Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Mail-administration

Följande guider hänvisar till Mail-administration om inte annat anges. För att komma till Mail-administration, logga in på kontrollpanelen och välj Mail-administration.

Skapa en ny e-postadress

Välj Mail-administration i Kontrollpanelen.

Index

Ändra lösenord för e-postkonto
Radera en e-postadress
Vidarebefordra e-post
Vidarebefordra e-post utan att spara kopia
Alias
Redigera ett alias
Radera ett alias
Catch-all-adress
Virus & Spam
Logga in på webmail
Konfigurera e-postprogram

Ändra lösenord för e-postkonto

För att ändra lösenord för ett e-postkonto, leta upp din e-postadress i listan och klicka på Edit.

Byt lösenord för ditt e-postkonto.

Fyll i ditt nya lösenord i de tomma fälten och klicka på Save.

Redigera lösenord och vidarebefordran för e-postkontot.

Radera en e-postadress

För att radera en e-postadress, leta upp den i listan och klicka på Remove.

Radera en e-postadress genom att ta bort den från kontolistan.

Bekräfta därefter raderingen genom att klicka på Approve.

Godkänn borttagandet av kontot och alla sparade e-postmeddelanden för det berörda kontot.

OBS: När e-postkonto raderas kommer all e-post sparad på det kontot att raderas.


Vidarebefordra e-post

För att vidarebefordra e-post, leta upp e-postadressen du vill vidarebefordra från i listan och klicka på Edit.

Redigera kontots egenskaper för att ställa in vidarebefordring.

Klicka på Yes under Would you like to forward mails to other e-mail accounts?

Välj att vidarebefordra e-post till andra e-postkonton.

Fyll sedan i den e-postadress du vill vidarebefordra till och klicka på Next.

Skriv in e-postadressen du vill vidarebefordra till.

Upprepa detta för varje e-postadress du vill vidarebefordra till, klicka sedan på Save.

Alla vidarebefordringar visas i listan.

OBS: när e-post vidarebefordras från ett e-postkonto, kommer e-posten även att sparas på det konto som den vidarebefordras från.


Vidarebefordra e-post utan att spara kopia

För att vidarebefordra e-post skickat till en e-postadress utan att spara en kopia på servern, skapa ett Alias (se nästa avsnitt).


Alias

Ett alias är en e-postadress som endast har syftet att vidarebefordra e-post. Detta innebär att ingen e-post sparas i något e-postkonto för en e-postadress som är ett alias.

För att skapa ett alias, klicka på New alias.

Konfigurera ett alias för e-post.

Fyll i en valfri ny e-postadress.

Skapa ett alias genom att skriva in namnet på kontot.

Fyll därefter i den e-postadress du vill vidarebefordra till och klicka på Next.

Skriv in den e-postadress du skall vidarebefordra till.

Upprepa detta för varje e-postadress du vill vidarebefordra till, klicka sedan på Save.

Alla vidarebefordringar för domänen visas i listan.

Redigera ett alias

För att lägga till eller ta bort e-postadresser från vidarebefordringslistan för alias, leta upp aliaset i listan och klicka på Edit.

Ett alias kan redigeras via aliaslistan.

Klicka därefter antingen på Remove för att radera en e-postadress från listan eller fyll i en e-postadress och klicka på Next.

Ta bort eller lägg till ett alias för en e-postadress med ett musklick.

När du är färdig, klicka på Save.

Sista steget är att spara ändringarna för vidarebefordringen av e-post.

Radera ett alias

För att radera ett alias, leta upp det i listan och klicka på Remove.

Tar du bort ett alias från listan raderas det.

Bekräfta därefter raderingen genom att klicka på Approve.

Klickar du på Approve godkänner du raderingen av ditt alias.

OBS: Radering av ett alias påverkar inte sparad e-post eller de e-postadresser aliaset vidarebefordrar till.


Catch-all-adress

En catch-all-adress är en e-postadress på din domän som tar emot all e-post skickad till en icke-existerande e-postadress på din domän. Detta innebär att catch-all-adresser i allmänhet tar emot mycket spam. Vänligen beakta detta. Om du är tveksam, aktivera inte en catch-all-adress.

För att aktivera en catch-all-adress, välj Use the following "catch-all" address.

Välj en adress som skall vara catch-all-adress.

Fyll i den e-postadress som ska användas som catch-all-adress (detta måste vara en redan existerande e-postadress på din domän) och klicka på Update.

Om du uppdaterar inställningarna kommer den ifyllda adressen att bli catch-all-adress.

Virus & Spam

Konfigurera ditt virus- och spamfilter.

Logga in på webmail

Du kan se i vår guide hur du loggar in på webbmail.

Konfigurera e-postprogram

Du kan lägga in ditt e-postkonto som du skapat i vår kontrollpanel i olika e-postprogram. Nedan finns en lista över guider till de populäraste programmen:

Microsoft Outlook 2016
Android
Thunderbird
Mail OS X (Lion)
iPhone/iPad/iOS 7/8/9