Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Microsoft Outlook 2013

Öppna Outlook och välj File.

Öppna Outlook och välj Arkiv

Klicka på Add Account.

Klicka pa lagg till konto

Välj Manual setup or additional server types och klicka på Next.

Välj manuell inställning

Välj POP or IMAP och klicka på Next

Välj POP eller IMAP

Fyll i Your Name och E-mail Address.
Välj IMAP som kontotyp.
Vid Incoming mail server (IMAP) skriver du imap.one.com.
Vid Outgoing mail server (SMTP) skriver du send.one.com.
Under Logon Information skriver du den e-postadress och lösenord som du skapade i kontrollpanelen.
Klicka på More Settings.

Ange namn och e-postadress

Välj Outgoing Server och markera My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Välj utgående server

Välj Advanced.
Vid Incoming server (IMAP) skriver du 993 och väljer SSL.
Vid Outgoing server (SMTP) skriver du 465 och väljer SSL.
Vid Root folder path skriver du INBOX med stora bokstäver.
Klicka på OK och sedan på Next.

Välj avancerat

Klicka på Close.

Klicka på stäng

Du har nu lagt in ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2013. Klicka på Finish.

Klicka på slutför