Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Microsoft Outlook 2007

Öppna Outlook och välj Tools. Klicka på Account Settings

Konfigurera Microsoft Outlook 2007.

Klicka på New

Klicka för att påbörja konfigurationen av det nya kontot.

Välj Manually configure server settings or additional server types

Manuell konfiguration av serverinställningar i Outlook 2007.

Klicka på Next

Fortsätt genom att konfigurera IMAP- och SMTP-servrar för kontot.

Välj Internet E-mail

Välj Internet E-mail.

Klicka på Next

Fortsätt till att fylla i namn och e-postadress.

Ange ditt namn (Your Name) och e-postadress (E-mail Address)

Fyll i användaruppgifterna i Outlook 2007.

Välj kontotyp IMAP

Ange imap.one.com som Incoming mail server (IMAP). På outgoing (SMTP) server, ange send.one.com

Konfigurera den inkommande IMAP-servern för e-postkontot.

I Logon Information fyller du i den e-postadress (e-mail address) och det lösenord (password) som du har skapat i kontrollpanelen

Ange e-postadressen och lösenordet som du skapade i kontrollpanelen.

Konfiguration av SMTP serveren i Outlook 2007

Klicka på More Settings

Konfigurera den utgående SMTP-servern för e-postkontot.

Välj Outgoing Server och sedan My outgoing server (SMTP) requires authentication.

SMTP-servern kräver autentisering.

Välj Advanced.
För Incoming Server (IMAP) ange 993 och välj SSL.
För Outgoing server (SMTP) ange 465 och välj SSL.
Vid Root folder path skriver du INBOX med stora bokstäver.

Ange port 2525 för utgående server.

Klicka på Ok

Fortsätt mailkonfigurationen i Outlook 2007.

Klicka på Next

Fortsätt för att avsluta konfigurationen av ditt e-postkonto i Outlook 2007.

Klicka på Finish

Konfigurationen av Outlook 2007 är klar.