Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Windows Live Mail

Starta Windows Live Mail, välj Tools och sedan Accounts. Klicka på Add och välj E-mail Account.

Konfigurera Windows Live Mail.
Välj vilken kontotyp du vill lägga till.

I fältet E-mail address ska du skriva in din e-postadress. Skriv sedan in det lösenord du skapat till ditt e-postkonto. I Display Name skriver du in ditt namn.

Välj Manually configure server settings for e-mail account.

Klicka på Next

Skriv in e-postadressen och tillhörande lösenord i Windows Live Mail.

Välj IMAP i fältet My incoming mail server is a

I fältet Incoming server skriver du imap.one.com. Använd port 993 för Incoming server. Välj This server requires a secure connection (SSL).

Logga in med Clear text authentication.

I fältet Login ID skriver du in din fullständiga e-postadress.

I fältet Outgoing server skriver du send.one.com. Använd port 465 för den utgående mailservern.

Välj My outgoing server requires authentication och This server requires a secure connection (SSL).

Klicka på Next.

Fyll i uppgifter för inkommande och utgående server i Windows Live Mail.

Klicka på Finish.

Avsluta konfigurationen av Windows Live Mail.