Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Opera Mail

Klicka på Meny-knappen i Opera och välj Mail and Chat Accounts...

Klicka på Opera-menyn

Klicka på Yes

Klicka på Yes

Välj Email och klicka på Next

Välj Email

Skriv in namnet som du vill ska visas när någon tar emot ett e-postmeddelande från dig. Skriv sedan in din e-postadress (i detta exempel: name@example.com, där du ersätter example.com med ditt domännamn hos One.com). Klicka sedan på Next.

Skriv in namn och e-postadress

Skriv in hela din e-postadress som Login name och lösenordet som du har valt i Kontrollpanelen.
Markera rutan för IMAP.
Klicka sedan på Next

Skriv in din e-postadress och ditt lösenord

Skriv in imap.one.com som Incoming server och välj Use secure connection (TLS).
För Outgoing server skriv in send.one.com och välj Use secure connection (TLS).
Klicka sedan på Finish.

Ange inställningar för inkommande mailserver

Nu är du nästan klar. Klicka på Meny-knappen i Opera och välj Mail and Chat Accounts...

Klicka på Opera-menyn

Välj kontot som du håller på att lägga in och klicka på Edit...

Välj ditt konto och klicka på Edit

Klicka på fliken Servers

Klicka på Servers

För Incoming IMAP server ange 993. För Outgoing SMTP server ska portnumret vara 465. Autentiseringsmetoden ska vara AUTH LOGIN
Klicka på OK och Close för att slutföra.

Skriv 2525 som portnummer för SMTP