Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Microsoft Outlook 2010

Öppna Outlook och välj File.

Öppna Outlook 2010 och välj Arkiv

Klicka på Add Account

Klicka på Lägg till konto

Välj Manually configure server settings or additional server types

Klicka på Next

Konfigurera serverinställningar manuellt i Outlook 2010

Välj Internet E-mail

Klicka på Next

Välj Internet-e-post

Ange Your Name (ditt namn) och E-mail Address (e-postadress )

Välj kontotyp IMAP

Ange imap.one.com som Incoming mail server (IMAP). På Outgoing mail server (SMTP), ange send.one.com

I Logon Information fyller du i den e-mail address (e-postadress) och det password (lösenord) som du har skapat i kontrollpanelen

Konfiguration av SMTP serveren i Outlook 2010

Klicka på More Settings

Ange ditt namn och användarnamn och lösenord

Välj Outgoing Server och sedan My outgoing server (SMTP) requires authentication.

SMTP-servern kräver autentisering

Välj Advanced.
För Incoming server (IMAP) ange 993 och välj SSL.
För Outgoing server (SMTP) (utgående e-postserver) ange 465 och välj SSL.
For Root folder path enter INBOX med stora bokstäver.

Klicka på Ok

Konfigurera IMAP och SMTP

Klicka på Finish

Konfigurationen är klar