Konfigurera Outlook Express

Öppna Outlook Express och välj Tools. Klicka på Accounts....

Välj Accounts i Outlook Express.

Klicka på Add och välj Mail....

Lägg till ett e-postkonto i Outlook Express.

Fyll i Name (detta kommer att visas när personer tar emot e-post från dig).

Fyll i det namn som ska visas när e-post skickas från kontot.

Fyll i e-postadressen skapad i kontrollpanelen och klicka på Next.

Fyll i e-postadressen.

Välj IMAP som din kontotyp.

Ange imap.one.com för incoming mail (IMAP).

Ange send.one.com som SMTP-server och klicka på Next.

Konfigurera IMAP- och SMTP-servrar i Outlook Express.

Fyll i den e-postadress och lösenord du skapade i kontrollpanelen och klicka på Next.

Fyll i din e-postadress och ditt lösenord.

Klicka på Finish för att slutföra konfigurationen.

Konfigurationen av ditt e-postkonto i Outlook Express är slutförd.

Konfiguration av SMTP-servern i Outlook Express

Följ dessa instruktoner om du använder One.com’s SMTP-server.

Markera e-postkontot i listan och klicka på Properties.

Använd One.coms SMTP-server send.one.com.

Välj fliken Servers.

Välj fliken Servers i Outlook Express.

Kryssa i My server requires authentication om den inte redan är ikryssad.

Se till att servern kräver autentisering.

Välj fliken Advanced.

Välj fliken Advanced för att gå till portnummer för SMTP.

För Outgoing server (SMTP), ange 465 och välj This server requires a secure connection (SSL). För Incoming server (IMAP) ange 993 och välj SSL.

Klicka på OK.

Fyll i 2525 för utgående server.