Inställningar för iPhone/iPad/iOS 6

Använder du en nyare version av iOS?
Se denna guide för hur du ställer in e-post i iOS 7, 8 eller 9.

Tryck på Settings och scrolla ner till Mail, Contact, Calenders.

Börja konfigurationen av Mail på iPhone eller iPod Touch genom att trycka Settings.

Tryck på Add Account....

Tryck på Add Account

Tryck på Other.

Tryck på Other

Välj Add Mail Account.

Välj Add Mail Account

Skriv ditt Name.

Skriv din Email, t.ex. name@example.com där example.com är din domän hos One.com.

Password är lösenordet du valde för e-postkontot i Kontrollpanelen.

Skriv en Description t.ex. name@example.com.

Tryck på Next.

Skriv ditt namn

Markera fliken IMAP.

Markera fliken IMAP

För Incoming Mail Server skriv imap.one.com som Host Name.

Skriv in din fullständiga e-postadress som User Name, t.ex. name@example.com.

Skriv det Password som du valde för e-postkontot i Kontrollpanelen.

Skriv in uppgifterna för Incoming Mail Server.

För Outgoing Mail Server skriv send.one.com som Host Name.

Skriv din fullständiga e-postadress som User Name, t.ex. name@example.com.

Skriv det Password som du har skapat i Kontrollpanelen och tryck Next.

Notera att även om fältet säger Optional måste du fylla i detta.

Skriv in uppgifterna för Outgoing Mail Server

Tryck på Save på nytt.

Tryck på Save igen

Tryck på e-postkontot du precis skapat.

Tryck på det skapade e-postkontot

Tryck på fältet Account.

Tryck på fältet Account

Tryck på SMTP i fältet Outgoing Mail Server.

Tryck på SMTP i fältet Outgoing Mail Server

Tryck på send.one.com i fältet Primary Server.

Tryck på infon i fältet Primary Server

Som Host Name skriver du send.one.com

Skriv din fullständiga e-postadress som User Name, t.ex. name@example.com.

Skriv ditt Password.

Use SSL ska vara ON.

Authentification ska vara inställd på Password.

Som Server Port ska du använda port 465. Tryck Done och sedan Account för att verifiera informationen.

Skriv in informationen för Outgoing Mail Server på nytt

Gå ner till Use SSL för Incoming Settings och flytta markören till ON.

Rör Use SSL till Off

Use SSL är nu ställd till ON.

Use SSL är inställt på Off

Nästa steg är att synkronisera Mailbox Behaviors med servern för att se till att din e-post sparas på såväl enheten som på servern.

Tryck på Drafts Mailbox.

Synkronisera Mailbox Behaviors

Tryck på Drafts i fältet On the Server. Gå tillbaka genom att trycka på Advanced och gör om samma sak för alla brevlådor. Sent Mailbox skall vara inställd på Sent i fältet On the server. Deleted Mailbox ska vara inställd på Trash i fältet On the server.

För att slutföra konfigurationen trycker du på Account och Done.

Tryck på Draft

Sådär, du har just konfigurerat din e-post hos One.com på din iOS-enhet.