Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Använda WebCreator

Sidinställningar

Sidinställningarna är ryggraden för din hemsida. Det är där du anger färgen på din bakgrund, marginaler och din hemsidas titel. Du kan också välja att ha en bild som bakgrund.

Klicka på Files -> Page setup för att öppna dialogrutan Page setup.

Att använda Sidinställningar i WebCreator.

Hemsidetitel

Titeln på din hemsida kommer att visas i webbläsarens titelfält. Som standard är det ditt domännamn.

Välj sidans titel som ska visas i webbläsarens titelfält.

För att ändra titel på din hemsida, öppna dialogrutan Page setup (se ovan). Fyll där i den titel du vill ha i fältet Web page title och klicka på OK.

Ändra titeln på hemsidan i WebCreator.

Sidmarginaler

Sidmarginalerna är det tomma utrymmet mellan kanterna på din webbläsare och där innehållet på din hemsida börjar. Du kan ställa in marginaler uppe, nere, vänster och höger.

För att ändra marginaler för din hemsida, öppna dialogrutan Page setup dialog (se ovan) och ange, i antal pixlar, det önskade värdet och klicka på OK.

Ändra sidmarginalerna i WebCreator.

Bakgrundsfärg

Bakgrundsfärgen är den färg som visas i bakgrunden på din hemsida.

För att ändra bakgrundsfärg på din hemsida, öppna dialogrutan Page setup dialog (se ovan).

Klicka på den fyrkantiga boxen bredvid den hexadecimala färgkoden (i detta exempel #ffffff) för att öppna färgpaletten.

Ändra bakgrundsfärgen på en webbsida i WebCreator.

Här kan du välja en färg för din bakgrund. När du är klar, klicka på OK.

Välj en bakgrundsfärg från standardpaletten.

Ett annat sätt att ändra bakgrundsfärg är att klicka på ikonen för bakgrundsfärg i menyn. Detta kommer att öppna standardpaletten där du kan välja en färg.

Bakgrundsbild

Bakgrundsbilden kan angingen vara en egen bild eller en fördefinierad bild från mallen. Om en bakgrundsbild är definierad för mallen kommer den att användas som standard. Bakgrundsbilden repeteras i bakgrunden, den visas inte bara en gång.

För att använda eller byta bakgrundsbild, öppna dialogrutan Page setup dialog (se ovan) och kryssa i background image om den inte redan är ikryssad.

Välj eller byt bakgrundsbild för en hemsida.

välj sedan antingen sökväg till den nya bilden eller klicka på Browse Files för att välja en bildfil från ditt konto.

När du är klar, klicka på OK.

Bläddra bland filerna för att välja en bakgrundsbild från servern.

Kontrollera ditt projekt

Med sidomenyn har du möjlighet att administrera sidorna kopplade till det aktuella projektet. I sidomenyn kan du lägga till nya sidor och ställa in vilka av dina sidor som ska publiceras. Länkar till varje sida som publiceras i ditt projekt kommer att läggas till i en meny på alla sidor automatiskt.

Administrera ett projekt med sidomenyn i WebCreator.

Du kan välja om du vill att sidomenyn ska visas till vänster eller inte visas alls genom att klicka på denna ikon:

Organisera ett projekt.

Med sidomenyn kan du administrera ditt projekt. I ditt projekt kan du ha publicerade och opublicerade filer. Namnet för varje sida som listas i sidomenyn är den text som visas i menyn tillsammans med en länk till sidan.

Hantera publicerade och opublicerade filer i WebCreator.

Obs! Sidomenyn och Organize-knappen fungerar endast om du arbetar i ett projekt (baserat på en av de färdiga mallarna hos One.com).

Lägg till sida

För att lägga till en sida till ditt projekt, klicka på knappen Add... i sidomenyn. När du lägger till en sida måste du fylla i tre fält.

Menu text är den text som visas i menyn med en länk. Om du ändrar denna text kommer den automatiskt att ändras på varje sida.

Filename är namnet på filen på ditt webbhotellskonto. Du har möjlighet att nå filen manuellt med File Manager.

Web Page Title är den titel som kommer att visas överst i din webbläsare. Den kan vara olika för dina sidor, till exempel kan du ange My website - Products, om den sida du håller på att skapa innehåller produkter.

Lägg till en ny sida i ett WebCreator-projekt.

Klicka OK och den nya sidan kommer att skapas.

För att lägga till en menylänk som leder till en sida som inte ingår i projektet klickar du på Add external Link... I det nya fönstret väljer du texten som menylänken ska ha och anger adressen som länken ska gå till. Välj hur du vill att menylänken ska öppnas (nytt fönster eller samma fönster). Klicka sedan på OK.

Organisera

Genom att klicka på knappen Organize... får du en lista över de olika sidorna på ditt projekt. Klicka på en av filerna så får du upp olika funktioner på höger sida av fönstret.

Du kan flytta dina sidor uppåt och neråt i menyn. Den fil som är i toppen är den första länken som visas i din meny.

Om sidan i din meny inte har publicerats än (och visas under Unpublished i sidomenyn), markera filen och klicka på knappen Publish på höger sida i fönstret. Genom att klicka på Unpublish kommer sidan att tas bort från menyn.

För att ändra menytexten, ändra texten i fältet under Change menu text och klicka på Update.

För att radera en sida från ett projekt ska du först ’avpublicera’ sidan, spara filen och kontrollera att den inte är öppen i WebCreator.

Välj filen i listan och klicka på Delete page.

Publicera och avpublicera filer.

För att ändringen ska sparas, klicka på knappen OK.

Byta filnamn

För att kunna byta filnamnet måste filen vara både opublicerad och inaktiv.

1. Gå in i WebCreator via File Manager genom att välja en annan fil i samma projekt (inte filen som du vill byta namn på) och välj sedan att redigera filen med WebComposer (ett annat namn för WebCreator).

2. Klicka på Organize-knappen.

3. Välj filen som du vill byta namn på och klicka på Unpublish. Klicka sedan på OK för att spara projektet.

4. Klicka på Organize-knappen igen.

5. Välj filen och klicka på Rename File. Ge filen ett nytt namn, klicka på OK och sedan på OK igen. Spara projektet.

Om du får problem med punkt 5 beror detta på att filen antingen fortfarande är aktiv eller publicerad. Kontrollera att filen är opublicerad och spara sedan projektet. Stäng WebCreator och repetera steg 1 samt 4-5 igen.

Formatering

När du lägger till text på din hemsida har du många olika möjligheter, snarlika de du hittar i ett vanligt ordbehandlingsprogram.

Många valmöjligheter för att formatera text i WebCreator.

Ange textstil

När du formaterar text kan du välja mellan olika fördefinierade stilar genom att markera texten och välja en stil i rullgardinsmenyn Style

Välj mellan fördefinierade textstilar.

Ange typsnitt

För att ändra typsnitt, markera texten med markören och välj typsnitt från rullgardinsmenyn Font.

Välj det typsnitt som du vill använda i WebCreator.

Ange textstorlek

För att ändra textstorlek, markera texten med markören och välj storleken från rullgardinsmenyn Size.

Ändra textstorleken i rullgardinsmenyn.

Ändra textfärg

För att ändra textfärg, markera texten med markören och välj färgen genom att klicka på ikonen Font color och välja färg.

Ändra textfärgen i WebCreator.

Textframhävning

För att framhäva text genom att ge den annan bakgrundsfärg, markera texten med markören och välj en färg genom att klicka på ikonen Highlight color och välja färg.

Framhäv text med bakgrundsfärg med hjälp av markören och färgpaletten.

Det gör att texten ser ut så här:

Hur text framhävd med bakgrundsfärg ser ut på en WebCreator-sida.

Fet, kursiv och understruken text

För att använda fet, kursiv och understruken text, markera texten med markören och klicka på en av följande ikoner:

Hur fet stil ser ut på en webbsida. Hur kursiv stil ser ut på en hemsida. Hur understruken text ser ut på en hemsida.

Lägga till numrerad lista eller punktlista

För att skapa en numrerad lista, klicka på ikonen i menyn.

Skapa en numrerad lista i WebCreator.

Det här kommer att visa siffran 1. på arbetsytan. Skriv text och tryck Enter för att skapa nästa rad.

Återgå från en numrerad lista till normal textredigering.

När du är klar, tryck Enter och sedan Backspace för att återgå till normal textredigering.

Att skapa en punktlista fungerar på samma sätt genom att du klickar på denna ikon:

Skapa en punktlista i WebCreator.

Öka/minska indrag

För att öka indraget för din text placerar du markören till vänster om texten och klickar på ikonen Increase indent.

Öka indraget.

Detta kommer att öka indraget. För att minska det igen, placera markören till vänster om texten och klicka på ikonen Decrease indent.

Minska indraget.

Nedsänkt och upphöjd text

För att göra text nedsänkt, markera den med och klicka på ikonen Subscript.

Upphöjd och nedsänkt text i WebCreator.

Det gör att texten ser ut så här:

Använd nedsänkt text i WebCreator.

För att göra text upphöjd, markera den med och klicka på ikonen Superscript.

Välj Superscript i WebCreator.

Det gör att texten ser ut så här:

Använd upphöjd text i WebCreator.

Länkar är en av de viktigaste funktionerna i hemsidebyggande då det länkar ihop de sidor du har skapat. Länkar kan vara antingen text eller bilder på din hemsida.

Om du vill skapa en länk till en sida eller en fil på ditt webbutrymme ska du markera texten eller bilden som du vill ska bli en länk. Sedan klickar du på länkikonen och väljer Insert link to file or HTML Document...

Infoga en länk till en fil eller sida

Detta öppnar en dialogruta där du kan välja sidan eller filen som du vill länka till. Om det inte är en .html-fil, klicka och välj All files istället för endast .html-filer. Detta förutsätter att filen redan är uppladdad till webbutrymmet. Du kan ladda upp filer i File Manager eller i ett FTP-program.

Välj sida eller fil att länka till

Klicka på OK för att infoga en länk.

Hur en fil öppnas varierar beroende på filtypen (.doc .pdf .xls...) samt vilken webbläsare besökaren använder.

Vissa webbläsare har tillägg som gör att filerna kan visas direkt i webbläsaren. I andra webbläsare kommer besökaren istället att tillfrågas om filen ska laddas ner till datorn. Detta är något som du inte kan påverka.

Du kan självklart också skapa en länk till en sida utanför ditt webbhotellskonto. För att göra det, markera texten eller bilden du vill ska bli en länk, klicka på länkikonen och välj Insert link to website.

Skapa en länk till en webbsida.

Det kommer att öppna denna dialogruta:

Bläddra bland filer som det går att länka till.

Ange adressen (tex http://www.anotherdomain.com) till hemsidan och klicka på OK.

En annan möjlighet att skapa länkar är att skapa undersidan du vill länka till. För att göra det, markera texten eller bilden du vill ska bli en länk, klicka på länkikonen och välj Create new subpage and insert link.

Skapa en ny undersida i WebCreator.

Det kommer att öppna en dialogruta. Välj först titel för din nya undersida genom att fylla i fältet Web page title.

Välj en titel för hemsidan.

Du kan välja att antingen skapa en kopia av nuvarande sida, en blank sida eller en blank sida med fast bredd.

Välj att skapa en kopia av nuvarande sida eller en ny tom sida.

Ange slutligen ett Filnamn för din nya sida. Den måste sluta med .html eller .htm.

Välj ett filnamn för den nya sidan.

Klicka på OK. Den nya sidan kommer att laddas i ett nytt fönster.

För att radera en länk utan att radera texten eller bilden, markera länken, klicka på länkikonen och välj Remove link.

Ta bort en länk utan att radera innehållet.

Texten eller bilden kommer inte att raderas när du tar bort länken.

Bilder

Du har tre möjligheter när du vill lägga in en bild på din hemsida med WebCreator:

Ladda upp och lägga till bild
Lägga till bild från server
Lägga till clipart

Ladda upp och lägga till bild

Ladda upp och infoga bilder.

Godkänna plugin-programmet

För att lägga till en bild från din dator måste du installera ett plugin-program för bilduppladdning. Plugin-programmet kommer att ha följande information:

Plug-in name:

Image Component for Ilosoft web page Composer

Plug-in author:

One.com A/S

Godkänn plugin-programmet från One.com. Installera ActiveX-komponenten från One.com. Klicka för att bekräfta installationen av plugin.

Leta upp bild

Efter att du installerat plugin-programmet, klicka på knappen Open... uppe i höger hörn i fönstret.

Leta upp upp den bild på din dator som du vill lägga till på din hemsida. Alla bildtyper accepteras, även PNG och GIF.

Hitta en bild på din dator att ladda upp.

Rotera bild

Om du vill, eller behöver, rotera bilden har du möjlighet att göra det med de två knapparna under knappen Open.... Du kan rotera bilden både åt vänster och åt höger.

Rotera bilden åt vänster eller höger. Bilden är roterad åt vänster.

Välj storlek

Du kan välja mellan 4 olika bildstorlekar när du laddar upp en bild:

  • Small Image - 180x135
  • Normal - 320x240
  • Large Image - 640x480
  • Original size

Om filen är större än 80 kb kan du inte välja Original size. När du lägger till flera bilder rekommenderas inte Original Size.

Lägga till bild från server

När du väljer Insert image from server... kommer det att visas ett fönster med en lista över alla bildfiler i den valda mappen.

Infoga en bild från servern.

Du har möjlighet att bläddra genom alla dina mappar och hitta den bild du vill lägga till på din hemsida.

Efter att ha letat upp bilden, klicka på OK för att lägga in bilden där markören är placerad.

Lägga till clipart

WebCreator erbjuder clipart uppdelad i mer än 70 olika kategorier från enkla svart/vita bilder till färgfyllda bilder. Du är välkommen att använda dem på din hemsida.

Infoga clipart i WebCreator.

Efter att ha valt din clipartbild, klicka på Insert för att lägga in clipartbilden där markören är placerad.

Bilder i mallar

De flesta bilderna i WebCreators mallar kan ersättas genom att du markerar dem och trycker på knappen Delete på ditt tangentbord. En del bilder är dock inlagda i mallarna som bakgrundsbilder i tabellceller. Se kapitlet Table cell properties för att läsa om hur dessa bilder kan ändras.

Tabeller och textrutor

Lägga till en tabell

För att lägga till en tabell, klicka på tabellikonen i menyn.

Infoga en tabell.

Välj antalet rader och kolumner med musen och klicka för att lägga till tabellen.

Välj antalet rader och kolumner i tabellen.

För att öppna avancerade dialogrutan för tabeller, klicka på antingen Insert -> Table eller Advanced efter att ha klickat på ikonen i verktygsfältet. Den avancerade dialogrutan beskrivs i kapitlet Inställningar för tabellceller längre ner.

Lägga till rader eller kolumner

För att lägga till en rad i en tabell, högerklicka i rutan ovanför den plats där ny rad ska läggas till och välj Insert Row.

Lägg till rader eller kolumner i WebCreator.

För att lägga till en kolumn i en tabell, högerklicka i kolumnen vänster om den plats där du vill att kolumnen ska läggas till och välj Insert Column.

Infoga en kolumn i tabellen.

Radera rader eller kolumner

För att radera en rad eller en kolumn, högerklicka i den och välj antingen Delete Row eller Delete Column.

Radera rader eller kolumner i WebCreator.

Inställningar för tabell

För att öppna avancerade tabellinställningar, högerklicka på tabellen och välj Table properties.

Redigera avancerade tabellinställningar.

Välj storlek för din tabell i toppen. Klicka på %-knappen för att ändra till pixlar. Om höjden eller bredden är satt till auto kommer tabellen att bli så hög och bred som dess innehåll.

Välj en storlek för tabellen.

Välj sedan bredd och färg på tabellramen. Om bredden är satt till 0 kommer tabellen att vara utan ram. Fyll i Hex-värdet för din färg i färgfältet eller klicka på färgikonen för att ändra färg.

Välj bredd och färg för tabellramen.

Du kan sedan välja att ställa in marginal för dina tabellceller genom att fylla i antalet pixlar i rutan.

Välj marginal för tabellcellerna genom att fylla i antalet pixlar.

Välj sedan en textpositionering för din tabell. Om du väljer In front of text kan tabellen flyttas runt fritt över texter och bilder.

Välj textpositionering för en tabell i WebCreator.

Välj därefter en bakgrundsfärg för tabellen genom att klicka på färgikonen. Som standard är tabellen transparent.

Välj en bakgrundsfärg för tabellen.

Välj slutligen en bakgrundsbild för din tabell genom att kryssa i Use background image. Klicka sedan på Browse Files för att bläddra efter en fil på ditt webbhotellskonto eller skriv adressen i textfältet. Klicka sedan på OK för att ändra inställningarna för tabellen.

Välj en bakgrundsbild för tabellen.

Inställningar för tabellcell

För att ändra inställningar för en enskild cell, högerklicka i den och välj Table cell properties.

Ändra inställningarna för en enskild cell.

Detta kommer att öppna en dialogruta.

Överst kan du välja en fast bredd och höjd för cellen. Klicka på %-knappen för att ändra till pixlar.

Om någon av dem är satt till auto kommer cellen att ha samma bredd och höjd som innehållet i den.

Ange bredd och höjd för cellen.

Välj under det textpositionering för cellen i både vertikal och horisontell riktning.

Välj textpositionering för cellen i vertikal och horisontell riktning.

Välj sedan en bakgrundsfärg för cellen genom att klicka på färgikonen. Som standard är bakgrundsfärgen samma som för tabellen.

Välj en bakgrundsfärg för cellen.

Välj slutligen en bakgrundsbild för din cell genom att kryssa i Use background image. Klicka sedan på Browse Files för att bläddra efter en fil på ditt webbhotellskonto eller skriv adressen i textfältet. Klicka sedan på OK för att ändra inställningarna.

Välj en bakgrundsbild för cellen.

Textrutor

Textrutor fungerar som enskilda tabellceller som kan flyttas runt. Textrutor kan vara antingen transparenta eller ha en bakgrund.

Skapa en textruta

För att skapa en ny textruta, klicka på antingen Draw -> Draw text box eller ikonen för detta i verktygsmenyn.

Skapa en textruta i Webcreator.

Välj Draw transparent text box för att skapa en textruta med transparent bakgrund.

Klicka och dra till önskad storlek.

Skapa en textruta med transparent bakgrund i WebCreator.

Flytta en textruta

En textruta kan flyttas runt fritt. För att flytta en textruta, klicka och dra den till önskad plats.

Flytta en textruta.

Ändra storlek på textruta

För att ändra storlek på en textruta, klicka på den. Du kan då ändra storlek på textrutan åt vilket håll du vill genom att klicka och dra den vita rutan.

Ändra storlek på en textruta.

Formatera en textruta

För att formatera en textruta (bakgrundsfärg, ramfärg osv.) läs i kapitlet Inställningar för tabell ovan.

Gästbok i WebCreator

Skapa en gästbok

Klicka på Insert och sedan på Guestbook

Välj utseende för din gästbok.

Ställ in gästbokens utseende

Välj inställningar för den nya gästboken och ge den ett namn.

Välj inställningar och namn för din nya gästbok

Här kan du ange ett startmeddelande. Kryssa i rutan om du inte vill ha något startmeddelande.

Ange ett frivilligt välkomstmeddelande för din gästbok

Klicka på Install, och sedan på Finish.

Nu kan du klicka och dra gästboken dit du vill ha den.

Ändra inställningarna för gästboken.

Om du högerklickar på gästboken i WebCreator kan du se ett antal inställningar som du kan ändra.

Högerklicka för att se alternativ för WebCreatorgästboken

Guestbook Properties

Egenskaper för gästboken

Tips! Om du väljer 100 % som bredd för gästboken kommer den att automatiskt anpassa sig efter sidan, vilket gör det lättare att klicka och dra den till valfri tabellcell - om din sida består av tabeller.

Overview

Lås eller lås upp din gästbok för att välja om man ska kunna skriva meddelanden eller inte.

Lås eller lås upp gästboken

Messages

Gästboksmeddelanden

Genom att markera ett meddelande kan du dölja det, radera det eller redigera det.

Göm eller radera ett gästboksmeddelande

Preferences

Gästboksinställningar

Under fliken Appearance kan du ändra vissa inställningar som du gjorde under installationen.

Under Quotation kan du redigera hur det ser ut när en person har skrivit ett meddelande i gästboken.

Under Form Link kan du välja vad som ska stå på write in guestbook-länken och om den ska se ut som en hyperlänk eller en knapp.

Under Form Design kan du ställa in hur det ska se ut när någon väljer att skriva ett meddelande i gästboken.

Under Customize kan du ändra färg på olika delar av texten i gästboken.

Kom ihåg att klicka på Update efter varje ändring du gör i alla flikar under Preferences. Annars sparas inte ändringen.

Lägg till en redan existerande gästbok

Du kan ha gästboken på fler sidor än där den först installerades. Klicka på View och sedan på Manage guestbooks. Markera gästboken som du vill lägga in och klicka på Insert.

Visa din gästbok på fler sidor

Ta bort eller avinstallera gästboken

Om du bara vill ta bort gästboken men behålla meddelandena i den.

Markera gästboken och tryck på Delete-knappen på tangentbordet.

För att helt avinstallera gästboken klickar du på View och sedan på Manage guestbooks. Markera gästboken som du vill avinstallera och klicka på Manage.

Välj Delete till vänster och följ instruktionerna för att permanent avinstallera gästboken.

Instruktioner för att avinstallera gästboken

Ta bort bilder

Hur du tar bort bilder beror på vilken sorts bild det är.

Om det är en vanlig bild klickar du på eller markerar bilden, och tar sedan bort den precis som du skulle göra med text.

Om bilden är en bakgrundsbild i en tabell måste du högerklicka på tabellcellen, välja Table Cell Properties och sedan ta bort eller byta ut bilden under Background image.

För att ta bort en bakgrundsbild klickar du på File och sedan på Page Setup. Där tar du bort eller byter ut bilden under Background Image.

Inbäddning

Bädda in objekt

Du kan bädda in filmklipp och andra objekt i WebCreator.

För att bädda in klickar du på Embed Flash or insert Guestbook-knappen och väljer Embed Flash. Infoga Flash-koden och klicka på OK.

Om du inte kan skriva egen Flash-kod kan det vara smart att ladda upp filmen till exempelvis YouTube. Där skapas all kod som du behöver och du kan kopiera denna och klistra in den i Insert Flash-fönstret i WebCreator.

För att kunna komma åt inbäddningskoden i galleriet måste du först aktivera delning. Logga in på Control Panel, klicka på Gallery och sedan på Edit för albumet det gäller. Under delning väljer du On.

När du har kontrollerat att delning är aktiverat i galleriet ska du gå in i själva albumet så att du kan se bilderna i albumet i fråga.

Klicka på Embed-länken och kopiera inbäddningskoden. Infoga koden i Insert Flash-fönstret i WebCreator.