Hjem Guider & FAQ

Hvordan flytter jeg et komponent fra mal til side?

  1. Klikk på Rediger mal øverst, og velg komponentet du ønsker å flytte.
  2. Plasser musepekeren på komponentets tittellinje.
    Pekeren vil endres til "bevegelses"-pekeren; som indikerer at komponentet kan flyttes.
  3. Hold nede venstre museknapp og dra komponentet til fanen for Rediger side.
    Ikke slipp knappen ennå, i stedet vent til du ser at du skiftet til Rediger side modusen,
    og så plasser komponentet der du ønsker å ha det på siden.
  4. Klikk på Lagre og så på Publiser for å gjøre endringene synlige.