Wat is domeinregistratie?

Onder domeinregistratie wordt verstaan het vastleggen van een domeinnaam bij een registrar. Deze organisatie zorgt ervoor dat iedere domeinnaam uniek is en gekoppeld wordt aan de juiste webserver, bijvoorbeeld van One.com. Een domeinnaam mag bestaan uit de letters a tot en met z, eventueel aangevuld met cijfers 0 tot en met 9 of een koppelteken (-). Daarnaast kan er gekozen worden voor de extensie (.nl, .com, .eu, etc.).

Domeinregistratie op naam of bedrijf

U kunt bijvoorbeeld een domeinregistratie aanvragen op uw bedrijfsnaam, op naam van een vereniging of op uw familienaam. Op de website van One.com kunt u de domeinregistratie starten en gelijk controleren of deze naam nog vrij is. Wanneer de gewenste domeinnaam al bezet is, worden automatisch alle andere extensies getoond met dezelfde domeinnaam, en of deze nog wel beschikbaar zijn voor domeinregistratie.

Domeinregistratie + webhotel

Wanneer u besluit een domein door One.com te laten registreren krijgt u hier automatisch een webhotel bij. Een webhotel bestaat o.a. uit een webruimte, e-mailaccounts en verschillende applicaties die u helpen met het maken van uw website.

Sluiten