.com
$ 4.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Integritetsskyddsmeddelande

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Ikraftträdandedatum 1 januari 2022

I detta integritetsskyddsmeddelande förklaras hur one.com samlar in, använder och lämnar ut uppgifter om dig när du använder vår webbplats, våra mobilappar samt andra digitala produkter och tjänster (gemensamt betecknade ”tjänsterna”) eller när du tar kontakt med oss på andra sätt.

Vi kan emellanåt ändra detta integritetsskyddsmeddelande. Om vi gör ändringar ändras datumet högst upp i meddelandet och, beroende på de specifika ändringarna, kan det även hända att vi förser dig med ytterligare information. Vi uppmanar dig att gå igenom integritetsskyddsmeddelandet när du tar del av våra tjänster för att på så sätt hålla dig à jour med vår informationshanteringspraxis och vad du kan göra för att skydda din integritet.

1. Insamling av personuppgifter

1.1 Insamling vid köptillfället

När du gör ett köp hos one.com samlar one.com in dina kontaktuppgifter och ditt födelsedatum.

Om du vill registrera vissa domäner på toppnivå kan det hända att vi kräver ytterligare identifiering. I vissa länder måste vi enligt lag samla in personnummer, socialförsäkringsnummer eller motsvarande (t.ex. i Danmark, se den danska domännamnslagen och paragraf 11.2.1 i avsnitt II, kapitel 3 i den danska dataskyddslagen) för att kunna registrera domänen för din räkning. Om du tackar ja till vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in din e-postadress för detta ändamål.

Du kan hjälpa one.com att se till att dina personuppgifter är korrekta genom att uppdatera kontaktuppgifter i kontrollpanelen på one.com. Vårt råd är att göra detta varje gång dina uppgifter ändras.

1.2 Övrig insamling

När du får tillgång till eller använder våra tjänster samlar vi automatiskt in uppgifter om dig, inklusive följande:

 • Loggdata: Vi loggar data om din användning av våra tjänster, inklusive vilken typ av webbläsare som du använder, tidpunkter för åtkomst, vilka sidor du gått in på, IP-adress och den sida som du besökte innan du gick in på våra tjänster.
 • Enhetsinformation: Vi samlar in information om enheten som du använder för att få tillgång till våra tjänster, inklusive information om maskin- och programvara, MAC-adress och andra unika enhetsidentifierare, enhetstoken, uppgifter om mobilnät och tidszon.
 • Information om användning: Vi samlar in uppgifter som rör din användning av våra tjänster, inklusive vilka appar och program som du använder.
 • Information om förbrukning: Vi samlar in uppgifter som rör dina förbrukningsvanor i relation till våra tjänster, inklusive vilka köp du gör.
 • Data insamlade av cookies och andra spårningsteknologier: Vi använder olika teknologier för att samla in information, vilket kan omfatta att skicka cookies till din dator eller mobila enhet. Cookies är små datafiler som sparas på datorns hårddisk eller i enhetens minne och hjälper oss att förbättra våra tjänster och din användarupplevelse samt för att ta reda på vilka områden och funktioner av våra tjänster som är populära. Se vår cookiepolicy för mer information.
 • Information med hjälp av webbfyrar (även kallade spårningspixlar). Webbfyrar är elektroniska bilder som kan förekomma i våra tjänster eller e-postmeddelanden. De används för att leverera cookies, räkna besök och ge insikter om användning och kampanjers genomslag.
 • Vi samlar även in annan information som du lämnar ut direkt till oss, till exempel när du deltar i tävlingar och kampanjer, ber om kundsupport, skickar e-post till oss eller på annat sätt är i kontakt med oss. De typer av information vi kan samla in om dig inbegriper namn, e-postadress och andra uppgifter som du väljer att lämna ut.
 • Det kan även hända att vi samlar in information från andra källor och kombinerar den med uppgifter som vi samlar in genom våra tjänster. Det kan även hända att vi samlar in data från appbutiker när du laddar ner eller uppdaterar någon av dina appar.

Användande av Hubspot

För att hantera och optimera vår marknadsföring använder vi lösningar från HubSpot, Inc, Two Canal Park, Cambridge, MA 02141, USA (härefter kallade HubSpot). Vi kan använda detta verktyg för att skicka e-postmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev och undersökningar) och mäta resultat av utskick (t.ex. öppningsfrekvens). Vi använder det även för att hantera sociala medier-konton. Om du har gett samtyckte för användning av din e-postadress eller andra kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation, hanterar vi din e-postadress med HubSpot för att kontakta dig baserat på ditt samtycke (laglig grund art. 6 par. 1 lit. a GDPR). Om du inte längre vill ta emot e-post från oss kan du när som helst avprenumerera med en länk och därmed återta ditt samtycke inför framtiden. Vi har uppfört ett kontrakt med Hubspot för att hantera uppgifter i enlighet med Art. 28 av GDPR. All data lagras i europeiska datacenter. Data lagras så länge det behövs för att uppfylla dess syfte eller tills den begärs raderad. Du kan hitta mer information om HubSpots behandling av data här.

I den mån som du beställer för ett företags eller annan juridisk persons räkning gäller detta integritetsskyddsmeddelande när vi samlar in personuppgifter om dig som kontaktperson.

2. Användning av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för diverse ändamål, inklusive följande:

 • Vårt berättigade intresse av eller vår avtalsmässiga förpliktelse att tillhandahålla, upprätthålla och förbättra våra befintliga tjänster i enlighet med artikel 6.1f respektive 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av att utveckla, vidareutveckla och optimera nya och befintliga tjänster, i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av eller vår avtalsmässiga förpliktelse att skicka ut tekniska notiser, uppdateringar, säkerhetsaviseringar och support- och administrationsmeddelanden i enlighet med artikel 6.1f respektive 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för kommunikation med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang som erbjuds eller arrangeras av one.com och andra samt förmedling av nyheter och information som vi anser vara av intresse för dig i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi vidarebefordrar dock endast direktmarknadsföringsmaterial baserat på ditt tidigare samtycke till marknadsföringsutskick.
 • Annonser, innehåll och funktioner som anpassats och skräddarsytts åt dig personligen – så kallad profilering och beteendemarknadsföring baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1a i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av att behandla och leverera tävlingar och belöningar i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi vidarebefordrar dock endast direktmarknadsföringsmaterial baserat på ditt tidigare samtycke till marknadsföringsutskick.
 • Vårt berättigade intresse av att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter som rör våra tjänster i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av att länka eller kombinera information som vi får från andra källor för att få en bättre uppfattning om dina behov och förbättra servicen för dig i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Utförande av andra ändamål för vilka uppgifterna samlades in, inklusive att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna i enlighet med artikel 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Som svar på förfrågningar om information, om vi anser att utlämnandet är förenligt med eventuella tillämpliga lagstadgade krav, i enlighet med artikel 6.1c i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vårt berättigade intresse av att sammanställa statistik, genomföra och skicka ut marknadsundersökningar och enkäter om kundtillfredsställelse i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Det kan hända att vi delar dina personuppgifter enligt nedan eller på andra sätt som beskrivs i detta integritetsskyddsmeddelande:

 • Om vi anser att dina åtgärder är oförenliga med andan eller ordalydelsen i våra villkor eller policyer eller för att skydda one.coms eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Behandling som baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • I syfte att hävda vårt berättigade intresse av att rapportera missbruk eller uppenbart olaglig aktivitet i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • I samband med – eller vid förhandlingar om – sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller ett annat företags förvärv av hela eller delar av vår verksamhet. Behandling som baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • I samband med – eller vid förhandlingar om – sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller ett annat företags förvärv av hela eller delar av vår verksamhet i enlighet med artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Det kan hända att vi vidarebefordrar dina kontaktuppgifter till separata företag från vilka du har köpt ytterligare tjänster genom one.com.
 • Det kan även hända att vi delar anonymiserade uppgifter, vilka inte rimligen kan användas för att identifiera dig med hänsyn till rimliga och lagstadgade metoder.
 • Våra tjänster kan ha funktioner för delning på sociala medier och andra integrerade verktyg (t.ex. Facebooks ”Gilla”-knapp) så att du kan dela de åtgärder du vidtar för våra tjänster på andra sociala medier och vice versa. Användningen av sådana funktioner möjliggör delning av information med vänner eller allmänheten, beroende på dina inställningar på den enhet som funktionen för delning på sociala medier finns på. För vidare information om syftet med och omfattningen av datainsamling och -behandling som rör funktioner för delning på sociala medier, se sekretesspolicyn för de enheter som tillhandahåller dessa funktioner.
 • Det kan hända att vi tillåter tredje parter att visa annonser och tillhandahålla analystjänster som rör våra tjänster. Dessa enheter kan använda cookies, webbfyrar och annan spårningsteknologi för att samla in uppgifter om din användning av våra tjänster, inklusive IP-adress, MAC-adress, enhets-id, program- och maskinvara, webbläsare, tidszon och användningsdata. Dessa uppgifter kan användas av one.com och andra för att bland annat analysera och spåra data, fastställa popularitet för specifikt innehåll, leverera annonser och innehåll som är särskilt anpassat till dina intressen och för att få bättre inblick i din aktivitet på våra tjänster. Tredje parts analysteknologier är integrerade i våra tjänster, så om du inte vill bli föremål för dem ska du inte använda eller bereda dig tillgång till våra tjänster. Våra tjänster kan också integrera tredje parters API:er (Application Program Interface), med vars hjälp andra kan samla in och behandla information om dig, inklusive geolokaliseringsdata, i syfte att förse dig med skräddarsydda annonser, erbjudanden och annat innehåll. Du kan alltid styra insamling och användning av dina geolokaliseringsdata. Du kan inaktivera platsbaserade tjänster när som helst genom att justera dessa inställningar på din mobila enhet. Behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1a i den allmänna dataskyddsförordningen.

3. Mottagare av dina personuppgifter

Med ”dina personuppgifter” avses de data som vi samlar in om dig i samband med köp (enligt beskrivningen i punkt 1.1) och övriga insamlingstillfällen (se punkt 1.2). Personuppgifter kan också överföras till de enheter som anges i punkt 1.2 ovan.

3.1 Yppande för andra one.com-enheter

Vi yppar dina personuppgifter för mottagare som vi samarbetar med i samband med vår användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i punkt 2. Detta innefattar i) våra supportcenter i Danmark, Nederländerna, Norge, Sverige och Filippinerna, ii) våra serverparker i Danmark och Norge samt iii) systemdriftsaktiviteter i Danmark och Indien. Dessa mottagare behandlar vid vissa tillfällen dina personuppgifter (som kund) i egenskap av personuppgiftsbiträden i enlighet med ingångna databehandlingsavtal. Våra supportcenter behandlar dina personuppgifter (kunddata) i rollen som personuppgiftsbiträden för one.coms räkning när det är nödvändigt att tillhandahålla support till dig. På våra datacenter placeras de data som du lämnar ut på våra webbplatser. EU-kommissionens standardavtalsklausuler används om behandlingen sker i ett osäkert tredje land.

3.2 Yppande till one.coms samarbetspartner

Vi använder oss av ytterligare ett antal partner och underleverantörer med vilka vi har ingått databehandlingsavtal för att, när så är nödvändigt, behandla personuppgifter och tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Detta innefattar IT-tjänsteleverantörer och leverantörer som söker igenom din webbplats i samband med köp av våra produkter och tjänster. EU-kommissionens standardavtalsklausuler används om behandlingen sker i ett osäkert tredje land.

3.3 Överföring till domännamnsmyndigheter

Som ett led i one.coms förpliktelser som domännamnsregistrator måste vi tillhandahålla vissa uppgifter till namngivningsmyndigheter runtom i världen om kunder som registrerar domännamn på one.com.

Dessa uppgifter varierar beroende på riktlinjerna från domännamnsmyndigheten. Som en allmän regel omfattar de data som vi inkluderar dina kontaktuppgifter (namn och adress), men kan också innehålla e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Det kan hända att tillämplig namngivningsmyndighet gör sådana uppgifter tillgängliga för allmänheten genom öppna, åtkomliga register över domännamnsinnehavare (så kallade WHOIS-tjänster). Grunden för yppandet är vår lagstadgade förpliktelse enligt artikel 6.1c i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.4 Överföring av data till domstolar eller myndigheter

Dina data (kunddata) är all information som du lägger upp på ditt webbutrymme på one.com, till exempel e-post, webbsidor, foton och databasinnehåll. one.com tar inte ställning och utför ingen juridisk granskning av dina data (kunddata) på kontot för ditt webbutrymme. Vi hänvisar till våra separat sammanställda dokument i detta hänseende för vidare information om yppande till domstolar eller myndigheter. Yppande till domstolar eller myndigheter baseras på det berättigade intresset att fastställa lagstadgade anspråk, se artikel 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen, och eftersom det är nödvändigt att utföra en åtgärd i det allmännas intresse, se artikel 6.1e i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.5 Överföring av uppgifter till inkassobyråer

Vi kan komma att skicka personuppgifter till inkassobyråer som i dessa fall agerar som personuppgiftsansvariga, separata från oss, med syftet att följa inkassoregler och driva in betalningar, jfr. artikel 6 (1) (b) och (c) i GDPR.

4. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för de syften som anges ovan. I allmänhet innebär det att vi lagrar dina personuppgifter så länge det fortfarande finns ett aktivt abonnemang och när så krävs för att kunna leverera tjänsten och tillhandahålla support. I annat fall sparar vi dina personuppgifter i upp till åtta veckor när abonnemanget har avslutats, eller längre om det krävs (t.ex. måste bokföringsdata i allmänhet sparas i fem år efter avslut av innevarande taxeringsår).

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev sparas personuppgifter tills du drar tillbaka samtycket till marknadsföringsutskick.

Personuppgifter kan också lagras så länge det är nödvändigt för det ändamål som insamlingen genomfördes för eller längre om det krävs enligt avtal, tillämplig lag eller för att kräva, hävda eller försvara juridiska anspråk. Om du har godtagit cookies, se popup-fönstret för cookies för information om lagringsperioder i samband med dem.

Personuppgifter kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form så att vi kan förbättra tjänsten.

5. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i kunddatapolicyn.

6. Skydd och säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller vår strikta säkerhetspolicy. Följaktligen strävar vi efter att skydda såväl kvaliteten som integriteten för dina personuppgifter. Detta innefattar kryptering av data och pseudonymisering eller anonymisering i alla tillämpliga fall.

Det innefattar vidare fysisk och logisk åtkomstkontroll, säkerhetskopiering, loggar, krypterad kommunikation och andra åtgärder för att minska risker.

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att bli informerad om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, med vissa lagstadgade undantag. Du har även rätt att inkomma med invändningar mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering/automatiskt beslutsfattande, liksom behandling baserad på våra berättigade intressen. Vidare har du rätt att få dina egna personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att bli informerad om vilka personuppgifter du har lämnat till oss och att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill veta mer eller önskar utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig att kontakta one.com.

8. Dra tillbaka samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka samtycke som du har gett. Då upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen med hänsyn till ett annat syfte. Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke ber vi dig att kontakta one.com. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling som skedde innan det drogs tillbaka.

9. Ändring av data med mera

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de personuppgifter om dig som vi behandlar, önskar få tillgång till uppgifterna eller har frågor som rör ovanstående riktlinjer kan du kontakta one.com.

10. Klagomål

Om du önskar inkomma med klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss enligt ovan. Du kan även kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, 104 20 Stockholm.

11. Personuppgiftsansvarig, kontaktinformation och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig
One.com Group AB
Carlsgatan 3
211 20  Malmö

Dataskyddsombud
Bech-Bruun
DPO Service
Langelinie Allé 35
2100 København Ø, Danmark
+45 72 27 30 02