICANN-registrar så tar vi abuse-ärenden på väldigt stort allvar. Kontakta oss om du vill rapportera abuse. One.com kommer att titta på alla klagomål för att bedöma deras giltighet och hantera din begäran så snabbt som möjligt.

Särskilda villkor för de enskilda toppdomänerna

Användning av .de-domäner

När du registrerar eller flyttar .de-domäner fungerar One.com enbart som en mellanhand mellan domänägaren och DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (cf. http://www.denic.de/)

Användning av .dk-domäner

Domänägaren godkänner att fortsatt registrering eller flyttning är villkorsstyrd, bland annat i enlighet med gällande DIFO-regler angående administrering av domännamn under toppdomänen .dk, inklusive de beslut som fattas av styrelsen för klagomål inrättat av DIFO, jfr. artikel 5 av reglerna (jfr. http://www.dk-hostmaster.dk/)

Användning av .nl-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .nl-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa SIDNs gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .nl (jfr. https://www.one.com/static/terms/regulations-registration.pdf)

Användning av .se-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .se-domännamn är One.com länken mellan .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), och domänägaren förbinder sig till att följa .SE:s gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .se (jfr. http://www.iis.se/ och https://www.one.com/static/terms/se-registrar.pdf)

Användning av .uk-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .uk-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa Nominets gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .uk (jfr. http://www.nominet.org.uk/)

För andra domännamn än de som nämns på denna sida hänvisas till de regler som gäller för de enskilda toppdomänerna. Om domänägaren inte följer reglerna för den aktuella domänen har One.com rätt att radera kundens webbutrymme.

Användning av .rio-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .rio-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa villkoren för lansering och registrering av .rio-domäner (jfr. http://nic.rio/english/policies/)

Användning av .be-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .be-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa DNS.be:s villkor för .be (se även http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Användning av generiska toppdomäner

Genom att registrera eller flytta ett generiskt toppdomännamn till One.com samtycker domänägaren till att följa domänregistreringsavtalet hos One.com (jfr http://www.one.com/sv/domanregistreringsavtal)

Användning av andra domännamn

För andra domännamn än ovanstående så hänvisar vi till de individuella toppdomänernas villkor.

Betalningsvillkor

Angående de särskilda betalningsvillkoren för enskilda domäner vänligen se https://www.one.com/sv/support/faq/vem-betalar-jag-den-aarliga-domaenavgiften-till.