.com
$ 9.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 9.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Skapa en marknadsföringsstrategi: en workshop med exempel

Skapa en strategi för bra innehåll till din målgrupp

Din hemsida, din marknadsföring och all kommunikation som ditt företag gör har ett syfte: att nå din målgrupp – de personer som är mest intresserade av att köpa dina produkter eller tjänster. För att lyckas behöver du en marknadsföringsstrategi för ditt innehåll.

Vi har skapat en workshop för att hjälpa dig och när du är färdig har du skapat anpassad marknadsföringsstrategi för ditt företag och målgrupp. Detta kan stärka din marknadsföring och skapa bra riktlinjer för ditt företags identitet.

Innan vi sätter igång ska vi ta en titt på de grunder som är viktiga att känna till när vi skapar innehåll som riktar sig till en målgrupp.

Bygg enkelt en hemsida som du är stolt över

Skapa en professionell hemsida med ett enkelt och prisvärt Hemsideprogram.

Prova gratis i 14 dagar
 • Välj mellan 150+ mallar
 • Ingen programmering krävs
 • Enkelt att komma igång
 • SSL-certifikat ingår
 • Mobilvänligt
 • Support 24/7

Målgruppsdrivet innehåll

Målgruppsdrivet innehåll är kommunikation som riktar sig till en målgrupp som du försöker nå. Det behövs flera saker för att skapa bra målgruppsdrivet innehåll:

 • Kunskap om din målgrupp: Det är enklare att anpassa kommunikation till en målgrupp som man känner väl.
 • Kunskap om kanalen: Det är viktigt att veta hur personer på olika plattformar och kommunikationskanaler förväntar sig att kommunikation ska se ut. Innehåll på TikTok och LinkedIn ser till exempel sällan likadant ut.

När du förstår dessa två punkter kan du skapa en effektiv marknadsföringsstrategi för innehåll som passar din målgrupp.

Nu ska vi använda denna förståelse för att förstå hur vi kan skapa värdefullt innehåll för en målgrupp.

Värdefullt innehåll för din målgrupp

Om du skapar innehåll för din hemsida, för ett nyhetsbrev eller för sociala medier är det viktigt att du funderar på vilket innehåll din målgrupp tycker är värdefullt.

Bra innehåll har såklart ett värde eftersom det ger dig och ditt varumärke uppmärksamhet men hur kan det ge värde för din målgrupp? Du kan skapa värde med innehåll på tre sätt:

 • Innehåll som inspirerar
 • Innehåll som underhåller
 • Innehåll som informerar

Om du skapar innehåll som lyckas inspirera, underhålla eller informera, har du lyckats engagera din målgrupp, vilket har gett ett värde.

Tänk på ditt företags identitet

Det mest effektiva sättet att skapa innehåll på är med ett målgruppsdrivet fokus. Målgruppsdrivna processer bör dock också ta ditt varumärke i åtanke. Det innehåll du skapar bör alltid passa ditt varumärke, för att hjälpa dig bygga ditt varumärke och det varumärkesförtroende som dina kunder har.

Du kan ändå experimentera med olika kanaler för att hitta nya kunder. Testa till exempel Facebook, Instagram, TikTok, X och YouTube för att förstå var dina kunder finns och vilka kanaler som fungerar bäst för dig.

Checklista

Vi har tittat på faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när du skapar målgruppsdrivet innehåll. Här är en checklista som är viktig att ta hänsyn till när du börjar din workshop.

Målgruppsdrivet innehåll ska vara:

 • Baserat på kunskap om din målgrupp.
 • Baserat på kunskap om kanalen du kommunicerar i.
 • Innehåll som har ett värde för din målgrupp: inspirerande, underhållande eller informativt.
 • Innehåll som passar ditt varumärke.

Nu ska vi komma igång med vår workshop!

Workshop – del 1: lär känna din målgrupp

Nu sätter vi igång vår workshop och det gör vi med del 1, där vi ska lära känna din målgrupp lite bättre.

För att slutföra denna del behöver du:

 • En målgrupp att utforska.
 • En plats att föra anteckningar på.
 • En dator, surfplatta eller telefon med Internet för att göra research.

Uppgift: Använd den information du redan har om din målgrupp och utforska på djupet. Spara all information du hittar i ett dokument. Lägg 30 minuter på denna uppgift.

Vad du behöver ta reda på kan variera beroende på vilken målgrupp du har men här är några målgruppssegment som du kan utforska:

Ålder

Din målgrupps ålder kan avgöra allt från vilka produkter eller tjänster du bör erbjuda, till vilket innehåll som passar målgruppen och hur du kan nå den. Alla kunders exakta ålder har inte nödvändigtvis så stor betydelse men det är bra att veta ungefär hur gamla de flesta personer är i din målgrupp.

Några frågor att börja med:

 • Vad är några vanliga karaktärsdrag för din målgrupp?
 • Påverkar din målgrupps ålder hur de använder dina produkter eller tjänster?
 • Vilka problem har målgruppen och hur kan dina produkter eller tjänster lösa dessa?
 • Vilka kanaler använder personer i din målgrupps ålder främst? Är det sociala medier eller hemsidor för tidningar, till exempel? Läs gärna rapporten Svenskarna och internet.

Geografi

Det är viktigt att fundera på var din målgrupp bor. Platsen kan spela en avgörande roll för personens värderingar, vardagsproblem och behov. En person som bor i Malmö har till exempel generellt inte ett lika stort behov för en snöskoter som en person i Umeå.

Försök ta reda på var din målgrupp bor. Det kan vara en hel kontinent, ett helt land, en region, en stad eller kanske bara ett bostadsområde.

Här är några frågor du kan använda för din research:

 • Hur är det att bo på din målgrupps plats?
 • Hur har platsen utvecklats de senaste åren?
 • Vad erbjuds för personer som bor på platsen?
 • Kan dina produkter eller tjänster hjälpa din målgrupp med geografiska utmaningar?
 • Passar din produkt med den kultur som finns på platsen? Om ja, hur kan du sticka ut? Om nej, hur kan du introducera den på ett som får den att passa in?

Använd dessa frågor för att skapa en större förståelse för den geografiska kontext som din målgrupp finns i. Det kan hjälpa dig anpassa ditt innehåll så att det kan ge bättre effekt för din målgrupp.

Intressen

Din målgrupp har sannolikt ett eller flera intressen som har en stark koppling till dina produkter eller tjänster. Försök identifiera dessa och svara på de följande frågorna:

 • Hur ser en dag med intresset ut?
 • Hur påverkar intresset din målgrupps sociala interaktioner?
 • Finns det aktiviteter eller andra produkter/tjänster som är starkt relaterade till intresset?
 • Hur kan målgruppen hålla sig uppdaterad och engagerad med sitt intresse?
 • Hur påverkas intresset av målgruppens identitet och självbild?

Med svar från dessa tre kategorier kan du börja fundera på hur du kan skapa innehåll som passar för din målgrupp. Med en bra förståelse för din målgrupp kan du kommunicera på ett mer personligt sätt.

Kom bara ihåg att din analys kanske inte är perfekt eller så har du inte en perfekt bild av vad din målgrupp faktiskt vill ha. När du börjar skapa innehåll kommer du få en bättre bild av vilket innehåll som fungerar för din målgrupp. Du kan även välja att A/B-testaför att få tydliga svar på vilket innehåll som fungerar bäst för din målgrupp.

Sammanställ din information

Nu är det dags att sammanställa all information som du har hittat. Strukturera ett dokument så att du enkelt kan få en överblick över den information som du och dina kollegor har tagit fram och som ni ska använda framöver.

Nu när du har fått en bättre bild av din målgrupp är det dags att få en bättre bild av de plattformar som du använder.

Workshop – del 2: lär känna dina plattformar

I del 2 av denna workshop ska vi fokusera på att lära känna de plattformar som du ska använda för din kommunikation. Det kan till exempel vara nyhetsbrev, forum, sociala medier eller en hemsida.

För att slutföra denna del behöver du:

 • En översikt över de plattformar du kommunicerar eller vill kommunicera i.
 • En plats att föra anteckningar på.
 • En dator, surfplatta eller telefon med Internet för att göra research.

Uppgift: Gör en djupdykning i de kanaler du använder eller vill använda och ta reda på så mycket som möjligt om dem. Skriv ner allt du tar reda på och lägg gärna till skärmbilder eller andra bilder som kan hjälpa dig förstå när du läser anteckningar. Denna uppgift bör ta cirka 30 minuter.

Det är viktigt att du gör denna uppgift eftersom:

 • Användare på en viss plattform har förväntningar på vilket innehåll som presenteras på plattformen.
 • Olika plattformar har olika algoritmer. Dessa algoritmer baseras på regler som sätts av plattformen, vilket betyder att samma innehåll kan få helt olika resultat på olika plattformar.

Nu ska vi komma igång!

Här är några frågor som kan hjälpa dig i din research:

 • Vilken typ av innehåll publiceras oftast på plattformen?
 • Vad tycker ägaren till plattformen att ditt innehåll bör fokusera på?
 • Finns det konkurrenter inom din bransch på plattformen? Om ja, hur ser deras innehåll ut?
 • Hur ser inspirerande innehåll ut på plattformen?
 • Hur ser underhållande innehåll ut på plattformen?
 • Hur ser informativt innehåll ut på plattformen?

Workshop – del 3: Kom på idéer för marknadsföringsstrategi

Nu är det dags att sluta göra research och börja vara kreativ! I denna del av vår workshop ska vi komma på bra idéer. Målet är att vara effektiv och inte utesluta idéer. Tänk inte på om idéerna är bra utan låt kreativiteten flöda!

För att slutföra denna del behöver du:

 • Information från del 1 och del 2.
 • En plats att föra anteckningar på.
 • En timer.

Uppgift, del 1: Ta en penna och ett papper eller öppna ett dokument på din dator, surfplatta eller telefon. Sätt en timer på tre minuter och starta den. Börja sedan skriva ner idéer. Inget förslag är dåligt, skriv bara!

Lägg tre minuter på varje fråga:

 • Vilket innehåll kan du skapa som inspirerar din målgrupp?
 • Vilket innehåll kan du skapa som underhåller din målgrupp?
 • Vilket innehåll kan du skapa som informerar din målgrupp?

Uppgift, del 2: Granska dina anteckningar. Om du gör en workshop tillsammans med andra personer, diskutera vad ni har skrivit ner. Välj ut de bästa idéerna och renskriv.

När du eller ni har kommit på några bra idéer är det viktigt att skapa en strategi för dem.

Workshop – del 4: skapa en marknadsföringsstrategi

Nu har du kommit långt och är nära målsnöret! Nu ska du skapa en marknadsföringsstrategi för det innehåll som du har tagit fram. 

För att slutföra denna del behöver du:

 • Information från del 1–3.
 • En plats för att anteckna information om din marknadsföringsstrategi.

Uppgift: Samla och strukturera din data för att skapa en marknadsföringsstrategi för ditt innehåll.

Läs igenom de anteckningar du har samlat från de tre tidigare delarna för att skapa en marknadsföringsstrategi.

Exempel på marknadsföringsstrategi

Målgruppens karaktärsdrag:

 • Ålder: XX
 • Plats: XX
 • Intressen: XX

Viktiga insikter om målgruppen:

 • Generation X: växte upp med XX
 • Intresse: XX

Plattformar för marknadsföring:

 • Lista med plattformar och hemsida

Viktigt att veta om varje plattform:

 • Plattform XX: viktigt att veta
 • Plattform XX: viktigt att veta

Hur kan innehållet inspirera målgruppen?

 • XX

Hur kan innehållet underhålla målgruppen?

 • XX

Hur kan innehållet informera målgruppen?

 • XX

Skapa en mood board:

Lägg in bilder och skärmbilder som visar hur du vill att ditt innehåll ska se ut.

Workshop: sammanfattning

Nu hoppas vi att du känner att du har en bra marknadsföringsstrategi som kan hjälpa dig hitta nya kunder med bra innehåll. Med denna strategi kan du arbeta målinriktat med ditt innehåll.

Kom ihåg att du inte behöver göra allt i din marknadsföringsstrategi samtidigt. Börja med den viktigaste kanalen, som sannolikt är din hemsida, fortsätt med ett viktigt socialt medie och i ett senare stadie kan du fundera på hur du till exempel kan använda sökmotorannonsering för att komplettera din strategi för innehåll online.

Bygg din hemsida på ett ultrasnabbt webbhotell

Gör din dröm till en succé. Hosta din sida på snabba, säkra och pålitliga servrar.

Kom igång nu
 • Högpresterande SSD-servrar
 • Lättanvänd kontrollpanel
 • Kostnadsfritt Hemsideprogram
 • Kostnadsfritt SSL-certifikat
 • Dagliga backuper
 • Support 24/7