Konfigurera Thunderbird

Välj Account Settings i menyn Tools.

Öppna Thunderbird och välj Account Settings

Klicka på knappen Add Account i nedre vänstra hörnet av fönstret.

Klicka på Add Mail Account

Mata in uppgifterna Name, Email Address och Password.

Your Name Är det namn som syns när folk får e-postmeddelanden från dig sända genom Thunderbird.

Email Address är din e-postadress som du har skapat i din kontrollpanel. I detta exempel använder vi mail@example.com där example.com är ditt eget domännamn.

Password är det lösenord du har valt för e-postkontot i din kontrollpanel.

Mata in namn, e-postadress och lösenord.

Thunderbird kommer nu att söka efter inställningarna för ditt e-postkonto. Klicka på Stop och sedan på Manual Config för att avbryta den automatiska installationen.

Klicka på Stop för att avbryta den automatiska upprättningen av inställningar.

Som Incoming värdnamn skriver du imap.one.com och port 993. Välj sedan SSL/TLS och Normal Password.

Som Outgoing värdnamn skriver du send.one.com och port 465. Välj sedan SSL/TLS och Normal Password.

Som Username skriver du din e-postadress. Klicka sedan på Create Account.

Ange server-inställningarna

Klicka på OK för att slutföra installationen.

Ange SMTP-serverinställningar