Lentekriebels: Ontvang 3 maanden gratis hosting en tot 90% korting op domeinnamen. **

Koop nu
.com
$ 5.99 $ 26.99 /1ste jaar
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1ste jaar

Inloggen

Configuratiescherm Webmail Website Builder Webshop File Manager WordPress

Privacyverklaring

AVG

Van kracht vanaf 01-01-2022

Deze Privacyverklaring legt uit hoe informatie over u verzameld, gebruikt en bekendgemaakt wordt door one.com wanneer u onze website, mobiele applicaties en andere online producten en diensten (gezamenlijk de ‘Diensten’) gebruikt of wanneer u anderszins met ons communiceert.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum bovenaan de kennisgeving herzien en, afhankelijk van de specifieke wijzigingen, kunnen we u aanvullende informatie verstrekken. We raden u aan de Privacyverklaring te lezen wanneer u onze Diensten bezoekt om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en hoe u uw privacy kunt helpen beschermen.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Verzamelen bij aankoop

Wanneer u een aankoop doet bij one.com, verzamelt one.com uw contactgegevens en geboortedatum.

Wanneer u bepaalde topleveldomeinen wilt registreren, hebben we mogelijk verdere identificatie nodig. In sommige landen zijn we wettelijk verplicht om uw sofinummer te verkrijgen (bijv. in Denemarken cf. de Deense Domeinnamenwet cf. s. 11 lid 2 lid 1 van de Deense Wet Bescherming Persoonsgegevens) om het domein namens u te kunnen registreren. Als u instemt met onze nieuwsbrieven, zullen wij uw e-mailadres voor dit doel verkrijgen.

U kunt one.com helpen uw persoonlijke gegevens accuraat te houden door uw contactgegevens bij te werken in het ‘one.com configuratiescherm’. Wij raden u aan dit steeds te doen wanneer uw gegevens veranderen.

1.2 Anders verzamelen

Wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over u, waaronder:

 • Loginformatie: We registreren informatie over uw gebruik van onze Diensten, inclusief het type browser dat u gebruikt, toegangstijden, bekeken pagina's, uw IP-adres en de pagina die u heeft bezocht voordat u naar onze Diensten navigeerde.
 • Apparaat-informatie: we verzamelen informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten, inclusief informatie over de software en hardware van het apparaat, het Media Access Control (‘MAC’)-adres en andere unieke apparaat-ID's, apparaattoken, mobiele netwerkinformatie en tijdzone.
 • Gebruiksinformatie: wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze Diensten, inclusief over de applicaties die u gebruikt.
 • Verbruiksinformatie: wij verzamelen informatie over uw consumptiegewoonten met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, inclusief over de aankopen die u doet.
 • Informatie verzameld door cookies en andere trackingtechnologieën: we gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen, waaronder het verzenden van cookies naar uw computer of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de harde schijf van uw computer of in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen en die ons helpen onze Diensten en uw ervaring te verbeteren en te zien welke gebieden en functies van onze Diensten populair zijn. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Informatie met behulp van webbakens (ook wel ‘tracking pixels’ genoemd). Webbakens zijn elektronische afbeeldingen die in onze Diensten of e-mails gebruikt kunnen worden om cookies te helpen leveren, bezoeken te tellen en het gebruik en de effectiviteit van een campagne te begrijpen.
 • We verzamelen ook andere informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals wanneer u deelneemt aan een wedstrijd en promotie, klantenondersteuning aanvraagt, ons een e-mail stuurt of anderszins met ons communiceert. Het soort informatie dat we over u kunnen verzamelen, omvat uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u wilt verstrekken.
 • We kunnen ook informatie uit andere bronnen verkrijgen en deze combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. We kunnen ook informatie uit appstores verzamelen wanneer u een van onze applicaties downloadt of bijwerkt.

Gebruik van HubSpot

Om onze marketingactiviteiten te beheren en te optimaliseren, maken wij gebruik van de oplossingen van HubSpot Inc, Two Canal Park, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten (hierna HubSpot genoemd). We kunnen deze tool gebruiken om marketing-e-mails te verzenden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven of enquêtes) en het succes van onze mailings te volgen (bijvoorbeeld hoe vaak ze geopend zijn).

We gebruiken het ook om onze sociale media-accounts te beheren. Als u hebt ingestemd met het gebruik van uw e-mailadres of andere contactgegevens voor reclamecommunicatie, verwerken wij uw e-mailadres met behulp van HubSpot om contact met u op te nemen op basis van uw toestemming (op grond van artikel 6 lid 1a AVG (GDPR)).

Als u dergelijke e-mails niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment via een overeenkomstige link afmelden en zo uw toestemming voor de toekomst intrekken. Wij hebben met HubSpot een verwerkingsovereenkomst afgesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG (GDPR). De gegevens worden opgeslagen in Europese datacentra. De gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het doeleinde of totdat verwijdering ervan wordt gevraagd. Meer informatie over de gegevensverwerking door HubSpot vindt u hier.

Voor zover u bestelt namens een bedrijf/rechtspersoon, is deze privacyverklaring van toepassing wanneer wij persoonsgegevens over u als contactpersoon verzamelen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Ons gerechtvaardigd belang bij of contractuele verplichting tot het leveren, onderhouden en verbeteren van onze huidige Diensten, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f, en artikel 6, lid 1-b van de AVG;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren van nieuwe en huidige Diensten, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f, van de AVG;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij en onze contractuele verplichting om u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f, en artikel 6, lid 1-b van de AVG;
 • Ons legitieme belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens om met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen aangeboden door ONE.COM en anderen, en om nieuws en informatie te verstrekken waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Zie artikel 6 lid 1-f van de AVG. We zullen echter alleen direct marketingmateriaal doorsturen op basis van uw voorafgaande marketingtoestemming;
 • Personaliseer en pas advertenties, inhoud of functies persoonlijk aan u aan – zogenaamde profilering en gedragsmarketing op basis van uw toestemming, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-a van de AVG;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken en leveren van wedstrijden en beloningen, zoals bedoeld onder artikel 6 lid 1-f van de AVG. We zullen echter alleen direct marketingmateriaal doorsturen op basis van uw voorafgaande marketingtoestemming;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten met betrekking tot onze Diensten zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f van de AVG;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het koppelen of combineren van informatie die we van anderen krijgen om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f, van de AVG;
 • Het uitvoeren van elk ander doel waarvoor de informatie verzameld is, inclusief het leveren van de vereiste Diensten, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-b van de AVG;
 • In antwoord op een verzoek om informatie, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met een toepasselijke wettelijke vereiste, zoals bedoeld onder artikel 6 lid 1-c van de AVG; en
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het opstellen van statistieken, het uitvoeren en verzenden van marktonderzoeken en het verzenden van klanttevredenheidsonderzoeken zoals bedoeld onder artikel 6 lid 1-f van de AVG.

We kunnen informatie over u als volgt delen of zoals anderszins beschreven in deze Privacyverklaring:

 • Als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de geest of de taal van onze voorwaarden of ons beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van one.com of anderen te beschermen. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld onder  artikel 6, lid 1-f van de AVG;
 • Om ons gerechtvaardigd belang bij het melden van misbruik of overduidelijke illegale activiteiten te behartigen zoals bedoeld onder artikel 6 lid 1-e van de AVG;
 • In verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f van de AVG;
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf, zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f van de AVG;
 • We kunnen uw contactgegevens overdragen aan afzonderlijke bedrijven waarvan u aanvullende diensten hebt gekocht via one.com; en
 • We kunnen ook geanonimiseerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren, rekening houdend met redelijke en wettelijke middelen.
 • Onze Diensten kunnen functies voor sociaal delen en andere geïntegreerde hulpmiddelen bieden (zoals de ‘Vind ik leuk-knop’ van Facebook), waarmee u acties die u op onze Diensten uitvoert, kunt delen met andere media, en vice versa. Het gebruik van dergelijke functies maakt het mogelijk om informatie met uw vrienden of het publiek te delen, afhankelijk van de instellingen die u doet bij de entiteit die de functie voor sociaal delen biedt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot functies voor sociaal delen, gaat u naar het privacybeleid van de entiteiten die deze functies bieden.
 • We kunnen derden toestaan om advertenties weer te geven en analysediensten te leveren met betrekking tot onze Diensten. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw IP-adres, MAC-adres, apparaat-ID's, software- en hardware-informatie, browserinformatie, tijdzone en gebruiksinformatie. Deze informatie kan door one.com en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die zijn afgestemd op uw interesses en uw activiteiten op onze Diensten beter te begrijpen. Analysetechnologieën van derden zijn geïntegreerd in onze Diensten, dus als u niet aan deze technologieën wilt worden onderworpen, mag u onze Diensten niet gebruiken of er toegang toe krijgen. Onze Diensten kunnen ook toepassingsprogramma-interfaces (API's) van derden integreren, waarmee anderen informatie over u kunnen verzamelen en verwerken, inclusief uw geolocatie-gegevens, om u te voorzien van op maat gemaakte advertenties, aanbiedingen en andere inhoud. U kunt te allen tijde de verzameling en het gebruik van uw geolocatie-informatie beheren. U kunt locatiegebaseerde services op elk gewenst moment uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen. De verwerking zal gebaseerd zijn op uw toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1-a van de AVG.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

‘Uw persoonsgegevens’ zijn de gegevens die we over u verzamelen bij een aankoop (zoals beschreven onder 1.1) en andere verzamelingen (zoals beschreven onder 1.2.). Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan de in punt 1.2 genoemde entiteiten.

3.1 Openbaarmaking aan andere one.com-entiteiten

We maken uw persoonsgegevens bekend aan ontvangers met wie we samenwerken wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in deel 2. Dit omvat (i) onze ondersteuningscentra in de Filippijnen, Zweden, Noorwegen, Nederland en Denemarken, (ii) onze serverparken in Denemarken en Noorwegen, en (iii) systeemactiviteiten in Denemarken en India. Deze ontvangers verwerken uw gegevens (klant) bij sommige gelegenheden in de rol van gegevensverwerkers op grond van gesloten gegevensverwerkingsovereenkomsten. Onze ondersteuningscentra verwerken uw gegevens (klantgegevens) als gegevensverwerker namens one.com wanneer dit nodig is om u ondersteuning te bieden. In onze datacenters hosten we de gegevens die u op onze websites plaatst. De standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie worden gebruikt als de verwerking plaatsvindt in een onveilig derde land.

3.2 Openbaarmaking aan de samenwerkende partners van one.com

We maken gebruik van een extra aantal partners en onderaannemers met wie we gegevensverwerkingsovereenkomsten hebben om persoonsgegevens te verwerken en de vereiste diensten te leveren wanneer dat nodig is. Dit omvat IT-leveranciers en providers die uw website scannen in verband met de aankoop van onze producten en diensten. De standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie worden gebruikt als de verwerking plaatsvindt in een onveilig derde land.

3.3 Overdracht aan domeinnaamautoriteiten

Als onderdeel van onze verplichtingen als domeinnaamregistrator is one.com verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan naamgevingsautoriteiten over de hele wereld over klanten die domeinnamen registreren op one.com.

Deze informatie zal variëren volgens de richtlijnen van de domeinnaamautoriteit. In de regel bevatten de gegevens die we verstrekken uw contactgegevens (naam en adres), maar ook uw e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. De relevante naamgevende autoriteit kan dergelijke informatie voor het publiek beschikbaar stellen via open, toegankelijke directories van domeineigenaren, de zogenaamde WHOIS. De basis van de openbaarmaking is onze wettelijke verplichting zoals bedoeld onder artikel 6 lid 1-c van de AVG.

3.4 Overdracht van gegevens aan rechtbanken of autoriteiten

Uw gegevens (klantgegevens) zijn alle informatie die u op uw webruimte op one.com heeft geplaatst, bijvoorbeeld e-mails, internetpagina's, foto's en database-inhoud. one.com vormt geen mening of voert geen juridische beoordeling uit van uw gegevens (de klantgegevens) op uw webruimteaccount. We verwijzen in dit verband naar onze afzonderlijk opgestelde documenten voor meer informatie over openbaarmaking aan rechtbanken of autoriteiten. Openbaarmaking aan de rechtbanken of autoriteiten zal gebaseerd zijn op het legitieme belang bij het vaststellen van rechtsvorderingen zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-f van de AVG, en omdat het noodzakelijk is om een taak in het algemeen belang uit te voeren zoals bedoeld onder artikel 6, lid 1-e van de AVG.

3.5 Overdracht van gegevens aan incassobureaus

We kunnen persoonsgegevens overdragen aan incassobureaus die optreden als afzonderlijke gegevensbeheerders met het doel om betalingen af te dwingen en te voldoen aan de incassoregels volgens de artikelen 6 (1) (b) en (c) van de AVG.

4. Verwijderen van persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben voor een of meer hierboven uiteengezette doeleinden. Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens bewaren zolang er nog een actief abonnement is en wanneer dit nodig is om de service en ondersteuning te leveren. Anders bewaren we uw persoonlijke gegevens tot 8 weken na beëindiging, of langer indien wettelijke vereisten ons daartoe verplichten (bijvoorbeeld boekingsmateriaal dat over het algemeen vijf jaar na het sluiten van het lopende boekjaar bewaard moet worden).

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden persoonsgegevens opgeslagen totdat u de marketingtoestemming intrekt.

Persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of langer indien vereist op grond van een contract, door de toepasselijke wetgeving, of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als u toestemming heeft gegeven voor cookies, verwijzen we naar het pop-upvenster van cookies met betrekking tot de bewaartermijnen in verband met deze overeenkomst.

De gegevens kunnen echter voor een langere periode in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen om de service te verbeteren.

5. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons beleid inzake klantgegevens.

6. Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge normen voor beveiligingsbeleid. Dienovereenkomstig streven we ernaar om de kwaliteit en integriteit van uw gegevens te beschermen. Dit omvat versleuteling van gegevens en pseudonimisering of anonimisering waar van toepassing.

Het omvat ook fysieke en logische toegangscontrole, back-up, logboeken, versleutelde communicatie en andere maatregelen om risico's te beperken.

7. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om op de hoogte te worden gesteld van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluitvorming, evenals verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Bovendien heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Bovendien heeft u het recht om informatie over uzelf te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt en om deze informatie aan een andere gegevensbeheerder te laten doorgeven (gegevensoverdraagbaarheid).

Indien u meer wilt weten of een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met one.com.

8. Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij de verwerking kunnen voortzetten op basis van een ander doel. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met one.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

9. Wijziging van gegevens e.d.

Indien u wenst dat wij de persoonsgegevens die wij over u verwerken bijwerken, wijzigen of verwijderen, indien u toegang wilt krijgen tot de gegevens of vragen heeft over de bovenstaande richtlijnen, kunt u contact opnemen met one.com.

10. Klachten

Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op zoals hierboven aangegeven. U kunt tevens contact opnemen met het Zweedse bureau voor gegevensbescherming, Drottninggatan 29, 104 20 Stockholm, Zweden.

11. Gegevensbeheerder, contactgegevens en DPO

Gegevensbeheerder
One.com Group AB
Carlsgatan 3
211 20 Malmö

DPO - Data Protection Officer
Bech-Bruun
DPO Service
Langelinie Allé 35
2100 Copenhagen Ø, Denmark
+45 72 27 30 02