Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Windows Live Mail 2011

Klicka på Accounts

Klicka på Accounts-fliken i toppmenyn

Klicka på Email

Klicka på Email-knappen i menyn

Skriv in din Email address (e-postadress) och ditt Password (lösenord). Ersätt example.com med din egen domän och domänändelse. Skriv in ditt Display name (namn) och klicka på Next

Skriv in din e-postadress, ditt lösenord och ditt namn

Välj IMAP som Server type. Skriv in imap.one.com som Server address tillsammans med port 993. Kryssa i Requires a secure connection (SSL). Som Logon user name anger du hela din e-postadress. Din utgående Server Address är send.one.com. Kontrollera att den utgående porten är inställd på 465 och kryssa i rutan om att den utgående mailservern Requires Authentication (kräver autentisering) och i Requires a secure connection (SSL).

Konfigurationen är nu klar och kontot har lagts till. Klicka på Next så kommer e-postprogrammet att synkronisera e-postkontot för första gången.

Konfigurera imap- och smtp-server

Klicka på Finish för att slutföra konfigurationen.

E-postkontot har lagts till