Konfigurera virus- och spamfilter

Spam- och virus-filtret can endast användas av en administratör eller gästanvändare med dessa befogenheter. Det här exemplet visar hur man sätter upp det som administratör.

Öppna www.one.com och välj Kontrollpanel.

Välj Kontrollpanel för att konfigurera ditt virus- och spamfilter.

Ange Domän och Lösenord. Lösenordet återfinns i det brev med koder som vi har skickat. Klicka på Log on (Logga in)

Logga in på Kontrollpanelen för att komma till virus- och spaminställningarna.

Välj Virus & Spam

Klicka på Virus & Spam-ikonen i Kontrollpanelen.

Hitta det e-postkonto du vill skydda och skjut knappen till höger.

Välj den e-postadress som du vill ändra virus- och spamskyddet för.

Filtret är aktiverat och knappen byter färg till grön.
Läs förklaringen i kontrollpanelen för mer information.

Ange de inställningar du föredrar för virus- och spamfiltret.