WebCreator-funktioner

De huvudsakliga funktionerna i WebCreator förklaras.