Inställningar för Windows Mail

Öppna Windows Mail och välj Tools. Klicka på Accounts....

Konfigurera Windows Mail.

Klicka på Add...

Lägg till ett konto i Windows Mail.

VäljE-Mail Account och klicka på Next.

Välj kontotyp.

Skriv in ditt Display name (Avsändarnamn) och klicka Next.

Skriv in ett namn som ska visas i

Skriv in din E-mail address och klicka på Next.

Ange din e-postadress.

Välj IMAP och ange imap.one.com i Incoming mail (IMAP) server.

Ange send.one.com som utgående e-postserver och markera rutan Outgoing server requires authentication.

Konfigurera IMAP- och SMTP-servrar i Windows Mail.

Skriv in din e-mailadress och lösenord som du skapade i kontrollpanelen (Läs mer i guiden Create new mail account).

Skriv in e-postadressen och lösenordet som du skapade i kontrollpanelen.

Du är nu klar med inställningarna. Klicka på Finish.

Avsluta e-postkonfigurationen i Windows Mail.

Ställa in One.coms SMTP-server i Windows Mail

Välj ditt nyskapade konto och klicka på Properties -knappen.

Konfiguration av SMTP-servern i Windows Mail.

Välj fliken Advanced. För Outgoing server (SMTP), ange 465 och välj This server requires a secure connection (SSL). För Incoming server (IMAP) ange 993 och välj This server requires a secure connection (SSL).

Ange 2525 som utgående serverport.

Klicka på Ok.