Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Ställa in semestersvar

Logga in på Kontrollpanelen och klicka på Mail administration.

Välj Mail administration på kontrollpanelen.

Klicka på Not active i spalten Vacation? för den e-postadress som du vill ska ha semestersvar.

Klicka på 'Not active' för e-postadressen.

Ändra Active? till Yes. I fältet Reply-To address ska du fylla i en e-postadress. Om någon väljer att svara på ditt semestersvar, så kommer deras mail till den adress som du fyller i här.

Välj 'Yes' och fyll i e-postadressen.

I fältet Subject anger du ämnesraden för semestersvaret. I fältet Message anger du själva semestersvaret. Klicka sedan på Save för att spara inställningarna.

Ange ämnet för semestersvaret. Klicka på Save för att spara inställningarna.

Fältet Reply-to Address kan förklaras så här: när någon skickar dig e-post får de automatiskt ett mail tillbaka med ditt semestersvar. Om de svarar på detta genom att klicka på Reply-knappen i e-postprogrammet kommer deras svar att skickas till den e-postadress som du har angett i fältet Reply-to Address.

Detta kan vara användbart om du bara har tillgång till vissa e-postadresser under semestern. Då kan du ställa in Reply-to-Address till en e-postadress som du har möjlighet att läsa, och som semestersvar kan du då ange t.ex. "Om det är väldigt viktig, svara på detta mail så återkommer jag så snart jag kan."