Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Microsoft Outlook 2003

Använder du Mac eller en senare version av Outlook?
Kolla då guiden för inställningar på våra supportsidor.

Öppna Outlook och välj Tools. Klicka på E-mail Accounts.

Välj E-mail accounts i MS Outlook.

Välj Add a new e-mail account.

Lägg till nytt e-postkonto.

Klicka på Next.

Klicka på next.

Välj IMAP och klicka på Next

Använd IMAP-server för inkommande e-post i MS Outlook.

Ange Your name och E-mail address.

Skriv in användarinformationen för att konfigurera e-postkontot i MS Outlook.

Ange imap.one.com som Incoming mail server (IMAP). På outgoing (SMTP) server, ange send.one.com

Fyll i IMAP- och SMTP-detaljerna för e-postkontot i MS Outlook.

Under Logon Information skall du ange e-mailadressen och lösenordet som du har skapat i kontrollpanelen.

Fyll i e-postadressen och lösenordet för e-postkontot i MS Outlook.

Konfiguration av One.com’s SMTP server I Outlook. One.com’s SMTP server kan endast användas av våra kunder. Därför måste du logga in innan du kan använda vår SMTP server. (Detta är inte nödvändigt om ni använder er ISP´s SMTP server.) Klicka på More settings.

Konfiguration av SMTP-server i MS Outlook.

Välj Outgoing Server och sedan My outgoing server (SMTP) requires authentication. Klicka på OK.

Den utgående servern kräver autentisering.

Klicka på Next.

Klicka på next.

Klicka på Finish.

Slutför konfigureringen av ett e-postkonto i Microsoft Outlook.

Välj Advanced. För Outgoing server (SMTP), ange 465 och välj This server requires an encrypted connection (SSL). För Incoming server (IMAP) ange 993 och välj This server requires an encrypted connection (SSL).

Konfiguration av SMTP-portnummer i MS Outlook hos One.com.

Klicka på OK.

Klicka för att spara dina inställningar.